• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Скорочення чисельності або штату працівників через війну

03.05.2022

Якщо підприємство не має змоги зберегти робочі місця та приймає рішення скоротити чисельність чи штат працівників, воно може зробити це на підставі ст. 40 п.1 ч. 1 КЗпП.

Чим відрізняється скорочення чисельності від скорочення штату працівників?

Скорочення штату працівників відбувається у разі звільнення всіх працівників певної професії або підрозділу. Наприклад, якщо повністю закривається відділ закупівель. Якщо мова йде про звільнення працівників різних професій, або зменшення кількості працюючих однієї професії, то це скорочення чисельності персоналу. Наприклад, якщо з кожного відділу звільняють по одній людині, або якщо замість чотирьох маркетологів залишається троє.

Кого не можна звільнити під час скорочення чисельності та штату працівників?

Майте на увазі, не усіх робітників можна звільнити під час скорочення чисельності або штату працівників. Не можна звільнити:

 • вагітних жінок,
 • жінок, які мають дітей віком до 3 років (або до 6 років, якщо дитина потребує нагляду на підставі медичного висновку),
 • мати-одиночку, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю,
 • працівників призваних на військову службу та перелічених у ст. 119 КЗпП,
 • працівників, які раніше обирались до профспілки та у яких не пройшов рік після закінчення їх повноважень (ст. 252 КЗпП),
 • працівників молодше 18 років. Їх можна звільнити тільки за згодою районної або міської служби у справах дітей та з подальшим обов’язковим працевлаштуванням.

Як звільнити робітника під час скорочення чисельності та штату працівників?

Перший крок

Для того, щоб звільнити працівників на підставі ст. 40 п.1 ч. 1 КЗпП необхідно спочатку розробити технічно-економічне обґрунтування скорочення кількості працівників.
Якщо на підприємстві є профспілка, необхідно повідомити їх не менше ніж за три місяці до дати звільнення про причини такого рішення, кількість та категорії працівників, які підпадають під звільнення та строки. Під час дії воєнного стану підприємство звільняється від отримання попередньої згоди на масове звільнення від профспілки на підставі Закону № 2136.
Якщо на підприємстві немає профспілки, тоді необхідно створити Наказ щодо скорочення штату або чисельності працівників. В наказі вказують:

 • які відбудуться зміни в організації роботи підприємства,
 • причини скорочення чисельності або штату працівників,
 • назви посад та робіт, які підпадають під скорочення (не потрібно перелічувати прізвища конкретних працівників),
 • дату початку звільнень на підприємстві.

Другий крок

Скласти новий штатний розпис або внести зміни до існуючого.
Не менше ніж за 2 місяці до початку звільнень потрібно подати до центру зайнятості форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці».
Під масовим звільненням розуміють звільнення працівників:

 • одноразово або впродовж одного місяця 10 та більше працівників з чисельністю працівників підприємства від 20 до 100 осіб, або звільнення 10% працівників з чисельністю працівників підприємства від 101 до 300 осіб,
 • одноразово або впродовж трьох місяців звільнення 20% працівників від загальної кількості робітників.

Далі необхідно визначити список працівників, які підлягають звільненню та повідомити їх за два місяці до запланованої дати звільнення. Не забувайте про те, що деякі працівники мають переважне право у збереженні роботи під час масових звільнень. Перелік таких категорій працівників наведений у ст. 42 КЗпП.
Якщо у підприємства є можливість, то можна запропонувати працівнику іншу роботу на цьому ж підприємстві, замість звільнення.

Третій крок

Створити Наказ про звільнення на підставі ст. 40 п.1 ч. 1 КЗпП.
Якщо під скорочення потрапив працівник профспілки, то Наказ можна видавати не раніше ніж через місяць після отримання згоди профспілкової організації.

Звільнення під час відпустки

У довоєнний час заборонено будо звільняти працівників, які знаходились у відпустці або на лікарняному. Під час дії воєнного стану таких обмежень нема. Єдиним виключенням є жінки, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або по догляду за дитиною до трьох років, їх звільняти не можна.

У день звільнення

З працівником необхідно провести остаточний розрахунок та виплатити вихідну допомогу у розмірі не менше середньомісячного заробітку.
Якщо у працівника є трудова книжка, її необхідно заповнити та видати працівнику на руки разом з копією наказу про звільнення.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором