• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Інструктаж з охорони праці для магазину

16.02.2020

На кожному підприємстві, незалежно від форми власності повинен проводитись інструктаж з охорони праці (далі — ОП). В даній статті ми з вами з'ясуємо: що таке ОП, на кого покладається обов'язок з проведення інструктажу і які види бувають на підприємстві.

 

Що таке охорона праці?

 

Головний документ, який регулює питання з ОП в Україні є Закон про охорону праці, і в ньому зазначено, що ОП — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

 

Хто відповідає за охорону праці на підприємстві?

 

Роботодавець зобов'язаний створити сприятливі умови праці, а також слідкувати за додержанням вимог законодавства з ОП. Саме тому, він повинен створити відповідну службу з ОП або визначити відповідальну особу.

 

Якщо на підприємстві працює 50 і більше осіб, то необхідно створювати службу з ОП. Якщо працює 20-49 осіб, то функції служби з ОП може виконувати особа, яка пройшла спеціальну підготовку, а саме - навчання у спеціалізованих центрах з ОП. Якщо у роботодавця штат 1-19 осіб, то функції служби з ОП можуть виконувати сторонні спеціалісти, які мають відповідні навички на договірних умовах або можна направити власного співробітника на навчання (за кошти роботодавця).

 

Хто повинен проходити інструктаж з охорони праці?

 

Усі співробітники при прийнятті на роботу; у разі переведення з одного структурного підрозділу до іншого; відряджені працівники з інших підприємств, які беруть участь у виробничому процесі; учні та студенти, які прибули для проходження виробничої практики; у разі екскурсії по підприємству - усі екскурсанти.

 

Які види інструктажів з охорони праці існують?

 

Інструктаж з ОП поділяють на: вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

 

Вступний інструктаж обов'язковий для усіх співробітників, які будуть виконувати постійну чи сезонну роботу, а також учні та студенти, які прибули для навчання на підприємстві або на екскурсію.

 

Навчання проводить відповідальний за ОП на підприємстві у спеціально обладнаному приміщенні. Програму затверджує роботодавець. 

Якщо інструктаж проводився для новенького працівники, то у спеціальному журналі робиться запис і ця інформація вноситься до особистої картки працівника. Для інших категорій, запис у журналі реєстрації вступного інструктажу не потрібен.

 

Первинний інструктаж проводять з працівником перед початком роботи на робочому місці індивідуально, або з іншими співробітниками однієї спеціальності. Він є обов'язковим для новеньких співробітників, для тих, кого переводять з одного підрозділу до іншого, або при переведенні на нову роботу.

 

Повторний інструктаж проводять з певною періодичністю:

 • 1 раз у 3 місяці - на  роботах підвищеної небезпеки;
 • 1 раз у 6 місяців - для усіх інших.

Звільнити від повторного інструктажу може роботодавець, затвердивши список професій або посад працівників.

 

Позаплановий інструктаж проводять уразі, якщо:

 • були внесені зміни до нормативних актів з ОП;
 • змінюється технологічний процес на підприємстві, з'являється нове обладнання, тощо;
 • на підприємстві стався нещасний випадок або були порушені норми з ОП;
 • співробітник не працював більш ніж на 30 днів - для небезпечних робіт, і 60 днів - для інших.

Навчання можна провести окремо для одного працівника, або для групи.

 

Цільовий інструктаж проводять у двох випадках:

 • при ліквідації аварії або стихійного лиха;
 • при виконанні робіт, на які згідно із законодавством видається наряд-контроль.

Інструктаж можна провести окремо для одного працівника, або для групи.

 

Для перевірки, наскільки добре співробітник запам'ятав отриману інформацію, проводиться перевірка у письмовому або усному вигляді. Якщо результати будуть поганими, працівник допускається до роботи, але через 10 днів, він повинен пройти повторний інструктаж.

 

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором