• Від місця на ринку до магазину

 • -

 • Від магазину до торговельної мережі

 • -

 • Від торгівлі до виробництва

Як змінити шаблон чека пРРО?

Марія Гладких
Марія Гладких

Розробник технічної документації

Законом встановлені обов'язкові реквізити фіскального чека. У програмі Торгсофт є усі необхідні реквізити фіскального чека. Але часто підприємці питають: «Чи можна змінити шаблон чека ПРРО в Торгсофт?»

Так, це можливо.

Ви можете додати необхідні поля, наприклад, відсоток знижки або додаткові необхідні дані для вашого виду торгівлі.
Щоб змінити шаблон чека, зайдіть у програму обліку Торгсофт → Налаштування → Налаштування шаблонів друку → ПРРО фіскальний касовий чек.

Зверніть увагу! Не варто на власний розсуд редагувати шаблон фіскального чека, якщо ви не впевнені, які рядки чи поля вам потрібно додати.
Технічні фахівці Торгсофт не радять видаляти чи додавати будь-які параметри чека РРО. Перед внесенням змін проконсультуйтеся з власним податковим агентом.

Обов'язкові реквізити фіскального чека ПРРО

Форму та зміст фіскального чека регламентує наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13.
У пункті 2, положенні № 13 визначено які обов’язкові реквізити має містити фіскальний чек.

Номер рядка та що має бути у чеку

1. Найменування суб’єкта господарювання — СГ.
2. Назва господарської одиниці – найменування, що вказано в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику «Типи об’єктів оподаткування» та є у ДПС у повідомлені про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП.
3. Адреса господарської одиниці – адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею: назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку, офісу або квартири, та повідомлена ДПС у 20-ОПП.
4. Для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Перед номером друкуються великі літери «ПН».
5. Для СГ, що не є платниками ПДВ, – податковий номер або серія та номер паспорта або номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це контролюючий орган, і мають відмітку у паспорті. Перед номером друкуються великі літери «ІД».
6. Якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, – кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої послуги).
7. Код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.
8. Цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених законодавством, а у разі не передбачення – за бажанням платника.
9. Цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.
10. Назва товару або послуги, вартість, літерне позначення ставки ПДВ.
11. Ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати.
12. Ідентифікатор платіжного пристрою (автоматично передається, якщо підключена додаткова опція Торгсофт «Підключення банківського термінала».
13. Сума комісійної винагороди, якщо є.
14. Вид операції.
15. Реквізити електронного платіжного засобу — платіжної картки, допустимі правилами безпеки платіжної системи. Перед реквізитами друкуються великі літери «ЕПЗ».
16. Напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» — найменування платіжної системи, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі або код транзакції в платіжній системі та значення коду.
17. Підпис касира, якщо це передбачено правилами платіжної системи. Перед підписом друкується напис «Касир».
18. Підпис держателя електронного платіжного засобу — платіжної картки, якщо це передбачено правилами платіжної системи, в окремих рядках. Перед рядками — написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».
19. Позначення форми оплати — готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо. Сума коштів за формою оплати та валюта операції.
20. Загальна вартість придбаних товарів, отриманих послуг у чеку. Перед вартістю — слово «СУМА» або «УСЬОГО».
21. Для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, — окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами та послугами. На початку рядка друкуються великі літери «ПДВ».
22. Для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку — СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ: окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами та послугами. На початку рядка друкується назва податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з ПКУ. За потреби дозволяється використовувати скорочення.
23. Заокруглення.
24. До сплати.
25. Фіскальний номер паперового або електронного касового чека, дату — день, місяць, рік, та час — година, хвилина, секунда проведення розрахункової операції.
26. QR-код, який містить у собі код автентифікації повідомлення цього чеку — МАС, дата і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер паперового або електронного касового чека, сума розрахункової операції, фіскальний номер РРО або програмного РРО.

Додаткові реквізити у чеку програмного РРО

27. Позначка режиму роботи — офлайн чи онлайн, в якому створений касовий чек ПРРО.
28. Контрольне число, сформоване в режимі офлайн.
29. Заводський номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ЗН». Заводський номер для ПРРО не зазначається.
30. Фіскальний номер РРО, перед яким друкуються літери «ФН» або фіскальний номер ПРРО, перед яким друкується «ФН ПРРО».
31. Напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та графічне зображення найменування або логотипу виробника.

  Уточнення

  • Рядки 6 – 10 повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів та послуг, які оплачені за одним касовим чеком.
  • Якщо кількість придбаного товару чи послуг дорівнює одиниці виміру, відомості про товар чи послугу можна друкувати в одному рядку.
  • Якщо РРО працює з цінами, що включають ПДВ, у фіскальному чеку друкується вартість кожного товару та послуги з урахуванням ПДВ, В іншому випадку – вартість без урахування ПДВ.
  • Рядки 11 – 18 фіскального чека заповнюються у разі оплати платіжною карткою, через платіжний термінал, з’єднаний з РРО.
  • Рядки 15, 16, 18 фіскального чека повторюються відповідно до кількості електронних платіжних засобів.
  • Рядок 19 фіскального чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати лише в готівковій формі можна не друкувати цей рядок.
  • Рядки 21, 22 фіскального чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати ці рядки, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.
  • У разі якщо загальна вартість придбаних товарів та отриманих послуг не кратна найменшому номіналу, результат заокруглення суми оплати у готівковій формі друкується після рядка 22 з написом «Заокруглення». Наступним рядком друкується «До сплати» і сума після заокруглення.