• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Основні обов'язки комірників

17.01.2019

В організації зберігання товарів на складах ключову роль повинні виконувати комірники. В їх стандартні обов'язки входить стандартний набір вимог, що пред'являються компаніями, що володіють складами, для посадових осіб, яким довірено збереження різних цінностей. Разом з тим, будь-яка організація може висувати й особливі вимоги до складських працівників, в цьому випадку їх необхідно обов'язково прописати в коло їхніх обов'язків.

Складський облік

Комірникам при проведенні обов'язкового обліку на складах ставляться такі основні обов'язки.

 • Увесь комплекс проведених в складських приміщеннях операцій підлягає обов'язковому всеосяжного обліку. Згідно з затвердженим регламентом, потрібно складати та надавати весь комплект звітних документів, запропонованих чинними законодавчими вимогами і нормативними документами, прийнятими в компанії.
 • Вміти працювати з комп'ютером та оргтехнікою (принтерами, копірами, МФУ, службовими засобами зв'язку) на рівні оператора.
 • Твердо розуміти відмінності в артикулах, параметрах, в нормах витрати зберігаються на складах товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).
 • Знати досконало номенклатурний склад зберігаються на складах ТМЦ, володіти вмінням відрізняти їх за видовим, сортовому складу, за властивостями і призначенням.
 • Володіти основними правилами обліку ТМЦ.
 • Знати основні правила і принципи проведення інвентаризацій, брати участь в роботі інвентаризаційних комісій в якості одного з учасників.
 • Правильно, згідно з затвердженими вимогами, проводити оформлення товарно-супровідних та інших документів.
 • Мати право підпису товарно-складських документів в рамках своїх повноважень.
 • Дотримуватися затверджені вимоги при оформленні складської та іншої документації.
 • Піддавати обов'язковій перевірці ТМЦ при надходженні на склад і відвантаження зі складу, згідно з товарно-супровідними документами, контролювати на відповідність зазначених у супровідних документах значень параметрів - кількісних показників, асортименту, якості, комплектності та ін.
 • Дотримуватися термінів і порядок збору та повернення постачальникам зворотної тари. Забезпечувати їх збереження перед наступним поверненням.

Про переваги автоматизації складського обліку для підприємця і співробітників ми докладно писали в цій статті: "5 вагомих причин автоматизувати складський облік".


Загальні роботи по складу

Комірникам при виконанні робіт на складах ставиться виконання наступних обов'язків.

 • Здійснювати роботи з прийому, відпуску, зберігання та сортування, переміщення і переробці ТМЦ.
 • Дотримуватися встановлених правил, порядок і умови складування і зберігання ТМЦ, правила відбору і комплектування партій.
 • Діяти строго на підставі інструкцій, положень та інших нормативних документів, що регламентують встановлений порядок обліку і зберігання ТМЦ.
 • Дотримуватися діючих стандартів та технічні умови при зберіганні ТМЦ.
 • Здійснювати весь комплекс виконання складських робіт (навантаження з розвантаженням, приймання з відпусткою ТМЦ).
 • Домагатися забезпечення найбільш раціонального варіанту використання складських площ.
 • Забезпечити оптимальний варіант переміщення прийнятих від постачальника ТМЦ до складських місць зберігання товарів.
 • Здійснювати найбільш раціональну та оптимальну розкладку і сортування ТМЦ в залежності від видової приналежності, сортаменту, призначення і якісних показників, рекомендованих місць і зон зберігання.
 • Своєчасно комплектувати партії для відпустки ТМЦ згідно із заявками споживачів.
 • Брати активну участь в роботах, метою яких є передпродажна підготовка і сортування ТМЦ.
 • Виробляти на підставі інструкцій та нормативних вимог заповнення дефектні відомості на неякісні ТМЦ, актів на списання і пересортицю, на недостачу і псування ТМЦ.
 • Перевіряти складську техніку, робочі інструменти та інвентар на їх справний стан.
 • Утримувати складські приміщення і техніку разом з пристосуваннями й інструментом в робочому стані. Докладати своєчасних заходів для їх відправки в ремонт або на заміну.
 • Запобігати псування ТМЦ під час проведення розвантажувально-навантажувальних робіт, при переміщенні всередині складу, під час зберігання, комплектування або розукомплектування. Особливо підвищена увага повинна бути приділена при зберіганні пожежо і вибухонебезпечних, а також токсичних матеріалів.
 • Забезпечувати повне збереження ТМЦ компанії, а також збереження ТМЦ, прийнятих на відповідальне зберігання товару від контрагентів або тимчасове зберігання товарів від постачальників, нести повну відповідальність за зберігання товарів в магазині.


Робота з персоналом

Комірникам в роботі з персоналом потрібно наступне.

 • Подавати керівникам компанії пропозиції, що стосуються роботи складських працівників, а також підлеглих співробітників.
 • Домагатися постійного підвищення своєї кваліфікації й кваліфікації своїх працівників.
 • Забезпечувати беззаперечне дотримання вимог нормативних документів з охорони праці та правил техніки безпеки й протипожежної безпеки.
 • Керуючись положеннями Трудового Кодексу та іншими вимогами трудового законодавства, забезпечувати можливість кваліфікованих і оперативних розв'язання поточних питань і виникаючих спірних і конфліктних ситуацій.

Природно, впровадження програми для автоматизації складського обліку значно полегшує роботу комірникам і продавцям. Програма Торгсофт дозволить вам грамотно організувати склад, побачити більш точну картину вашого складу і бізнесу в цілому, а також зможе нагадувати про необхідність закупівель того чи іншого товару. Про всі можливості програми дізнайтеся в цьому розділі.

Вячеслав
10-03-2019 в 10:38:16
Кладовщик - это сотрудник склада, отвечающий за учет, хранение и распределение товаров на складе. Деятельность кладовщика ответственная и серьёзная, так как ведётся строгий учёт материальных ценностей. Чем больше товаров, тем больше складской документации и товарооборота. Использование специальной программы значительно упрощает работу на складе.
Анна
19-03-2019 в 10:33:14
Должностная инструкция на любую профессию довольна обширная. А кладовщик еще и материально-ответственное лицо, поэтому тем более. Но каждое предприятие вносит свои коррективы

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором