• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Дистанційна та надомна робота: особливості та правила КЗпП

12.10.2021

Через введення в країні карантину і переходу багатьох компаній на віддалений режим роботи, були внесені зміни в КЗпП. Законодавці в ст. 60-1 і 60-2 дали визначення надомної та дистанційної роботи, а також прописали особливості ведення таких трудових відносин.

Дистанційна робота

Надомна робота

Визначення

Це форма організації праці, при якій робота виконується за межами офісу або робочого приміщення роботодавця. Працівник може вибирати будь-яке зручне місце для виконання своїх робочих обов'язків. Найчастіше застосовуються інформаційно - комунікаційні технології.

Це форма організації праці, при якій робота виконується за місцем проживання працівника або в іншому приміщенні, яке вибрав працівник. Часто для роботи використовуються інструменти, прилади, інвентар або їх сукупність для виробництва продукції поза приміщеннями підприємства.

Трудовий договір

Можна підписати Типовий трудовий договір про дистанційну роботу.

Можна підписати Типовий трудовий договір про надомну роботу.

Замість підписання трудового договору можна ввести дистанційний або надомний режим роботи Наказом в таких випадках:

  • у зв'язку з епідемією, пандемією, якщо необхідна самоізоляція;

  • в разі загрози збройної агресії;

  • в разі надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру.

Якщо ініціатором введення дистанційної або надомної роботи є роботодавець, тоді працівника необхідно працевлаштувати, як зазвичай, а потім протягом двох днів з дати прийняття ознайомити під підпис з таким наказом.

Робоче місце

Працівник самостійно визначає своє робоче місце, це може бути, наприклад, квартира в якій він живе або кафе біля будинку. Погоджувати робоче місце з роботодавцем не потрібно.

Працівник повинен узгодити своє робоче місце з роботодавцем і міняти його без згоди роботодавця не можна. 

У разі необхідності зміни робочого місця, працівник повинен повідомити роботодавця не менше ніж за три робочих дні.

Режим роботи й відпочинку

Працівник самостійно розподіляє свій робочий час і час відпочинку. На нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Стежити за тривалістю робочого часу працівник повинен самостійно.

Працівник підлаштовується під графік роботи компанії, на нього поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Час відпочинку закріплено в правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Норма робочого часу

Загальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати норми, встановлені ст. 50 і ст 51 КЗпП. Тобто 40 годин на тиждень при повному робочого тижні.

Матеріально-технічне забезпечення

Забезпечення робочого місця необхідним обладнанням, технікою, засобами виробництва і т.д., покладається на роботодавця, якщо інше не зазначено в трудовому договорі.

Облік виконаної роботи

Працівники повинні подавати звіти про виконану роботу в терміни встановлені трудовим договором.

Роботодавець веде облік виконаної роботи, а також визначає спосіб і терміни контролю і виконання даної роботи.

Матеріальна відповідальність

Незалежно від обраного режиму роботи, працівники несуть матеріальну відповідальність на загальних підставах.

Якщо працівник звільняється і не повертає техніку або обладнання надану йому для роботи, з нього можна утримати балансову вартість такого обладнання.

Охорона праці

Роботодавець може дати рекомендації по роботі з обладнанням і технікою, яку він надав працівникові. Зробити це потрібно до початку роботи.

Працівник несе відповідальність самостійно за безпеку і нешкідливість умов праці на робочому місці.

Роботодавець зобов'язаний провести інструктаж з охорони праці після укладення трудового договору.

Працівник несе відповідальність самостійно за безпеку і нешкідливість умов праці на робочому місці.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором