• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Чи можна не виконувати договір через війну?

27.05.2022

Деякі підприємці замислюються над тим, чи можна не виконувати власні зобов'язання за договором через війну? Адже бойові дії, блокади, війна та комендантська година належать до обставин непереборної сили або до форс-мажору.

Як працює форс-мажор?

По перше, форс-мажорні обставини не звільняють від відповідальності та від виконань зобов’язань за договором

Настання форс-мажорних обставин звільняє від відповідальності за тимчасове невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором.
Простіше кажучи, настання форс-мажору може поставити на паузи терміни виконання умов договору та звільняє від штрафу чи пені через недотримання строків виконання зобов’язань за договором, але після закінчення форс-мажору обидві сторони договору повинні будуть виконати власні зобов’язання.

По друге, необхідний причинно-наслідковий зв’язок

Посилатися на форс-мажорні обставини можна лише тоді, коли є причинно-наслідковий зв’язок між неможливістю виконати умови договору та форс-мажором. Наприклад, через активні бойові дії був знищений склад з товаром, тому підприємець не може відвантажити сплачений товар у встановлені терміни.
Якщо за договором необхідно виконати певні види робіт, при цьому підприємець знаходиться на території де не ведуться бойові дії та об’єктивних перешкод для виконання зобов’язань немає, то посилатися на форс-мажор не вийде, навіть якщо в країні введений воєнний стан.

По третє, впливають умови договору

Необхідно уважно прочитати умови договору та звернути увагу на пункт, щодо настання умов непереборної сили. В договорі можуть бути прописані положення щодо форс-мажору або ні.
Якщо в договорі є пункт щодо настання форс-мажору, то його треба уважно проаналізувати, оскільки його положення є обов’язковими для обох сторін. Частіше за все, в договорах зазначають лише загальні правила, що у разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від відповідальності. Рідше у договорах прописано про обов’язок сторони, яка не може виконати свої зобов’язання за договором, про необхідність повідомити іншу сторону впродовж певного строку, або навіть надати сертифікат ТПП.

Навіщо уважно аналізувати умови саме вашого контракту?

Тому що у разі недотримання цих правил, можна втратити можливість посилатися на форс-мажор. Тобто інша сторона за договором може посилатися, наприклад, на відсутність листа від вас про настання обставин непереборної сили та вимагати від вас виконання зобов’язань у встановлені терміни або сплати штрафу та пені. У такій ситуації суд буде не на вашій стороні.
Якщо у вашому договорі відсутній пункт про настання форс-мажору, то діють загальні норми ЦКУ та ГКУ. Тобто від відповідальності буде звільнена особа, яка доведе, що порушення умов договору було не умисне, а викликане обставинами непереборної сили.

До обставин непереборної сили та форс-мажору не відносяться:

 • зростання курсу валюти,
 • неможливість виконання умов договору через порушення договору вашим контрагентом (наприклад, ви повинні поставити товар контрагенту А, для цього ви замовили товар у контрагента Б. Контрагент Б не зміг доставити вам товар через активні бойові дії у його регіоні. Ваші зобов’язання перед контрагентом А повинні бути виконані й ви не можете спиратись на форс-мажор),
 • відсутність необхідного товару на ринку,
 • відсутність у боржника необхідних коштів.

Як довести форс-мажор?

Настання форс-мажору доводиться за допомогою сертифікату ТПП, який надається окремо кожній конкретній фізичній чи юридичній особі. Такий сертифікат підтверджує надзвичайність обставин, їх непередбачуваність та невідворотність, а також причинно-наслідковий зв’язок між обставинами та неможливістю виконання умов договору.
На початку війни в Україні, ТПП перестала надавати індивідуальні сертифікати та видала спеціальний лист для усіх. Але цей лист може не захистити вас у разі судових спорів, тому що у листі нічого не сказано про причинно-наслідковий зв’язок між обставинами та неможливістю виконання умов договору.

Що робити після завершення форс-мажору?

Як і раніше, треба подивитися у договір. Варіантів подальшого розвитку подій може бути три:

 • Потрібно виконати умови договору. Іноді у пункті про настання форс-мажору прописують, що після його завершення необхідно виконати зобов’язання у певний проміжок часу.
 • Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, якщо форс-мажор триває довше певного періоду.
 • У договорі відсутні якісь роз’яснення. Тоді необхідно виконати умови договору, або договір може бути розірваний за домовленістю сторін, а борги прощені.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором