• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Електронна трудова та вимоги ПФУ

18.08.2022

15 липня набрала чинності  Постанова ПФУ № 11-1 від 12.03.2021. Вона передбачає формування та ведення електронного реєстру застрахованих осіб. Тобто на кожну застраховану особу повинна бути заведена електронна облікова картка.

Що нового?

Порядок передбачає надання Держреєстру застрахованих осіб відсутніх в реєстрі відомостей про застраховану особу. Такі відомості повинні подаватися страхувальником через електронний портал ПФУ.
У разі відсутності інформації у реєстрі, страхувальник повинен надати відомості про:

 • прийняття працівника на роботу,
 • переміщення працівника з одного структурного підрозділу до іншого,
 • переведення працівника на іншу посаду або роботу,
 • звільнення працівника,
 • поновлення працівника на роботі,
 • призупинення або відновлення дії трудового договору,
 • присвоєння працівнику рангу, розряду, класу, звання, категорії, а також зміна або їх позбавлення,
 • складання присяги,
 • стажування або навчання.

Тобто усі записи які вносились у трудову книжку працівника тепер потрібно передавати до ПФУ. При цьому, Порядком не передбачено як саме роботодавець повинен дізнаватися яких записів немає у реєстрі.
Вочевидь, роботодавець повинен передавати інформацію до ПФУ лише щодо власних найманих працівників та за період перебування їх у трудових відносинах з цим роботодавцем.
Не усі відомості потрібно подавати через електронний портал ПФУ. Роботодавець може подати наступну інформацію за допомогою Додатку 5 Об’єднаного звіту:

 • про прийняття та звільнення працівників,
 • про переміщення працівника з одного структурного підрозділу до іншого,
 • про переведення працівника на іншу посаду або роботу,
 • про призначення особи на нову посаду.

Інформацію, яку не подали до ПФУ через Об'єднаний звіт потрібно подати через електронний кабінет ПФУ. Відомості необхідно завантажити в електронній формі за допомогою xml-файлу, який розробить ПФУ та подасть його структуру в додатку до Порядку.
На даний момент не встановлені строки, коли страхувальники повинні надати такі відомості.

Скановані трудові книжки

Відсканувати трудові книжки та завантажити їх на сайт ПФУ можуть як роботодавці, так і самі працівники. Окрім подання в електронному вигляді, тепер з 15 липня можна особисто віднести паперову трудову до ПФУ, аби працівники фонду самостійно її опрацювали.
Відомості про трудову діяльність за період до 10.06.2021 року потрібно подавати або у вигляді сканкопій, або в оцифрованому вигляді. За період після 10.06.2021 року інформацію потрібно подавати за допомогою xml-файлу, який розробить ПФУ та наведене його структуру в додатку до Порядку.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором