• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Уцінка товару: навіщо потрібна та коли проводити

23.05.2020

Таке поняття як уцінка товарів (запасів) відомо всім: і продавцям, і покупцям. Для багатьох, знижений в ціні товар = зіпсований, але дешевий. Чи так це насправді? Розбираймося.

Уцінка товарів | Торгсофт

Коли потрібно проводити уцінку товарів?

Для того, щоб зрозуміти, як правильно оцінити товар, знизити ціну або списати, необхідно в першу чергу вивчити Положення стандарт бухгалтерського обліку № 9 "Запаси" (П(С)БО № 9).

При покупці або виготовленні, товари зараховують на баланс за первісною вартістю, а потім їх облік ведеться за найменшою з двох оцінок:

 1. За первісною вартістю (сюди відносять витрати на придбання, обмін, перероблення та доставляння товару до місця використання, а також приведення товару в стан, в якому він буде придатний для використання в запланованих цілях).
 2. За чистою вартістю реалізації (очікувана ціна реалізації товару за мінусом витрат на завершення його виготовлення і реалізацію).

Так повинні оцінюватися всі запаси: готова продукція, матеріали та сировина для виробництва та товари які підприємство набуває для подальшого продажу.

За чистою вартістю реалізації оцінювати запаси варто якщо:

 • ціна товару знизилася;
 • товар зіпсувався;
 • товар застарів;
 • товар втратив первісну економічну вигоду з інших причин.

Уцінку товару варто провести тоді, коли на дату балансу (це дата, на яку складений баланс підприємства, зазвичай це останній день звітного періоду) виявиться, що первісна вартість запасів перевищує їх чисту вартість реалізації.

Чиста вартість реалізації = очікувана ціна реалізації - (передбачувані витрати на завершення виготовлення + витрати на збут).

За цією формулою необхідно оцінювати кожну одиницю товару (запасів). Приклад розрахунку можна подивитися в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів № 2 від 10.01.2007 р в Додатку № 2.

Як оформити уцінку товару?

Уцінка товару не такий простий процес, як здається на перший погляд. Він складається з декількох етапів:
1 етап. Керівник затверджує:

 • склад комісії для проведення уцінки;
 • періодичність проведення оглядів на предмет уцінки.

2 етап. Комісія:

 • формує перелік товарів, що вимагають зниження ціни;
 • може провести інвентаризацію запасів і оформити її результат документально.

3 етап. Керівник:

 • затверджує перелік товарів, що вимагають зниження ціни;
 • приймає рішення про проведення уцінки.

4 етап. Комісія і матеріально відповідальні особи складають та підписують Акт уцінки.
5 етап. Керівник стверджує Акт уцінки.
6 етап. У роздрібній торгівлі проводять перемаркування цін.
7 етап. Результати уцінки відображають в обліку.

Давайте тепер розглянемо детальніше, які документи потрібно оформити, в разі зниження ціни товарів:

 1. Наказ керівника про створення комісії з метою проведення уцінки запасів. До складу комісії повинні входити співробітники, які розбираються в товарах, знають вимоги до якості й умов зберігання товару. У наказі також варто вказати періодичність проведення огляду товарів на предмет псування і подальшої уцінки. Часто такі огляди збігаються з проведенням інвентаризації.
 2. Перелік товарів, які підлягають уцінці, затверджений керівником. У ньому вказується назва товару, кількість, первісна і роздрібна ціна, інформація про виробника та пропозиції щодо розміру уцінки товару.
 3. Наказ керівника про проведення уцінки товарів.
 4. Акт уцінки товарів до чистої вартості реалізації (формулу розрахунку дивіться вище). Такий акт можна складати в довільній формі, головне в ньому вказати по кожній позиції товару: кількість, вартість до і після уцінки, суму уцінки.

Правила перемаркування цін у роздрібній торгівлі

Після того, як комісія провела уцінку товарів, необхідно змінити роздрібні ціни на товар в магазині. Правила проведення такого перемаркування затверджені Інструкцією про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства.

Після проведення уцінки необхідно перемаркувати ціни шляхом закреслення попередньої ціни та зазначення нової на цінниках, товарних ярликах, етикетках, пакуваннях тощо на кожній одиниці товару. Такі зміни підтверджуються підписом співробітника, відповідального за встановлення, формування і застосування ціни.

У разі, якщо стару ціну не можна закреслити, тоді нову ціну необхідно наклеїти зверху на стару.

На знижені в ціні товари у зв'язку з частковою втратою якості, на нових ярликах і цінниках необхідно ставити букву "П".

У торгових залах необхідно також розвісити оголошення про нові ціни, які будуть зберігатися до продажу останнього такого товару.

Про правила оформлення цінників, читайте в статті "Що розмістити на ціннику?".

Про те, як провести переоцінку в Торгсофт ми писали у нашій статті "Переоцінка товарів"

Як показувати уцінку в бухгалтерському обліку?

Згідно п. 27 П(С)БО №9, суму уцінки запасів необхідно списати на витрати звітного періоду, тобто в той період, в якому проводилася уцінка.

Якщо в роздрібній торгівлі облік товару ведеться за продажними цінами, то в разі зниження ціни товару до чистої вартості реалізації необхідно суму уцінки розділити на:

 • суму, на яку знижується торгова націнка;
 • суму, на яку знижується первісна вартість товару.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором