• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версій 2019.2.0 -2019.2.6

20.06.2019

9565

На формах редагування реалізовано відображення ID поточного редагованого запису.
Для увімкнення цього функціоналу необхідно в файл "AdminServer.ini" додати рядок NEED_SHOW_EDIT_ID=1 і перезапустити Торгсофт

Розширено можливості аналізу порядку створення записів у базі даних

11700

Додано перемикач "Індивідуальний тип чека для кожного робочого місця". Якщо він не активований, то тип чека налаштовується глобально для всіх робочих місць. Якщо активувати це налаштування, то Тип чека для кожного робочого місця (поєднання комп'ютера і користувача Windows) повинен налаштовуватися індивідуально, якщо цього не зробили, то налаштування будуть взяті для останнього налаштованого робочого місця. Відповідно можна на кожному робочому місці організувати свій тип чека.

Більш гнучке налаштування друку чека для кожного робочого місця. Це особливо необхідно, якщо на одному робочому місці всі чеки мають бути фіскальні, а на іншому необхідний змішаний друк чека.

61113

У Завдання за розкладом додано можливість створення завдання на автоматичний розрахунок поточної платіжної відомості.

Під поточною відомістю розуміється відомість, період якої належить до вчорашньої дати, оскільки розрахунок виконується "на вчора", щоб врахувати всі дані.

Також відомість тепер зберігає (не візуально), параметри останнього розрахунку. Якщо під час ручного розрахунку користувач встановив Вмикати постійні нарахування та Утримання з офіційної зарплати, то автоматичний розрахунок виконуватиметься теж із цими налаштуваннями. Якщо користувач у діалозі розрахунку відомості натискав автоматичне заповнення графіка, то перед автоматичним розрахунком графік теж заповнюватиметься автоматично.

Тепер налаштування розрахунку (облік постійних нарахувань і утримань з фо. зарплати) також враховуються під час розрахунку відомості самим співробітником у режимі Розрахунок зарплати - Мій розрахунковий лист, що забезпечує більш точний розрахунок, бо тепер під час самостійного розрахунку враховується максимум даних.

Автоматичний розрахунок зарплати в неробочий час дозволяє розвантажити систему і не витрачати час на розрахунок платіжної відомості.

64970

У Тип дисконтної картки додано можливість вказувати термін дії нарахованих бонусів. Нараховані бонуси, для яких установлено термін дії, автоматично будуть списані після зазначеного терміну дії, якщо вони не були використані.
Також при активації додаткової опції Масова розсилка з'являється можливість автоматично інформувати клієнтів про нараховані бонуси та попереджати за вказану кількість днів про бонуси, які можуть згоріти.

Граничний термін дії бонусів стимулюватиме клієнтів до покупок, щоб не втратити бонуси.
У разі згоряння магазин отримує вигоду у вигляді ненаданої клієнту знижки.

71559

Додана нова платна функція Електронний рахунок-фактура Казахстану.
Ця опція дає змогу створювати та надсилати електронний рахунок-фактуру за Реалізацією, Видатковою накладною та Поверненням покупця на сервер ІС ЕСФ.
Також додано можливість завантаження вхідних рахунків-фактур і створення за ними прибуткових накладних.

Створення рахунок-фактур і автоматичне завантаження їх на сервер ЕСФ Казахстану.

77832

Для фіскальних реєстраторів, що працюють на драйверах Атол, Штрих-М, Atlas (реєстратори фірми Datecs), Artsoft, Хелп Мікро, WebKassa, змінено принцип опрацювання помилок, що виникають під час друку чеків. Тепер після виникнення помилки (наприклад закінчилася чекова стрічка), оплата далі не проходить, як раніше (в системі позначалося, що за реалізацією не був надрукований фіскальний чек), а користувачеві видається діалог. Для Реалізації та Повернення пропонує продовжити оплату, в цьому випадку оплата завершиться без фіскального чека. Якщо користувач відмовився продовжити оплату, то при реалізованій для драйвера дії Ануляція чека, користувачеві буде запропоновано анулювати чек. Далі користувач повернеться назад на форму оплати і зможе її повторити або скасувати її і навіть сам документ. Під час друку фіскальних чеків у торгівлі з випискою рахунку в разі виникнення помилки, за реалізованої дії Ануляції чека, користувачеві буде запропоновано анулювати чек, після чого повторити друк чека.
Для драйвера Штрих-М поведінка системи під час помилки про закінчення чекової стрічки відрізняється. Користувачеві буде спочатку запропоновано поміняти чекову стрічку, а тільки потім анулювати чек.

Оптимізовано поведінку програми при виникненні помилки під час друку фіскального чека. Реалізовано можливість вибору подальших дій з реалізацією після виникнення помилки.

77949

Додано можливість друку чека комірника на принтері центру обліку, з якого було додано товар у реалізацію (видатковий документ).

У Налаштування - Вибір принтерів необхідно з'явилося налаштування Друкувати чек комірника на принтері центру обліку, у разі ввімкнення якого можна вказати окремий принтер для кожного центру обліку.

У разі ввімкнення налаштування і ввімкненого перемикача Друкувати чек комірника для поточного користувача після оплати реалізації або повної оплати видаткової накладної буде виконано друк чеків комірника на принтерах пов'язаних центрів обліку. Якщо товар було продано з центру обліку, для якого є пов'язаний принтер чеків, то на цьому принтері буде надруковано чек комірника тільки з товарами цього центру обліку. Якщо в складі накладної є товар, який було продано з центру обліку, для якого не вказано принтер чеків, то ці товари буде об'єднано і надруковано в чек комірника на принтері поточного центру обліку, якщо його вказано, або на принтері чеків для поточного комп'ютера.

Додано можливість надіслати на друк список товару для комірника, який він має зібрати до приходу покупця. Це дає змогу прискорити відвантаження товару зі складу і скоротить час очікування клієнта.

82287

Додана системна динамічна характеристика товару Назва для фіскальної служби.

Дозволяє на фіскальний чек виводити назву товару, відмінну від назви товару, що використовується в системі.

88702

Документ - Облік податкових накладних
Склад-Список витрат-Податкова накладна

У вікні редагування параметрів податкової накладної для поля "Залишається у продавця (тип причини)" додано підказку з повним текстом типу причини.
Поле "Код ознаки зведеної накладної" розширено. Видимість поля залежить від стану перемикача "Зведена".

Полегшує заповнення даних податкової накладної

88966

На формах Реалізація - Оплатити, Торгівля з випискою рахунка - Рахунок - Внести оплату, Торгівля з випискою рахунка - Видаткова накладна - Внести оплату за товар додано контроль введення цифр зі сканера в поле Сума. Якщо введене число містить 8 і більше знаків, введено занадто швидко і після цього натиснуто Enter, то діалог оплати не закривається і поле введення суми очищається.

Виключено можливість випадкового сканування штрих-коду в полі введення суми оплати.

89103

Документ - Торгівля з випискою рахунку - Рахунок - Коригувальні ціни рахунку для друку з ПДВ

Для рахунка додано можливість відкоригувати ціни рахунка для правильного розрахунку Ціни товару без ПДВ і суми ПДВ за товаром.

Дозволяє автоматично відкоригувати відпускну ціну для товару, щоб у податковій накладній правильно розраховувалася Ціна товару без ПДВ, Сума ПДВ, а також їх Сума дорівнювала відпускній ціні товару.

89528

Додано нову платну функцію синхронізації з хмарним CRM Бітрікс24, яка дає змогу вивантажувати в CRM товарний довідник з Торгсофт і завантажувати сформовані за угодами рахунки через режим "Синхронізація з інтернет-магазином" і "Замовлення віддаленого клієнта" відповідно.

Симбіоз Торгсофт і CRM Бітрікс24 дозволяє:

-завантажувати/синхронізувати довідник товарів на стороні CRM системи
- працювати з рахунками на стороні CRM системи та завантажувати їх у Торгсофт
- налаштовувати список характеристик товарів до вивантаження
- вивантажувати основні та додаткові фотографії для товару
- завантажувати список рахунків з Бітрікс24 і автоматично формувати замовлення/рахунок/видаткову накладну/оплати залежно від статусу завантажуваного рахунку
- оновлювати статус рахунку в Бітрікс24 CRM при змінах відповідного замовлення/рахунку/видаткової накладної в Торгсофт.

90291

Налаштування - Параметри - Чек - Фіскальний чек

Для вибору доступні фіскальні реєстратори Datecs FP-550F, FP-T260F, FP-700 і DP-500 PLUS з драйвером для Республіки Молдова.

Для користувачів з Республіки Молдова з'явилася можливість використання фіскальних реєстраторів під час продажу товару

90639

Документ - Виробництво готової продукції - Виробничі акти - Випуск готової продукції

Змінено механізм розрахунку кількості матеріалів до списання при частковому випуску готової продукції. При частковому випуску виробів за маршрутним листом (виробничим актом) розрахунок списаних матеріалів ведеться згідно з технологічною картою.
При закритті партії розраховується різниця між кількістю матеріалу, доданого в маршрутний лист (виробничий акт), і кількістю матеріалу, списаного за фактом. Якщо різниця більше 0, то списується матеріал, який не був списаний.

Автоматичний розрахунок матеріалів, що списуються, при частковому випуску готової продукції максимально відображає реальну кількість використаних матеріалів для продукції, що випускається.

91078

Склад - Список приходів - Друк коригувального розрахунку до податкової накладної

Змінено алгоритм формування коригувального розрахунку до податкової накладної.
Коригувальний розрахунок формується в порядку, передбаченому Наказом Міністерства фінансів України № 1307 від 31.12.2015 зі змінами № 763 від 17.09.2018

Коригувальний розрахунок формується в порядку, передбаченому Наказом Міністерства фінансів України № 1307 від 31.12.2015 зі змінами № 763 від 17.09.2018

92416

Якщо на робочому місці використовується і налаштований фіскальний реєстратор, то на формах редагування Здавання виручки, Інкасація, Переказ грошей в іншу касу, Касовий ордер, Переказати гроші з каси на розрахунковий рахунок, Зняти гроші з розрахункового рахунка в касу додано перемикач "Провести операцію через фіскальний реєстратор" (за замовчуванням відключений, останній вибір запам'ятовується в реєстрі). Якщо увімкнути цей перемикач, то разом зі створенням фінансового документа буде проведено операцію внесення готівки в реєстратор або вилучення, а також надруковано відповідний чек.

Автоматизовано проведення неторгових операцій по касі через фіскальний реєстратор

93229

Змінено форму фотографування товару та реалізовано підтримку інтерфейсу для камер, встановлених у системі.
Додано підтримку встановлення формату з вікна камери, запам'ятовування обраного формату.

Оптимізовано роботу Торгсофт з камерами, встановленими в системі. Реалізовано додаткові налаштування роботи з потоком з камери.

96553

В рамках платної функції "Фасування вагового товару та маркування його штрих-кодом"

Розроблено шаблон "Digi (з друком чеків)" для настроюваної моделі ваг з друком чеків. Цей шаблон дає змогу вивантажити перелік вагового товару у файл, для подальшого завантаження його у ваги фірми Digi.
- Digi SM - 100Plus
- Digi SM-300;
- Digi SM-500;
- Digi SM-700 (710);
- Digi DI-90;
- Digi DP-90;
- Digi AW-3600;
- Digi AW-4600;

Розширено лінійку ваг із друком чеків, які підключаються до Торгсофт.

96916

При поверненні товару з реалізації, для якої були нараховані бонуси за промокодом акції, бонуси списуються за наступним правилом (залежно від налаштування "Умова нарахування на основну картку"):
- За умови "Фіксована сума бонусів" при першому поверненні будь-якого товару з реалізації нараховані бонуси будуть списані повністю.
- За умови "Відсоток від суми покупки друга" бонуси списуються пропорційно сумі повернення з урахуванням відсотка нарахування на основну картку.
- За умови "Відсоток від суми покупки з обмеженням" бонуси списуються пропорційно сумі повернення з урахуванням відсотка нарахування на основну картку, але не більше суми бонусів, нарахованої на основну картку (максимальної суми бонусів).

У формі "Аналіз руху бонусів" у вкладці "Приведи друга" кожен факт скасування нарахування бонусів відображається окремим рядком із зазначенням номера документа повернення, на підставі якого було скасовано нарахування бонусів. У полі "Сума повернень" відображається сума для конкретного документа повернення.

Виключено можливість махінацій клієнтів з поверненням товарів, за якими були нараховані бонуси за акцією "Приведи друга".

97135

На форму склад сім'ї додано фільтр за ознакою Клієнт або Член сім'ї клієнта.

Більш повний аналіз клієнтської бази.

97140

У шаблон друку накладної повернення постачальнику додано поле Внутрішній код постачальника.

У друковану форму повернення постачальнику додано додаткове поле, за яким постачальнику зручно буде ідентифікувати товар.

98019

Додано поля, яких бракує згідно з новим API системи WEB-каса, такі як посилання на чек у системі через QR-Code, а також поля ознаки офлайн і назва торгової точки.
У стандартний шаблон чека QR-code.
Додано поля, які можна додати в чек шляхом налаштування шаблону друку чека.

Додано поля згідно з новими вимогами API системи WEB-каса,

99232

Реалізовано нову роботу протоколу обміну даними з вагами Днепровес.На табло ваг відображається ціна товару, що зважується.

Покупець може бачити ціну товару, що зважується.

99233

Для виду товару додана системна динамічна характеристика "Необхідне маркування в системі "Чесний знак"". Робота з кодами маркування можлива тільки для тих товарів, для виду яких увімкнено цю характеристику.
Для товару додано додаткові динамічні параметри "Шаблон коду маркування" і "Тип коду маркування" в групу "Параметри маркування в системі "Чесний знак"". При додаванні параметрів для виду товару слід позначити їх, як обов'язкові для заповнення.

Для режимів Реалізація і Торгівля з випискою рахунку:
- При додаванні товару, для якого потрібен код маркування, викликається форма для введення коду маркування.
- Додано дію "Коди маркування в системі "Чесний знак"
- Додавання товару без коду маркування (якщо потрібно) неможливе.


Для режиму Повернення товару від покупця:
- При додаванні товару, для якого потрібен код маркування, викликається форма для введення коду маркування.
- Додано дію "Коди маркування в системі "Чесний знак"" для перегляду/додавання/редагування кодів маркування товарів, доданих у повернення.
- Можливе додавання товару в повернення без коду маркування, а також видалення доданих кодів маркування для товару повернення.

Додана можливість реалізації та повернення товару, для якого потрібен код маркування в системі "Чесний знак".

99569

Подарункові сертифікати, робота з якими йде як з товаром або послугою, при першому створенні сертифікатів-послуг зв'язуються зі спеціальним технічним видом товару Подарунковий сертифікат. Для управління фіскальністю цих сертифікатів достатньо вмикати/вимикати цю ознаку у вигляді товару Подарунковий сертифікат.

Додано можливість проводити продаж подарункових сертифікатів через фіскальний реєстратор

99571

Додано налаштування в Налаштування - Параметри - Документ - Фіксувати відвантаження зі складу для поточного центру обліку, у разі ввімкнення якого в усіх наступних реалізаціях з'явиться можливість відвантаження зі складу поточного центру обліку.

Для реалізацій поточного центру обліку можна організувати контрольоване відвантаження товарів комірником зі скануванням товарів перед відвантаженням.

99576

В аналіз залишків за термінами реалізації для виду аналізу "По товару" додано колонки штрих-код і артикул.

Більше даних по товару дає змогу виконувати більш зручний пошук потрібних товарів в аналізі

100436

Додано підтримку журналу синхронізації для процесу синхронізації з Бітрікс24. Наразі в журналі відображаються помилки, що виникли при видаленні розділів і товарів.

Тепер інформація про всі розділи\товари, які не вдалося видалити з якої-небудь причини, буде відображатися в журналі синхронізації

101381

Додано підтримку ваг з друком чеків METTLER TOLEDO TIGP-3600

Розширено лінійку підтримуваних ваг з друком чека.

Версія 2019.2.0 (БД 488)

1) Документ --> Торгівля з випискою рахунку --> вкладка Рахунок --> таблиця Рахунок
Виправлено помилку копіювання рахунка в торгівлі з випискою рахунка, через яку до рахунка могла бути прив'язана бригада, що не належить до поточного центру обліку (№76379).
2) Склад --> Обладнання
Додано перевірку на наявність обладнання перед додаванням Зміни вартості обладнання (№79951).
3) Склад - Стан складу - Налаштування імпорту даних...
Виправлено помилку, через яку неправильно (у вигляді числа з плаваючою крапкою) відображається штрих-код під час експорту в Microsoft Excel через стандартний топісівський друк у разі вертикального розміщення таблиць (№83218).
4) Розрахунок зарплати --> Робота --> Розподіл премії
Виправлено помилку унікального ключа таблиці Charge, якщо в один день створюється нарахування за розподілом з однаковою назвою для одного й того самого співробітника(ів) (№83747).
5) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість --> Планування виплат
Виправлено помилку розрахунку суми до виплати, яка не змінювалася при встановленні перемикача "Враховувати утримання під час розрахунку суми До виплати", якщо розмір утримань перевищує розмір нарахувань.
Якщо сума утримань перевищує суму нарахувань, то сума до Виплати встановлюється рівною нулю (№84026).
6) Маркетинг --> Журнал дзвінків --> Дзвінок Бінотел Binotel
На вкладці Дзвінки замінено ручний журнал дзвінків на форму Журнал дзвінків з усіма фільтрами.
На вкладку Покупки додано колонку Поточна роздрібна ціна.
Маркетинг - Клієнти - Картка Клієнта
На вкладку Покупки клієнта додана колонка Поточна роздрібна ціна. Ціна береться для того складу, на якому була здійснена ця покупка.
(№86146)
7) Склад --> Реєстр складських документів --> Склад товару в документі
Під управління ролями додано колонки
- % знижки
- валюта
- сума валюти
- сума знижки
Тепер ці колонки доступні при налаштуванні ролей (№86511).
8) Документ --> Торгівля з випискою рахунку --> Видаткова накладна
У створення видаткової накладної з ремонту додано перевірку на продаж у мінус відповідно до налаштувань системи (№87536).
9) Маркетинг --> Подарункові сертифікати
Виправлено помилку, коли під час видалення подарункового сертифіката, робота з яким ведеться як з товаром, кількість цих сертифікатів не зменшувалася на складі, куди він був поставлений. Важливо, що коригування стану складу буде працювати тільки для сертифікатів, які були випущені після оновлення. При повному видаленні всіх сертифікатів, прибуткова накладна все одно залишиться з кількістю даного товару, що дорівнює нулю (№88561).
10) Документ --> Ремонт
Усунуто помилку [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft Client 11.0][SQL Server] Violation of UNIQUE KEY constraint 'uqsBillArticle'... при створенні/оновленні рахунка за ремонтом (рахунок створюється або оновлюється автоматично після багатьох дій в ремонті), якщо в ремонті присутні однакові товари/послуги (№88855).
11) Документ --> Ремонт
Змінено список клієнтів на формі редагування "Ремонт", тепер він містить системного покупця. При збереженні ремонту, в якому не обраний клієнт, автоматично підставляється системний покупець (№89129).
12) "Торгсофт для Windows - Фіскальний реєстратор - WebKassa"
Додано новий тип скидання номера реалізації "Не обнуляти" цей тип скасовує скидання номера реалізації, цей тип потрібен для фіскального реєстратора WebKassa, оскільки в їхній системі номер реалізації це унікальний номер. Так само додано вікно повідомлення про необхідність вимкнути скидання номера реалізації при збереженні налаштувань для фіскального реєстратора WebKassa (№89636).
13) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість
Виправлено помилку розрахунку розшифровки платіжної відомості, внаслідок якої в розшифровці платіжної відомості з'являлися звільнені співробітники, а також співробітники, які не працюють на центрах обліку, для яких розраховується відомість (№89641).
14) Розрахунок зарплати --> Мій розрахунковий лист
У "Розшифровці за товарами, роботами та операціями" додано впорядкування списку за датою (№89892).
15) Документ --> Реалізація
Усунено помилку "Поточна бригада належить до іншого центру обліку. Зареєструйте нову зміну або змініть центр обліку", яка блокувала відкриття форми реалізації після зміни центру обліку. Тепер перевірка на приналежність бригади до центру обліку виконується при спробі здійснити продаж (№90511).
16) Налаштування - Параметри
Виправлено помилку, через яку під час переміщення роздільника між деревом і налаштуваннями вліво до нуля зникало "дерево" налаштувань, повернути яке можна було тільки після очищення реєстру на формі.
Додано обмеження на мінімальну ширину "дерева" налаштувань.
(№90623)
17) Торгсофт для Windows Документ --> Прихід товару --> Картка товару
Виправлено помилку, коли затиралися значення цін (роздрібних, закупівельних, ознаки уцінки, ціни за одиницю міру тощо) у товарі прибуткової накладної, якщо у користувача обмежений доступ до закупівельних цін (форма редагування Користувач - галочка "Дозволено бачити закупівельні ціни") та/або роздрібних ("Налаштування" - "Параметри" - вкладка "Роль" - галочка "Дозволено бачити роздрібні ціни в картці товару"). Для затирання цін достатньо було зайти в картку товару під такою обмеженою роллю в приході та натиснути записати (№90873).
18) Документ --> Реалізація --> Замовлення товару і передоплата --> Прийняти замовлення
Перед прийняттям замовлення додано перевірку на приналежність зареєстрованої бригади до поточного центру обліку.
Якщо бригада не належить поточному центру обліку, то з'являється повідомлення про необхідність перезміни (№91217).
19) "Торгсофт для Windows - Документ - Реалізація - Форма оплати - відображення розрахункового рахунку"
Виправлено відображення на формі Оплата в реалізації назви розрахункового рахунку за умови що не вказували назву розрахункового рахунку при його створенні або редагуванні, тепер список формується згідно із загальними правилами відображення розрахункового рахунку, раніше просто відображався порожній рядок (№91390).
20) "Сервер додатків - Системні завдання"
Виправлена помилка невірної обробки/завантаження списку база даних з сервера мобільним додатком, або Торгсофт Гібридом, при використанні в назві бази даних спецсимволів, таких як "\", "/", "%", "$" та інших, тому що стара система побудови відповіді не коректно їх обробляла (№92581).
21) "Торгсофт для Windows - Аналіз - Аналіз реалізацій по виробництву"
Виправлено помилку неправильного відображення звіту, якщо не були завантажені товари в таблицю. Тепер ця кнопка і вивантаження в XLS, HTML недоступні до оновлення списку, після оновлення ці кнопки будуть доступні (№92697).
23) Склад --> Перерахувати кількість
У метод перерахунку кількості товару на складах додано видалення цін для товару, за яким не було прибуткових документів на склад (прихід, внутрішня передача).
Це дозволить уникнути помилок у визначенні ціни приходу або ціни в синхронізації з інтернет-магазином, коли ціна береться "з нізвідки", тобто неможливо знайти її в Торгсофт, але в базі вона є (№93856).
24) "Торгсофт для Windows - Документ - Списання товару зі складу"
Виправлено відображення у вже створених списаннях, за умови що товар був виведений з дії, раніше не відображалася назва, артикул, штрих-код. Тепер відображення таких товарів коректно і не заповнена тільки колонка кількість на складі, оскільки товар виведений з дії і його немає на складі (№93880).
25) Перероблено принцип формування штрих-коду для автоматично створюваних клієнтів (наприклад при завантаженні з інтернет-магазину). Тепер штрих-код створюється за тим самим принципом, що і при створенні нового клієнта через картку клієнта (наступний за порядком номер у переліку штрих кодів, які починаються на рядок, що складається з ознаки клієнта в штрих-коді і 4-х останніх цифр номера ліцензії клієнта) (№93989).
26) "Торгсофт для Windows - Документ - Ремонт - верхня таблиця Дія друк - Друк квитанції прийому в ремонт"
Виправлена помилка, що з'являється при спробі відкрити звіт на перегляд або його друку, або при налаштуванні (Помилка не знайденого поля Memo19) (№96946)
27) У налаштуваннях синхронізації з інтернет-магазином в об'єкті синхронізації, на вкладці Клієнти, при встановленому налаштуванні "Автоматично створювати нових клієнтів за замовленнями", поле "Тип знижки" тепер є обов'язковим до заповнення.
Об'єкти синхронізації, створені раніше і поле 'Тип знижки' яких не має значення, зажадають вказівки значення для цього поля при наступній спробі редагування (№99577).
28) При синхронізації з Prom.ua характеристика товару Стать (Sex) вивантажувалася як цифра (ідентифікатор). Цю помилку було виправлено, і тепер характеристика вивантажується як текст (М. Ж. тощо) (№100867).
29) Знайдена і виправлена помилка алгоритму, що відповідає за визначення можливості або неможливості старту завдання за розкладом. Алгоритм було змінено таким чином, щоб завдання стартувало максимально наближено до запланованого часу. Завдання може початися раніше запланованого часу (на 4 хвилини) і через запланований час (макс 5 хвилин потому).
Зміни нижче торкнулися синхронізації з Prom.ua і Бітрікс24
Після виконання синхронізації за таймером, у журналі синхронізації буде створено два записи, що відповідають за завантаження замовлень\рахунків і синхронізацію товарів відповідно. Також у полі Додаткова інформація буде записана інформація про завдання, що стартувало цей процес синхронізації.
При ручній синхронізації товарів з робочої форми Синхронізація з інтернет-магазином і при ручному завантаженні замовлень\рахунків з робочої форми Замовлення віддаленого клієнта в журналі синхронізації буде створено один запис, відповідний виконаній дії без будь-якої додаткової інформації.
(№101067)
30) Товарознавство --> Фасований товар
На формі редагування Фасований товар виправлена помилка невидимості полів введення, коли додається товар для ваг з категорії "Налаштовувані".
Також, після оприбуткування вагового товару, під час відображення форми редагування додавання фасованого товару будуть обрані ваги, які використовувалися востаннє (попереднє додавання товару) (№101664).
31) Налаштування --> Завдання за розкладом --> Автоматичний розрахунок і розсилка
Вкладка доступна тільки при активації будь-якої з 2 функцій: Розрахунок зарплати і Бонуси з терміном дії (№101913).
32) Виправлено помилку, через яку назва динамічної характеристики в картці товару не поміщається в один рядок і виглядає обрізаною.
Для динамічних характеристик додано хінт, значення якого відповідає назві самої характеристики (№102058).

Версія 2019.2.1 (БД 488)

1) Виправлено помилку в режимі Синхронізація з інтернет-магазином, яка призводила до відображення інформаційного повідомлення "Синхронізація завершена" після виконання синхронізації за таймером. Дане повідомлення буде відображатися тільки після завершення процесу синхронізації запущеного вручну (№102598).
2) Виправлено помилку, коли при друку чека на фіскальному реєстраторі фірми Атол на всі товари встановлювалася 100% знижка (№102940).

Версія 2019.2.2 (БД 488)

1) Документ --> Прихід товару --> дія Внести оплату постачальнику
Виправлено помилку, коли під час оплати прибуткової накладної на формі введення оплати не коректно розраховувалася сума боргу за накладною (до суми накладної додавалися всі попередні оплати) (№103061).
2) Маркетинг --> Клієнти --> Нарахувати бонуси
Виправлено помилку [FireDAC][Phys][MSSQL]-335. Невідомий тип даних параметра [PARTNERID]. Підказка: вкажіть TFDParam.DataType або присвоюйте значення TFDParam перед викликом Prepare/Execute
під час нарахування бонусів кільком клієнтам при активованій платній "Бонусна система з терміном дії". Помилка була пов'язана з тим, що для кількох клієнтів не можна було визначити тип дисконтної картки, за яким має вестися розрахунок дати згоряння бонусів (№103236).
3) Маркетинг --> Масова розсилка --> вкладка Клієнти --> дія Створити масову розсилку
Виправлено помилку, коли при створенні будь-якої масової розсилки (автоматичне привітання з днем народження, в тому числі) в розсилку потрапляло тільки одне повідомлення для першого клієнта (№103508).
4) Виправлено помилку, коли на формі редагування "Товар" неактивне поле "Валюта" на вкладці "Еквівалент ціни у валюті" (№103650).
5) Виправлено помилку, коли іноді неможливо було повернути товар (Документ - Повернення) повністю оплачений бонусами. При натисканні на кнопку Повернути гроші нічого не відбувалося (№103207).
6) Виправлено помилку, коли при створенні рахунку за замовленням, оплаченим бонусами (Документ --> Замовлення віддаленого клієнта --> дія Виписати рахунок) подвоювалась сума оплати бонусами, якщо в налаштуваннях об'єкта синхронізації було встановлено брати ціни з Торгсофт і використовувати вдосконалений режим (№103640).
7) Виправлено помилку, коли в Документ --> Реалізація після натискання на будь-яку дію з нижньої панелі ("Звіт по касі", "Товарний звіт", "Видати з каси", "Оплатити бонусами" тощо) курсор не повертався в поле введення штрих-коду (№103505).

Версія 2019.2.3 (БД 488)

1) Виправлена помилка під час синхронізації з Бітрікс24 "Не вдалося знайти Бітрікс секцію із зовнішнім кодом TS_ID_####", яка виникала в разі, якщо в списку товарів, які синхронізуються, були товари, для виду товару яких був вказаний розділ синхронізації (№104205).

Версія 2019.2.4 (БД 488)

1) Виправлено помилку, коли у формі "Повернення за період" (Документ --> Повернення --> дія Показати повернення за період) фільтр Вид не був встановлений у значення Повернення, через що жодного повернення не відображалося (№100114).
2) Документ --> Торгівля з випискою рахунку --> вкладка Рахунок --> таблиця Рахунок
Виправлено помилку, коли при створенні рахунка на замовлення віддаленого клієнта з відповідного режиму за клієнтом з бонусною знижкою, рахунок створювався з проставленою в ньому знижкою, що дорівнює знижці клієнта, якщо встановлено в об'єкті синхронізації "брати ціни з торгсофт". Чого не повинно бути, в рахунку повинні нараховуватися тільки бонуси. Це могло призводити до затирання бонусів в рахунку і встановлення на ньому реальної знижки, при різних маніпуляціях з рахунком, наприклад зміни в ньому розрахункового рахунку (№104210).

Версія 2019.2.5 (БД 488)

1) Виправлено помилку, через яку під час пошуку коду маркування, на формі "Коди маркування" з'являлася помилка "Не створено динамічний параметр "Шаблон коду маркування" для товару або не вказано значення для нього" (№104367).
2) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість --> Оплата розрахункового листа
Виправлено помилку друку чека отримання зарплати на фіскальний реєстратор. Помилково замість операції вилучення грошей виконувалася операція внесення (№105211).
3) Виправлена помилка при синхронізації з Бітрікс24 - "Помилка при побудові дерева розділів товару", що виникала в разі, якщо в налаштуваннях об'єкта синхронізації було вказано товарну групу, для видів товару якої були вказані види товару не верхнього рівня (підвиди, рівень два і нижче) (№106529).
4) Оплата --> Баланс з партнерами --> Розшифровка балансу з партнером
Виправлено помилку некоректного розрахунку суми оплат за накладною, якщо оплата здійснювалася не у валюті накладної (№95800).
5) Документ --> Ремонт
Дозволено закриття ремонту без створення рахунку і видаткової накладної. Така ситуація можлива при обміні гарантійного товару (№103653).
6) Склад --> Синхронізація з інтернет-магазином --> змінити Об'єкт синхронізації --> вкладка Файли синхронізації --> дія Змінити
Виправлено помилку, коли під час редагування Поля файлу синхронізації товару об'єкта синхронізації, в якого встановлено синхронізацію через YML файли, затиралося значення поля Назва тега, якщо воно було дозволено для редагування (№104961).
7) Розрахунок зарплати --> Планування --> План продажів
Виправлено помилку неправильного розрахунку Виторгу з обмеженням за ціною товару.
Цей функціонал було втрачено під час спроби (яка не вдалася) оптимізації розрахунку зарплати, коли необхідність розрахунку кожного виторгу контролювалася наявністю Способу нарахування, пов'язаного з цим видом розрахунку (№106268).

Версія 2019.2.6 (БД 488)

1) "Торгсофт для Windows - Документ - Реалізація"
Виправлено вирівнювання кнопок у нижній частині екрана (Оплатити, створити рахунок, ....).
Тепер, якщо кнопки не видно, то перераховуються позиції і вирівнюються по лівій стороні (№106645).
2) Документ - Прихід товару
Виправлена помилка, через яку, якщо в параметрах пошуку товару, форма імпорту з Excel з приходу товару, встановлений параметр пошуку "Штрих-код", то різні товари без штрих-коду підсумовувалися в один, хоча генерація штрих-коду ввімкнена.
Причина помилки: товар, з яким асоціювалися товари без штрих-коду, мав старий штрих-код і він був порожній (№103138).

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором