• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версії 2018.2.0 - 2018.2.5

17.12.2018

5514

1. На форму "Параметри" - вкладка "Чек" додано:
- перемикач "Здача на карту";
- налаштування (список, що випадає) "Заокруглення суми здачі" (Не заокруглювати Округляти до цілого, До 10 цілих, До 100 цілих, До 1000 цілих);
- перемикач "Додати в чек як послугу". Якщо параметр увімкнено, то сума здачі на картку буде відображена як додаткова послуга в документі реалізації та в чеку окремим рядком. Якщо параметр вимкнений, то сума здачі на картку заноситься окремим фінансовим документом, як небалансова прибуткова.
2. На форму "Оплата" додано поле введення "Здача на картку" (відображається тільки під час продажу товару іменованому клієнту). Якщо активовано налаштування "Решта на карту", то під час продажу товару іменованому клієнту в поле "Решта на карту" буде підставлено суму здачі, яка може бути переведена на дисконтну карту клієнта як бонуси (суму розраховують залежно від значення налаштування "Округлення суми здачі"). Значення полів "Здача" і "Здача на картку" можна змінювати вручну (при зміні значення одного поля, значення другого поля автоматично перераховується).
3. У налаштування шаблону чека додано змінні "Здача готівкою" і "Здача на картку (бонуси)" (використовуються в разі, якщо параметр "Додати в чек як послугу" вимкнено).
4. Зарахування бонусів відображається в "Аналіз руху бонусів" і "Баланс із партнерами".

Додана можливість переведення суми здачі з реалізації на дисконтну картку клієнта (у вигляді бонусів), з можливістю подальшого використання.

7441


На форму "Акція" (вкладка "На один товар") додано перемикачі "На товари активуючої групи не діє знижка клієнта" і "На товари активуючої групи не діє товарна знижка".
У разі активації перемикачів, якщо задано кількість товарів активізуючої групи та вказано саму активізуючу групу, то під час додавання/видалення/зміни кількості в реалізації, якщо спрацювала ця акція, то для всіх товарів активізуючої групи, окрім того, для якого спрацювала акція, буде "обнулено" товарну знижку або знижку клієнта, якщо її було застосовано. При видаленні товару з реалізації або зміні його кількості, що призводить до скасування акції, на всі товари, що залишилися, знижка клієнта або товарна знижка буде знову застосована.

Можливість налаштувати акцію "На один товар" так, щоб не застосовувалася товарна знижка або знижка клієнта.

8434


У налаштування імпорту додано параметри:
1. використовувати виділену область даних (таблицю) - вимагає вказівки іменованої таблиці області даних у документі імпорту.
2 Використовувати вказаний діапазон комірок виду (A1:Z33) - цей варіант використовується для файлів імпорту, які містять дані в зазначеному діапазоні комірок. Зручно використовувати для файлів, які містять будь-який заголовок. Вимагає вказівки аркуша з даними та діапазону комірок з даними (координати верхньої лівої і нижньої правої комірки з даними).
3. Завантажувати всі дані з аркуша - варіант є універсальним і використовується в тому разі, якщо дані для імпорту не містять нічого "зайвого". Даними для імпорту є весь вміст аркуша Excel, незалежно від того, де вони знаходяться. Програма автоматично завантажить заповнений вміст, потрібно вказати тільки аркуш із даними.

Додана можливість зберігання координат області даних у документі Excel для імпорту товару. Тепер завантажувати дані можна, використовуючи не тільки виділену область, а й вказаний діапазон комірок або всі дані з аркуша, що дасть змогу істотно прискорити процес імпорту товару.

8441


1. На форму редагування "Прихід" додано параметр "Введення закупівельних цін" (доступний для валютних накладних) з варіантами "У валюті накладної" і "У національній валюті".
2. На формі "Товар" (у режимі приходу), якщо накладна не в національній валюті та був встановлений параметр "Введення закупівельних цін" - "У національній валюті", перемикач "Змінити" позиціонується над полем "Ціна у валюті". Якщо перемикач "Змінити" вимкнений, то поле "Ціна у валюті" не редагується. При цьому, при зміні ціни в національній валюті, ціна у валюті перераховується згідно з курсом.

Буде зручно в тому випадку, коли взаєморозрахунки з постачальником ведуться у валюті, а документація надається постачальником у національній валюті, як вимагає законодавство. Для зручного приведення накладної до реального обліку.

8649


На форму "Імпорт" додано групу полів "Еквівалент ціни у валюті" ("Ціна вроздріб", "Ціна оптова") і поле "Товарна знижка".
Під час імпорту еквівалентних цін у валюті, якщо не вказано роздрібну/оптову ціну в національній валюті, то її буде розраховано з відповідної еквівалентної ціни за курсом прибуткової накладної.

Це доопрацювання дає можливість імпортувати еквівалентні ціни у валюті.

10255


У додаткову функцію "Сполучення з інтернет-магазином" додано можливість синхронізації з prom.ua.
1. Для початку необхідно зареєструвати своє підприємство на prom.ua і отримати API ключ.
2. Після того, як буде отримано ключ, можна налаштувати об'єкт синхронізації, для цього на формі редагування вибрати "Категорію - Інтернет-магазин", "Синхронізація - Prom.ua" і ввести отриманий API-ключ.
3. відмінності від синхронізації через файли:
- не обов'язково вказувати куди надходять оплати, але обов'язково, більшість замовлень/рахунків буде оформлено на те, що вказав клієнт під час оформлення замовлення. Додана вкладка "Способи оплати", в якій можна налаштувати асоціації способів оплати Prom.ua з рахунками та касами Торгсофт.
- додано спосіб синхронізації фотографій:
а) не синхронізувати;
б) свій сайт (файли вивантажуються на FTP у папку, яка є загальнодоступною для сайту і, додавши до імені файлу префікс, виходить пряме посилання на фотографію);
в) через сервіс uploads.ru.
4. Внесено зміни в робочу форму "Синхронізація з інтернет-магазином":
- перелік товарів оновлюється тільки при натисканні на кнопку Оновити;
- тільки для Prom.ua додано вкладку "Журнал синхронізації", у якій відображається перелік синхронізацій із результатом, типом синхронізації, текстом помилок (якщо вони були).
5. Зміни в робочій формі "Замовлення віддаленого клієнта":
- запам'ятовується останній обраний об'єкт синхронізації (його можна очистити);
- для синхронізації з Prom.ua колонка "Способи оплати" заповнюється відповідними даними. Також доступна дія "Скасувати замовлення" (позначається відповідним статусом як у Торгсофт, так і на сайті);
- замовлення завантажуються за таймером або за дією "Прийняти замовлення". Завантажуються тільки замовлення зі статусом "Новий" або "Оплачений". Якщо завантажується оплачене замовлення, то за ним відразу створюється рахунок, минаючи режим Замовлення віддаленого клієнта.
6. У "Торгівля з випискою рахунку" рахунки, сформовані від Prom.ua, позначаються відповідною піктограмою.

Можливість синхронізації програми Торгсофт із сервісом Prom.ua:

1. Вивантаження даних про товар (з можливістю синхронізації фотографій).

2. Отримання та обробка замовлень.

3. Формування рахунків, а також можливість автоматичного їх створення.

27073


На форму "Склад коробки для сезонного зберігання" додано дію "Завантажити з терміналу збору даних".

Можливість завантажувати дані про товари з терміналу збору даних під час збирання товару в коробку для сезонного зберігання.

48244


Змінено алгоритм роботи режиму Ремонт - тепер усі дії з матеріалами, послугами та операціями з ремонту, а також взаєморозрахунки із замовниками реалізовано через Торгівлю з випискою рахунку.
На форму "Ремонт" додано меню "Налаштування":
1. Спосіб додавання операцій у рахунок:
- окрема послуга для кожної операції - для кожної операції ремонту автоматично буде створено послугу з назвою операції;
- одна послуга для операцій ремонту - у рахунок буде додано одну послугу Роботи з ремонту, вартість якої буде розрахована як загальна вартість усіх операцій рахунку.
2. Включати в рахунок операції з нульовою вартістю - якщо в ремонті операції вказуються без вартості (наприклад для розрахунку зарплати), налаштування дає змогу примусово додати в рахунок такі операції з нульовою ціною.
3. Принцип роботи Ремонту з Торгівлею з випискою рахунка:
- при операціях з матеріалами або при проведенні оплати по ремонту, створюється або оновлюється рахунок по ремонту. Але в разі зміни послуг/операцій/даних рахунку, рахунок по ремонту не оновлюється автоматично, але може бути оновлений вручну;
- матеріали ремонту додаються в рахунок з того центру обліку, який вказано для списання матеріалів ремонту при створенні ремонту (матеріали автоматично резервуються);
- операції додаються в ремонт відповідно до налаштувань режиму Ремонт;
- при створенні стану, що відповідає закінченню ремонту, за рахунком створюється видаткова накладна і закривається.
4 Зверніть увагу, що після оновлення старі ремонти будуть автоматично переведені на нові вимоги (дії будуть виконані для відкритих ремонтів):
- оплати за ремонтом будуть повернуті і будуть створені оплати за рахунками;
- списання за ремонтом скасовано і створено резервування для рахунку.

Тепер режим Ремонт задіяний у часто використовуваному режимі Торгівля з випискою рахунка, що дасть змогу:

- враховувати всі доходи від ремонту в прибутку;

- за ремонтами може бути виплачена зарплата (прибуток від ремонту може брати участь при розрахунку плану продажів);

- роботи з ремонту будуть відображені у звіті Аналіз - Період;

- можна буде додавати вручну витрати з ремонту в рахунок, які не увійшли в оплату клієнтом.

56633


На форму "Параметри" додано налаштування "Пріоритет за видом торгівлі між центром обліку і клієнтом" (значення за замовчуванням "Клієнт").

Це доопрацювання дає змогу обирати пріоритет за видом торгівлі між центром обліку та клієнтом, наприклад, якщо буде вибрано значення за центром обліку, то на роздрібному магазині оптовий клієнт купуватиме за роздрібною ціною.

60934


Додано вивантаження при синхронізації з інтернет-магазином у форматі YML. Основні можливості синхронізації через формат YML:
- синхронізація працює через файл, також файл можна зберегти на FTP;
- дає змогу вивантажувати як основні, так і динамічні характеристики товару;
- можна вивантажувати фотографії товарів у файл.

Це доопрацювання дає змогу вивантажувати файли синхронізації для інтернет-магазину у форматі YML, що дасть змогу швидко та зручно проводити процес синхронізації.

64342


У налаштування імпорту додано поле "Сезон".
Якщо значення параметра "Сезон" з файлу, що імпортується, немає в базі даних, то воно буде додано в довідник "Сезон".

Можливість імпорту даних, що містять параметр "Сезон".

64975


На форму "Контроль оплати реалізацій для звичайних клієнтів" додано дію "Налаштування вибору каси".

Можливість вибирати касу при оплаті неоплачених реалізацій звичайних клієнтів.

69374


Під час випуску готової продукції, якщо була виконана хоча б одна операція типу "Списання", вона не буде відображатися в списку невиконаних операцій (якщо такі є).

Покращено режим "Операції маршрутного листа" в частині виконання операції типу "Списання".

72237


При створенні товарно-транспортної накладної Нової пошти додано групу дій:
- "Створити нову ТТН";
- "Створити ТТН за шаблоном" - дає змогу створити ТТН Нової пошти на основі раніше створених ТТН з обраним типом вантажу (як шаблони використовується ТТН за видами вантажу, що створені найостаннішими);
- "Додати ТТН за номером декларації" - дає змогу відстежувати ТТН, яку створили на сайті Нової пошти (під час додавання такої ТТН створюються всі необхідні дані та контрагенти).

Це доопрацювання може прискорити процес створення товарно-транспортної накладної Нової пошти, а також дозволяє відстежувати ТТН, створені не в програмі Торгсофт, а на сайті Нової пошти.

73002


У шаблони друку видаткової накладної та рахунку додано поле "Ціна в національній валюті".

Можливість у друкованій формі видаткової накладної та рахунку бачити ціни на товар у національній валюті, коли рахунок створено у валюті, відмінній від національної.

73003


У шаблон друку видаткової накладної додано змінну "Умови доставки" (умови доставки вказуються при створенні рахунку).

Це доопрацювання буде зручним для користувачів, яким необхідно в друкованій видатковій накладній бачити інформацію про умови доставки.

77647


На форму "Аналіз продажів фіскального товару" додано фільтр "ЗНО" і колонку "Обрана ЗНО" для відображення обраної системи оподаткування. Фільтр і відповідна колонка відображаються в разі, якщо в програмі обрано фіскальний принтер Штрих-М і активовано галочку "Дозволити зміну ЗНО при друку чека" на формі налаштувань робочого місця реєстратора.

Дане доопрацювання виконано для того, щоб користувач мав можливість відобразити список продажів фіскального товару за обраною системою оподаткування, а також бачити обрану систему оподаткування за кожним продажем/поверненням (для роботи з фіскальним принтером Штрих-М).

77812


Заборонено введення суми оплати зі сканера штрих-коду в поле введення на формі "Оплата" в режимах "Реалізація" і "Торгівля з випискою рахунку".

Це доопрацювання дасть змогу уникнути помилок з боку продавця під час сканування та оплати товару.

79577


1. На форму "Буфер друку етикеток" додано можливість сканувати товар для занесення в буфер. Додано такі налаштування:
- поле для введення штрих-коду.
- перемикач "Додавати в кількості на складі". Якщо перемикач увімкнено, то під час сканування товару, його буде додано в буфер у кількості на складі (якщо товар знайдений на обраному центрі обліку і ще не було додано в буфер). Якщо вимкнений, то кількість етикеток у буфері збільшуватиметься на 1.
- меню "Налаштування" з підпунктом "Зупиняти сканування, якщо товар не знайдено". За увімкненого перемикача, у разі, якщо товар не знайдено на зазначеному центрі обліку, процес сканування переривається і виводиться відповідне повідомлення.
2. На формі "Передрукувати етикетку" реалізована можливість додавання товару в буфер друку етикеток:
- додано перемикач "Додавати в буфер друку етикеток". Якщо перемикач увімкнено, то група налаштувань "Налаштування друку" стає невидимою, і відображається група налаштувань "Налаштування додавання в буфер друку етикеток" ("Додавати одну етикетку", "Додавати в кількості на складі").

Додано можливість сканувати товар для занесення в буфер друку етикеток, що дасть змогу на відстані від комп'ютера формувати список товарів, на які необхідно надрукувати або передрукувати цінники, що істотно прискорить роботу персоналу магазину.

82286


В усі шаблони друку для фіскального реєстратора WebKassa додано змінні "ПІБ співробітника" і "Назва бригади". Ці параметри заповнюються з огляду на реєстрацію співробітника і його бригади як у режимі "Реалізація", так і в "Торгівля з випискою рахунка" (за замовчуванням ці змінні не винесені, необхідно налаштувати шаблон вручну).

Можливість відобразити ім'я співробітника на фіскальному чеку і звітах WebKassa.

83508


Реалізовано можливість повторного введення логіна і пароля за умови, що було допущено помилку під час авторизації.

Тепер користувачі програми, якщо припустилися помилки при введенні логіна або пароля на формі авторизації, можуть ввести коректні дані та успішно увійти в Торгсофт, не перезапускаючи програму.

85101


Реалізована нова додаткова функція "Облік відвідувачів", яка дозволяє збирати дані з пристрою "Облік відвідувачів ТК-01".
1. Для роботи з функцією необхідно встановити додаткову службу на комп'ютер, до якої буде під'єднано датчик, після чого в налаштуваннях вказати адресу сервера застосунків і авторизуватися, а також вказати, з якого датчика та адреси відбуватиметься збір даних.
2. Кожне робоче місце має свій унікальний ідентифікатор, який генерується за рахунок унікальності обладнання. Після передавання на сервер застосунків, дані прив'язуються до центру обліку, зазначеного у користувача, через якого авторизується, після чого цей датчик можна прив'язати до іншого центру обліку в режимі "Маркетинг" - "Облік відвідувачів". Також у цьому режимі можна подивитися всі отримані дані від пристрою.
3) Якщо відсутнє з'єднання із сервером застосунків, то під час наступної спроби передавання даних спершу буде передано збережені дані, а після - з пристрою.
4. Дані за кількістю входів відвідувачів виводяться на формі "Аналіз" - "Аналіз інтенсивності продажів" після активації відповідного перемикача. Додатково можна відобразити інформацію у вигляді графіка про акції, що відбуваються в зазначений період (перемикач "Відображати акції" доступний тільки для "Групувати за періодом день"). Для наочності графік можна відобразити в 3D (перемикач "3D представлення").

За допомогою цієї додаткової функції користувачі програми зможуть вести облік відвідуваності свого магазину, що дасть змогу оцінювати:

- співвідношення тих, хто відвідав магазин, і тих, хто придбав товар;

- ефективність акцій - наприклад, облік відвідувачів до акції, в період акції і вже після акції дасть змогу оцінити її продуктивність;

- тимчасові піки відвідування магазину - ця інформація може бути корисною з метою планування графіка роботи для персоналу магазину.

85831


Для додавання валюти "Молдавський лей (MDL)" в список "Сума словами" додано значення "В леях".

Це доопрацювання виконано для того, щоб у користувача програми була можливість виводити суму прописом у молдавській національній валюті російською мовою.

86285


Для того, щоб ІПН касира був переданий на фіскальний реєстратор, необхідно заповнити ІПН у контрагента, на якого посилається продавець. На чеку ІПН не друкується, а інформацію можна отримати тільки з фіскальної пам'яті за допомогою програми для реєстратора.

Можливість передачі ІПН касира з програми для фіскальних реєстраторів Штрих-М.

Версія 2018.2.0 (БД 481)

1) Розрахунок зарплати --> Рейтинг співробітників
Змінено принцип роботи Рейтингу співробітників.
Раніше рейтинг можна було побудувати за будь-який період, тепер побудова рейтингу обмежується фільтром за планом продажів. Це зроблено через появу кількох планів продажів.
Кількість днів дорівнює кількості днів у плані продажів, за якими є позитивний виторг.
Можлива ситуація, коли співробітника не було на роботі, але було продано замовлення клієнта, яке він приймав. У такому разі для такого співробітника буде зараховано день як робочий.
Якщо співробітнику повернули товару, проданого ним раніше на суму більшу, ніж він продав цього дня, то такий день співробітнику не буде зарахований.
Щодо бригад такий самий принцип розрахунку.
(№44172)
2) Документ --> Прихід товару
На вкладку налаштувань картки товару (з приходу) додано пояснення для перемикача, який відповідає за зміну або відпускних цін, або націнки при зміні Закупівельної ціни.
Також виправлено роботу видимості цього перемикача, якщо не ввімкнено відображення закупівельних цін - налаштування не видно.
(№56087)
3) Документ --> Виробництво готової продукції --> Оплата відрядної праці
Додано фільтр за центром обліку, отже, оплати рахуватимуться лише за тими виробничими актами, що належать до обраного центру обліку.
Додано обмеження за центрами обліку користувача.
(№62515)
4) Товарознавство -> Розрахунок ціни для етикетки
Виправлено друк етикеток на однакові товари, у яких артикул і найменування (відповідно) відрізняються знаком '%'. Змінено принцип формування набору даних для друку етикеток.
Раніше, якщо серед товарів з однаковим найменуванням попадався хоча б 1 товар, який відрізнявся знаком "%" в кінці найменування, то для цього товару в друкованій формі відображалися значення Ціни, Знижки етикетки і Ціни етикетки з інших товарів.
(№63479)
5) Налаштування - Параметри - Облік
Виправлено помилку, через яку не вміщуються назви перемикачів "Коригувати штрих-коди, що починаються з нуля" і "На етикетках друкувати тільки власні штрих-коди" на формі Налаштування - Параметри - Облік.
Збільшено розмір перемикачів для повного відображення тексту.
(№64362)
6) "Торгсофт - Документ - Формування замовлення постачальнику"
Виправлена глобальна помилка роботи гарячих клавіш на неактивних формах, тепер якщо форма буде не активна і відкрито іншу форму, то гарячі клавіші такі, як на "Формування замовлення постачальнику" (Ctrl + A), яка викликалася та оброблялася незалежно від того, чи була форма видна, чи ні (№64603).
7) Склад - Склад за видами товару
Додана можливість "розтягування" поля "Артикул" і всіх інших полів таблиці. Також додано можливість зміни висоти рядків (№64973).
8) Переклад.
Замінено слово "звірювання" на "звірення" скрізь, де зустрічається (№65714).
9) Документ --> Виробництво готової продукції --> Технологічні карти --> вкладка "Технологічна операція" --> дія "Змінити"
Виправлено помилку, через яку під час зміни ціни технологічної операції, задіяної в декількох виробничих актах, у деяких випадках відображається сума змін з більш ніж 2-ма знаками після коми.
Додано форматування виведеної суми.
(№65715).
10) Виправлено плаваючу помилку, коли після відкриття зашифрованих форм (реалізація, стан складу, надходження тощо), а потім їх закриття, під час згортання і розгортання програми в панелі швидкого доступу до форм вони знову виникали (№66383).
11) Документ - Замовлення на виробництво - Повернення передоплати
Виправлено помилку, через яку не відображався розрахунковий рахунок у "Фінансовому документі" - вкладка "Розрахункові рахунки", після повернення передоплати з розрахункового рахунка з режимів "Замовлення на виробництво" і "Торгівля з випискою рахунку - вкладка Рахунок".
Додано відображення розрахункового рахунку для документів повернення передоплати.
(№66551)
12) "Торгсофт для Windows - Склад - Список витрат"
Додано вікно повідомлення під час друку повторного чека, що якщо в чеку є фіскальний товар і на цей чек вже був роздрукований чек, про те що повторний друк фіскального чека заборонено (№66655).
13) Додано перевірку на наявність на центрі обліку товарів у кількості, відмінній від 0, у разі приховування центру обліку.
При приховуванні центру обліку перевіряється, чи є на ньому товари в кількості, відмінній від нуля. Якщо так, то користувачеві виводиться повідомлення про наявність таких товарів із рекомендацією перемістити їх на інший центр обліку. Користувач має можливість продовжити приховування центру обліку, проігнорувавши попередження (встановити на формі повідомлення перемикач "Дозволити приховати центр обліку").
У разі, якщо користувач все одно хоче приховати центр обліку видається ще одне повідомлення з підтвердженням цієї дії.
(№66657)
14) Збільшено максимальну довжину назви фіскального артикулу до 450 символів (№66878).
15) Налаштування --> Параметри
Перемикач "Коригувати штрих-коди, що починаються з нуля" перенесено на вкладку Штрих-код.
Кнопка Сформувати витрати за шифрами - аналізу перенесена на вкладку Фін. аналіз.
Перемикач Спосіб обліку витрат перенесено на вкладку Фін. аналіз. Від значення перемикача залежить видимість кнопки Сформувати витрати за шифрами аналізу, її не видно, якщо стоїть значення "за статтями фін. аналізу".
(№67043)
16) Оплата --> Баланс з партнерами --> Картка взаєморозрахунків
Змінено принцип заповнення картки взаєморозрахунків і балансу з партнерами.
Тепер оплата за рахунком потрапляє в баланс або фільтр за валютою в тій валюті, в якій виписано рахунок, за яким була оплата за рахунком.
(№67596)
17) Торгівля з випискою рахунку - Видаткова накладна - Друк накладної ТОРГ-12
У набір даних за накладною за формою ТОРГ-12 додано дані:
- Код одиниці виміру
- Ставка ПДВ
Додано розрахунок даних:
- Сума без урахування ПДВ
- Сума ПДВ
Змінено розрахунок даного "Ціна". Ціна - це вартість одиниці товару без урахування ПДВ.
У стандартний шаблон звіту додано виведення даних:
- Код одиниці виміру
- Сума без ПДВ
- Ставка ПДВ
- Сума ПДВ
- Сума з ПДВ
Поле "Ставка ПДВ" заповнюється за правилом:
Якщо у вигляді товару зазначено "Оподатковується ПДВ", то в полі "Ставка ПДВ" буде вказано відсоток ПДВ у вигляді "0%", "20%" тощо.
В іншому випадку - "Без ПДВ"
Змінна звіту "Номер накладної" містить номер видаткової накладної в разі друку з режиму "Торгівля з випискою рахунка" або номер документа, в разі друку з реалізації.
Додано змінну "Номер рахунку", доступну для вибору при налаштуванні звіту.
(№68522)
18) Документ - Перевірка прибуткових накладних
Виправлено помилку, через яку під час проведення контролю прибуткових накладних множинним вибором контролер вказувався тільки в останній обраній накладній.
Причина помилки: неправильно вказано посилання на прибуткову накладну в методі зміни стану накладної (№69594).
19) Налаштування - Вибір каси
Виправлено помилку через яку для користувача без рольових обмежень не відображався список кас для вибору (№70113).
20) Документ - Реалізація - Вид - Налаштувати вид форми
Виправлено помилку, через яку відображалася форма для фото при вимкненому налаштуванні "Відображати фотографію товару" на формі "Реалізація" (№70274).
21) Документ --> Відомість інвентаризації --> Дія "Інвентаризація товару" --> Товар на інвентаризації
Виправлено помилку, коли під час пошуку товару у відомості інвентаризації по закінченню штрих-коду, відкривався стан складу (якщо кілька знайдено товарів) не за складом інвентаризації, а за поточним складом. А також показ діалогу вибору товару залежав від наявності товарів із повторюваним закінченням на всіх складах, а сам список у цьому діалозі був тільки за поточним складом, що призводило до ситуації, коли показувався порожній діалог вибору, якщо на поточному складі не було товару з цим закінченням.
Виправлено помилку, коли у відомість інвентаризації не додавався новий товар, якщо його немає в стані складу за центром обліку інвентаризації або він виведений з дії. Якщо є кілька таких товарів з однаковим штрих-кодом, то користувачеві буде представлено діалог вибору, який саме товар додати у відомість.
(№70959)
22) "Торгсофт для Windows - Аналіз - Аналіз інтенсивності продажів"
Виправлена помилка при формуванні графіка українською мовою при установці відображення в "дні тижня" (№72155).
23) "Торгсофт для Windows - Реалізація - Оплата (багатовалютний продаж "Додаткова опція", дозволити багатовалютні продажі)"
Виправлено помилку, через яку не на одному фіскальному реєстраторі не коректно друкувався фіскальний чек. Тепер при проведенні багатовалютної оплати буде конвертуватися сума, отримана від клієнта, і сума на розрахунковий рахунок, і виводитися на фіскальному чеку з підтримкою відображення здачі, готівкової та безготівкової оплати (№72862).
24) "Торгсофт - Планування"
Виправлена помилка, коли при вимкненій опції фотографувати співробітників під час реєстрації, і зберіганні фото в базі даних, відображалася помилка, що шлях не знайдено або файлу не існує.
Тепер ці помилки пригнічуються і не відображаються такі фото (№72881).
25) Синхронізація з Інтернет-магазином
Усунуто помилку надсилання POST-запиту по HTTPS (№72981).
26) "Торгсофт для Windows - Реалізація - Створення касового ордера"
Виправлено помилку створення касового ордера і друку фінансового чека.
Тепер не відображається вікно введення (для російських фіскальних реєстраторів) пошти і номера телефону, а також прибрано помилку "Incorrect syntax neear keyword 'as'".
Так само було реалізовано внесення і вилучення готівки при підключеному фіскальному реєстраторі.
(№75166)

Версія 2018.2.1 (БД 481)

1) Виправлена помилка при відкритті вкладки Послуги в Повному списку товарів і послуг:
"Помилка при оновленні менеджер-класу Товар (mnProduction_1): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Incorrect syntax near '1'."
(№77724)

Версія 2018.2.2 (БД 481)

1) Банк.
Виправлено помилку "Вкладений запит повернув більше одного значення" при виборі контрагента, якщо в системі існує банк з такою ж назвою (№72430).
2) Склад - Синхронізація з Інтернет-магазином - Провести синхронізацію
Виправлено помилку під час синхронізації з інтернет магазином ("У метод FindInstance бізнес-класу "Синхронізувати фото" передано NULL") (№79192).
3) Виправлено помилку, коли з налаштування ролей зникла колонка Описи для таблиці Непізнані оплати на формі Торгівля з випискою рахунку - вкладка Оплати клієнтів - вкладка Оплати (№79203).
4) Виправлено помилку, коли в інформаційному вікні, де відображається, що немає ліцензії або термін демо-версії закінчився, тощо, анімація стрілок, що вказують на майстер активації, була на чорному тлі замість сірого (№79324).
5) Виправлено помилку (Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Invoice') під час другого продажу з іншого (такого самого) центру обліку в Реалізації та Торгівлі з випискою рахунка (при створенні видаткової), якщо дозволено продаж з інших центрів обліку в Налаштування - Параметри - Документ (№79330).
6) Виправлено помилку, через яку кнопка "Копіювати" "налазила" на кнопки "Записати" і "Скасувати" (№79686).
7) Виправлено помилку "Error reading frxMailExport1.UseMAPI: Invalid property value", при відкритті користувацького звіту з будь-якого місця (№79946).

Версія 2018.2.3 (БД 481)

1) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість --> Планування виплат
Виправлено помилку невірного розрахунку суми нарахованої за обраними параметрами за умови увімкненого перемикача "Постійні нарахування" і наявності постійних утримань (таке утримання додавалося до суми нарахувань) (№81262).
2) Виправлено помилку, коли при зміні ціни товару на одному центрі обліку, ця зміна не передавалась на решту центрів обліку, якщо в Налаштуваннях - Параметрах - Торгова мережа не зазначено Центральний об'єкт обліку і встановлено галочку Підтримувати однакові ціни на всіх торгових точках (№81510).
3) Розрахунок зарплати --> Робота
Виправлено помилку "Can't access to te field EndDate as Integer" при створенні нарахування.
Виправлено помилку, внаслідок якої не відображалися створені аванси.
(№81644).
4) Виправлено помилку при оновленні менеджер-класу (Arithmetic overflow error for data type tinyint) на формі Документ - Виробництво готової продукції вкладка Оплата відрядної праці (№81951).
5) Виправлено помилку, коли неможливо було на робочій формі Прихід товару розподілити один товар по торговельних точках (за відповідною дією), зазначена кількість товару для розподілу не застосовувалася (№82149).

Версія 2018.2.4 (БД 481)

1) Виправлено помилку, через яку під час відкриття форми "Протокол переоцінки" не відображалася фотографія для поточного товару, хоча панель з фото відображалася (№80308).
2) Налаштування --> Налаштування друку бирок
Змінено відображення списку шаблонів друку бирок. Текст виділено жирним. Шаблон, який використовується для друку, виділено бордовим кольором (№81375).
3) Документ --> Реалізація --> Замовлення товару і передоплата --> дія Видати замовлення
Виправлено помилку "Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsInvoice'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Invoice'" при видачі замовлення клієнта з форми Реалізація (№82633).

Версія 2018.2.5 (БД 481)

1) Виправлено помилку Invalid argument, при відкритті робочої форми Склад - Синхронізація з інтернет-магазином, якщо в синхронізації були присутні товари з некоректно заповненими маленькими фотографіями товарів (№83872).

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором