• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Система розрахунку зарплати та мотивації продавців

Програма для розрахунку зарплати

Сума середнього чека, лояльність клієнтів, прибуток магазину — все це сильно залежить від кваліфікації персоналу. Тому для будь-якого підприємця важливо знайти способи підвищення ефективності роботи продавців.
 
Якщо вмінню продавати співробітника можна навчити, то бажання і прагнення працювати може простимулювати керівник. Продажі — багатогранна діяльність у кожного продавця своя мотивація, яка змушує виконувати роботу якісно.

Мотивацію персоналу можна умовно розділити на:

 • Матеріальну — у вигляді премій, доплат, бонусів.
 • Нематеріальну — у вигляді зручного робочого місця, знижок на товари, гнучкий графік роботи та інше.
 • Моральну — похвала від керівника, корпоративи, конкурси.

Щоб зібрати результати роботи всіх співробітників, контролювати персонал та впровадити систему мотивації продавців, власнику магазину необхідно вести облік продажів по кожному співробітнику та змінах, стежити за пунктуальністю продавців, розраховувати доплати та премії, оцінювати результативність роботи магазину.
 
Додаткова опція «Розрахунок зарплати та система мотивації персоналу» контролює роботу співробітників та дозволяє швидко налаштувати мотивацію персоналу.

Функції мотивації та розрахунку зарплати

10+ способів розрахунку зарплати продавцям

На практиці клієнти Торгсофт найчастіше використовують такі умови оплати праці:

 • базовий оклад,
 • ставка за вихід,
 • погодинна ставка,
 • розрахунок і оплата понаднормово відпрацьованого часу,
 • % від особистих продажів,
 • % від виторгу зміни,
 • доплата за продаж конкретного товару,
 • премія за виконання загального плану продажів,
 • % від виторгу торгової точки,
 • премія за виконання плану заданої групи товарів,
 • % від продажів заданої групи товару,
 • премія за виконання плану середнього чека,
 • доплата за продаж дорогого товару,
 • % від продажів послуг.

Наприклад, Торгсофт дозволяє співробітникам самостійно забрати зарплату за день, але її розмір строго обмежений щоденною ставкою і відсотком від продажів дня.
 
Можна дозволити співробітникам брати товари в кредит або в рахунок зарплати — програма розрахує суму залишку до виплати.
 
Співробітникові можна автоматично нараховувати певну суму за додаткові обов'язки: прибирання магазину або мерчендайзинг.

Калькулятор зарплати: автоматичний розрахунок зарплати та авансу

Регулярні платежі: щомісячне нарахування або списання фіксованої суми в розрахунковому листі співробітника.
Платіжна відомість розраховується автоматично для всієї торгової мережі, одного магазина або декількох на вибір за заданими умовами оплати праці та результатами роботи для кожного співробітника.

У Торгсофт різним співробітникам зарплата може нараховуватися по-різному — це може бути ставка за місяць, оплата за вихід або погодинна оплата.
 Комбінації доплат: надбавки у вигляді відсотка від продажів або відсоток від прибутку всієї торгової точки, доплата за продаж певного товару, премія за виконання плану продажів. Всі виплати програма розраховує автоматично, з огляду на продажі та налаштування режиму «Розрахунок зарплати та система мотивації персоналу».

Розрахунок премії

Поширені премії для продавців: відсоток від особистих чи колективних продажів, від виторгу торгової точки, премії за виконання плану продажів, доплата за видами товару, премії від ціни товару.

Програма веде облік продажів кожного співробітника та автоматично розраховує відсоток зарплати.
 Якщо покупець повернув товар, то відсоток продавцеві не нараховується — він вилучається з премії продавця, який провів реалізацію.
Суб'єктивне преміювання: власник магазину може нарахувати довільну премію, виходячи з особистих міркувань. Наприклад, доплата за суміщення посад, виконання додаткових доручень, за надзусилля.

Особиста і колективна мотивація

Облік особистих і колективних продажів: фіксація факту продажу кожного товару з урахуванням зміни, в якій працював співробітник.

Колективна мотивація. У Торгсофт можна створити умови, коли кожен співробітник буде зацікавлений в результатах роботи всього колективу — всіх продавців на зміну можна автоматично об'єднати в бригаду, при скануванні бейджів на початку робочого дня. Бригада формується динамічно — для торгової точки або зміни продавцям досить просканувати бейджі, й програма зареєструє їх бригаду з будь-якою комбінацією співробітників.
 
Продавцю-учаснику бригади можна призначити відсоток премії від колективного виторгу всієї бригади. Таким чином, співробітники не будуть зацікавлені покривати тих, хто спізнюється або працює без ініціативи, а особиста вигода кожного співробітника залежить від успіху колективної роботи.
Якщо продавець не зареєструє свій бейдж — відсоток йому не нарахується.

Облік роботи стажистів

Мотивація досвідченого персоналу навчати стажистів.

У магазинах часто стажуються новачки. Щоб досвідченим співробітникам було цікаво навчати стажистів, в програмі передбачена мотивація наставництва за допомогою доплат.

Плани продажів

Створення планів продажів на довільний період, на весь або частину асортименту. Планові показники по виторгу, кількості, середньому чеку.

Можна встановити план продажів для всього магазину в цілому та особисто для кожного співробітника. Щоб стимулювати виконання плану, в програмі призначається премія продавцям за досягнення показників.

Облік робочого часу на виробництві

Оплата за роботу на виробництві, в замовленні клієнта на виріб, та ремонті в процентах від вартості або фіксованої суми.

Зв'язок виробничої операції зі співробітником цеху. Облік виконаних операцій за кількістю або за часом в секундах. Договірна оплата праці: фіксація оплати за виконані операції співробітником. Зарплатний коефіцієнт і розряди операцій у виробництві для співробітника.

Рейтинг кращих співробітників

Рейтинг кращих продавців і змін, хід виконання плану продажів для продавця.

Рейтинг можна побудувати двома способам розрахунку: середні показники за день за кількістю і сумою проданого товару в середньому за зміну, та абсолютні показники за період по виторгу, кількості відпрацьованих днів та прибутку.

Система депреміювання продавців

Одноразові фінансові санкції у вигляді стягнень за провину. Автоматичні відрахування з премії.

Наприклад, одноразові — за погашення недостачі. Автоматичні — за регулярні запізнення або перманентні порушення. Список порушень та суму вирахування можна прописати заздалегідь. При виплаті зарплати суми відрахування будуть автоматично утримані.

Функції обліку та управління персоналом

Облік робочого часу продавця

Реєстрація приходу та завершення роботи співробітників по штрих коду, автоматична реєстрація продавців на зміні.

Перед початком роботи продавець сканує свій бейдж або вводить комбінацію коду — програма фіксує час реєстрації продавця в програмі. В кінці робочого дня — факт виходу з програми.
Таким чином власник магазину знає коли співробітник почав і завершив роботу. Щоб уникнути махінації — можна зобов'язати співробітника зробити фотографію в момент реєстрації на робочому місці за допомогою «Мобільного додатка».

Графік запланованого і відпрацьованого часу

Автоматичне заповнення графіка фактично відпрацьованого часу.

Заздалегідь складений графік роботи дозволяє співробітникам і власнику магазину мати чітке уявлення про те, які співробітники в які дні будуть працювати на кожній торговій точці, врахувати відпустки, лікарняні, відгули та відрядження.
Продавець може ознайомитися з графіком на тиждень і видрукувати його. Програма фіксує факт ознайомлення співробітника з графіком.
Якщо працівник не вийшов на роботу за графіком, або навпаки, вийшов незаплановано, це буде враховано при розрахунку заробітної плати, оскільки факт виходу фіксується по скануванню бейджа.

Гнучка ієрархічна структура

Будь-яка кількість посад для кожного співробітника з різними умовами розрахунку зарплати та премії. Індивідуальні налаштування для кожної торгової точки.

Облік персональних даних співробітників

Фіксація в досьє позитивних та негативних фактів діяльності співробітника.

У досьє співробітника зберігаються його анкетні та паспортні дані, а також фіксуються факти преміювань і стягнень. Цю інформацію можна використовувати для прийняття рішення про потенціал співробітника при реформуванні штату.

Друк відомостей і архів виплат

Архівування умов нарахування зарплати для кожної відомості. Перенесення боргів між відомостями.

Програма друкує документи по зарплаті та зберігає історію виплат по кожному співробітнику.

Моделювання та прогноз зарплати

Перерахунок відомості по будь-яким умовам для оцінки нововведень оплати праці та мотивації.

Власник бізнесу може оновити ставки співробітників, перерахувати відомість та спрогнозувати, чи готовий бізнес на підйом зарплати співробітників.

Відеоуроки для більш детального ознайомлення з опцією: