• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версії 2019.6.0 - 2019.6.5

09.01.2020

89537 1. Для форм "Журнал зміни документів" і "Протокол дій користувача для форм редагування" додано дію з видалення записів.
2. Для форм "Журнал зміни документів", "Протокол дій користувачів" і "Протокол дій користувача для форм редагування" додано дію "Видалити до дати".
3. змінено алгоритми оновлення індексів і статистик:
- у "Налаштування" - "Параметри" - "Сервіс" кнопку "Оновити індекси" перейменовано на "Перестворити індекси".
- пункт меню "Файл" - "Оновити індекси і статистики бази даних" перейменовано на "Відновити і реорганізувати індекси і оновити статистики".
- у "Налаштування" - "Параметри" - "Сервіс" додано кнопку "Відновлення та реорганізація індексів і оновлення статистики", після натискання на яку можна налаштувати ці процеси під індивідуальні особливості бази даних. За допомогою цього доопрацювання з'явилася можливість індивідуального налаштування процесу оновлення індексів і статистик під базу даних, а також можливість видалення протоколів дій користувача і журналу змін документів.
99574 Реалізовано зберігання товару на декількох місцях зберігання для кожного центру обліку. Додано генерацію безлічі місць зберігання, префікс для полиці, префікс для ряду, вибрати кількість полиць і рядів, а також вибрати тип нумерації полиць і рядів - числовий чи буквений. При виборі буквеної нумерації максимальна кількість об'єктів - 26, при чисельній - 1000. Додано підтримку роботи з місцями зберігання в мобільному застосунку. Додана можливість поміщати на місця зберігання товари накладної внутрішньої передачі та замовлення клієнта. Додано відображення місць зберігання в картці товару з можливістю додавати і видаляти місця зберігання для товару. Це доопрацювання дає змогу користувачеві вказувати для будь-якого товару свої місця зберігання як для кожного центру обліку окремо, так і для всіх одне. За допомогою цього функціоналу можна згенерувати безліч місць зберігання зі своїми унікальними назвами, а потім роздрукувати штрих-коди. Також тепер з'явилася можливість вказувати постійне і тимчасові місця зберігання товарів. За допомогою мобільного додатка можна зручно додавати, змінювати або видаляти місця зберігання для товару.
99575 На форму "Завдання за розкладом" - "Збереження документів" додано:
1. Налаштування "Зберігати списання" для вивантаження документів списання, які містять такі пункти:
- ID документа
- Номер документа
- Дата документа
- ID складу
- Назва складу
- ID контрагента списання
- Найменування контрагента списання
- ID товару
- Назва товару
- Штрих-код
- Артикул
- ID виду товару
- Назва виду товару
- Кількість
- Ціна
- Ціна за прайсом
- Фіскальність товару.
2. Налаштування "Вказувати зв'язок повернення і реалізації":
- у файл повернення останнім параметром додано ID реалізації. Якщо налаштування ввімкнено, то в цей параметр записується реальний ID, якщо налаштування вимкнено, то 0;
- у файл реалізації останнім параметром додано ID реалізації. Якщо налаштування увімкнено, то в цей параметр записується реальний ID, якщо налаштування вимкнено, то 0;
- при вимкненому налаштуванні повернення і реалізація Дане доопрацювання дозволяє автоматично вивантажувати файли з даними про списання товарів, а зв'язок реалізації та повернень дозволить налаштувати повноцінне вивантаження документів повернення з Торгсофт в інші програми.
102682 У Виробництво додано такі рішення:
1. Можливість резервування матеріалів для маршрутного листа.
2. Можливість повного списання матеріалів зі складу для виробничого акта.
3. При створенні/зміні операцій технологічної карти додано обмеження на використання операцій категорій "зважування" і "списання".
4. Можливість вказати можливу кількість відходу для матеріалів.
5. Можливість вказати, чи буде цей відхід оприбуткований на склад.
6. Можливість вибору, який саме матеріал буде оприбутковано як відхід.
7. Можливість пов'язати з операцією матеріал.
8. Можливість вказати, чи буде матеріал, пов'язаний з операцією, списаний зі складу під час виконання операції.
9. Матеріал при виконанні операції може бути списаний згідно з одним із правил: весь матеріал при виконанні першої операції, весь матеріал при виконанні останньої операції, пропорційно кількості Дане доопрацювання дасть змогу користувачеві гнучкіше налаштувати свій процес виробництва, який буде враховувати відходи, парафії відходів на склад, резервувати матеріал для майбутніх операцій за маршрутним листом.
102683 Для технологічної та виробничої операцій додано можливість вносити коментар. Для типу обладнання та устаткування додана можливість вказати чи використовується даний тип обладнання та устаткування для виробництва. У робочій формі "Обладнання" те обладнання, яке використовується у виробництві, буде позначено піктограмою в колонці "Найменування". Для операцій технологічного акта додано можливість вказати тип обладнання та обладнання, пов'язане з цією операцією. Для операцій виробничого акта додана можливість вказати обладнання, пов'язане з цією операцією. Якщо тип обладнання для технологічної операції не було зазначено, або якщо операцію виробничого акта додають вручну, то для операції можна вибрати будь-яке обладнання, яке використовується у виробництві. У списку технологічних і виробничих операцій - операції, які пов'язані з даним доопрацюванням дасть змогу користувачеві вносити коментар для технологічної та виробничої операцій. Також тепер можна вказати для обладнання і типу обладнання чи використовується воно у виробництві, що значно спрощує роботу з прив'язки обладнання до операцій. Нові піктограми наочно покажуть користувачеві, чи прив'язана ця операція до обладнання тощо.
102934 У цьому доопрацюванні для співробітника (Налаштування - Співробітник - вкладка Співробітники - вкладка Виробництво) додано налаштування "Зарплатний коефіцієнт виробництва" (один за замовчуванням). В операцію додано налаштування (на відповідній формі редагування) "Ігнорувати зарплатний коефіцієнт виробництва співробітника" (за замовчуванням вимкнено). На формі редагування виробничої операції виробничого акта (маршрутного листа), біля поля Виконав додана дія для перерахунку Ціни або Тривалість у секундах, згідно з коефіцієнтом обраного співробітника. Якщо у співробітника, який виконав операцію (в якій не встановлено "Ігнорувати зарплатний коефіцієнт виробництва співробітника") по виробництву, є цей коефіцієнт, то на нього буде помножено Ціну або Тривалість у секундах (залежно від налаштувань самої операції) в операції виробничого акта (маршрутного листа) у випадках:
а) Створення виробничого акта за технологічною картою на формі Виробництва - вкладка Технологічні карти.
б) При додаванні операції через Документ - Операції маршрутного листа.
в) При ручному додаванні операції у виробничий акт через Документ - Виробництво - вкладка Виробничі акти. Якщо редагується операція вручну і змінюється співробітник, який виконав операцію, то за дією перерахунку Ціни або тривалості в секундах буде зроблено перерахунок, згідно з коефіцієнтом обраного співробітника. Ця дія не буде відображатися.
102945 Додана можливість вводити динамічні характеристики товарів для кожного центру обліку. На формі редагування динамічної характеристики ("Опис параметра") додано перемикач "Свій для кожного центру обліку". У Стані складу можна вивести колонки для відображення даних параметрів (динамічні хар-ки. Підтримка динамічних характеристик для кожного центру обліку додана в імпорт прибуткової накладної, роботу з розмірним рядом і моделлю, друк етикеток, друк прайс-листа з фото. Також було додано дві нові системні динамічні характеристики для кожного центру обліку:
Максимальний залишок товару (має речове значення)
Кон'юнктура товару (довідник строкових значень: Робочий, На виведення, Не робочий, Проба). Це доопрацювання дає змогу використовувати динамічні характеристики під час імпорту товару, з розмірним рядом і моделлю, а також дає змогу виводити на етикетки і в друк прайс-листа з фото. Перемикач "Свій для кожного центру обліку" дозволяє вказувати для товару динамічну характеристику для кожного ЦУ окремо, або одна на всі центри обліку в залежності від обраного параметра.
102946 Додаткову опцію "Мінімальний залишок товару для кожного зі складів" перейменовано на "Мінімальний і максимальний залишок товару для кожного зі складів".
У Стан складу в "Фільтр по товару" додано нове значення "Товар в надлишку (кол. > макс. залишку)".
Змінено форму редагування Документ - Замовлення торгової точки на склад. На форму додано "Фільтр за замовленням", який може набувати таких значень: "Нестача товару", "Надлишок товару", "Нестача або надлишок". Також у таблиці додано можливість відображати колонку "Максимальний залишок". Додано пункт меню "Налаштування", в якому можна встановити попереджати або забороняти формувати замовлення з надлишком або нестачею товару.
Змінено форму редагування Документ - Розподіл товару. Додана можливість відображати колонки з мінімальним залишком товару і з місцем зберігання. Також у Налаштування - Видимість Ці зміни дають користувачеві можливість вести для кожного центру обліку максимальний залишок товару, що дає змогу уникнути переміщення товару на центр обліку кількості, що перевищує затребувану на даній точці. Це допомагає уникнути залежування товару на центрі обліку і перешкоджає забиванню складу на цій точці. Також це дає змогу уникнути ситуації, коли центри обліку з високою оборотністю товару могли залишитися без необхідної кількості товару в той час, як товар був відправлений товарознавцем на точку з низькою оборотністю.
102950 Додано можливість друкувати список місць зберігання для товарів внутрішньої передачі. Додана динамічна колонка в Стані складу для відображення місць зберігання товару. Це доопрацювання дозволить друкувати накладні внутрішнього переміщення як з урахуванням постійних місць зберігання, так і з тимчасовими. Це дасть змогу швидше знаходити або переміщати товар, тому що буде записано в друкованій формі. У Стані складу користувач зможе додати динамічну колону "Місця зберігання" і відразу ж бачити місця зберігання для товарів, що теж значно спростить роботу з пошуку товару.
102951 На форму "Розрахунок складських залишків" додано:
1. Вкладка "Розрахувати максимальний залишок" (відображається при активній опції "Мінімальний і максимальний залишок товару для кожного складу").
2. Попередні налаштування розрахунку перенесені на вкладку "Розрахувати мінімальний залишок".
3. Для кожної вкладки додано перемикач, який регламентує обов'язковість заповнення даних для кожного виду розрахунку і виконує розрахунок.
4. Додано дію "Змінити", за допомогою якої можна редагувати мінімальну, максимальну кількість товару, вказувати місце зберігання, кількість товару в упаковці, а також кон'юнктуру товару. Видимість поля введення залежить від видимості відповідної колонки.
5. У фільтр за змінами додано пункт "Змінено вручну".
6. Додано фільтр за товаром (весь товар, товар у наявності, тільки з нульовою кількістю тощо). Це доопрацювання дозволяє на підставі даних розрахувати необхідну максимальну кількість товару на складі, що допоможе уникнути надлишку товару на торгових точках.
108534 На форму "Виписки за банківськими рахунками" додано "Фільтр за всіма колонками" і "Фільтр, що виключає, за всіма колонками", за допомогою яких можна відображати або виключати інформацію відповідно до введених значень. Дане доопрацювання дає змогу фільтрувати виписки за банківськими рахунками, що робить відображення інформації зручнішим і більш зручним для читання.
108542 На форму "Постачальник" додано дію "Друк конверта" з можливістю налаштування шаблону друку. Можливість роздруковувати конверти для постачальників.
108554 Додана можливість при налаштуванні об'єкта синхронізації сімейства Prom.ua, а також через YML файли, змінювати назву колонки в полі файлу синхронізації товарів для типів даних, у яких є зарезервована назва у відповідному сервісі. Це доопрацювання дає змогу гнучкіше налаштовувати синхронізацію з інтернет-магазином. Наприклад, роздрібну ціну вивантажувати як оптову, що раніше неможливо було зробити.
108990 В обмін складськими документами (для реалізацій і повернень) додано інформацію про бригаду, яка була зареєстрована під час виконання операції. Це доопрацювання призначене для передавання інформації між однаковими базами даних, в одній з яких документи з якоїсь причини були відсутні. Також інформація про бригаду може застосовуватися при об'єднанні декількох баз даних в одну.
110037 У список полів файлу синхронізації товарів додано поля "Ціна у валюті оптова" і "Ціна у валюті роздрібна". Можливість вивантажувати в інтернет-магазин валютні ціни товару з валютного прайс-листа.
110360 Реалізовано підключення нового типу датчика обліку відвідувачів TK04-WiFi. Реалізовано можливість створення, редагування та видалення датчиків. Це доопрацювання дає змогу використовувати новий тип датчика обліку відвідувачів TK04-WiFi. Даний датчик працює за допомогою віддаленого сервера і дані повністю приведені до старого типу пристроїв.
111028 Під час видалення статистик закритих періодів додано видалення курсів валют за останню дату періоду, що видаляється, включно. Тепер під час видалення статистик закритих періодів будуть видалятися курси валют за останню дату періоду, що видаляється, включно, що перешкоджає перегляду раніше встановлених курсів валют.
111701 У ліцензії "Старт" додано можливість під час продажу товару обирати продавця для роботи з фіскальними реєстраторами РФ для передавання ПІБ та ІПН продавця в реєстратор. Також у "Налаштування" додано пункт "Співробітник". У "Налаштування" - "Параметри" повернуто налаштування "Пов'язувати реалізацію з продавцем". Тепер у ліцензії "Старт" у користувача є можливість обирати продавця для роботи з фіскальними реєстраторами РФ для передавання ПІБ та ІПН продавця в реєстратор. Також користувач має можливість створювати і редагувати "Співробітників" у відповідному розділі. Ще додано можливість встановити налаштування "Пов'язувати реалізацію з продавцем".
112719 Реалізовано можливість автопідвантаження останніх успішно активних баз даних у сервер додатків для роботи автоматичних завдань. Додано автоматичний запуск сервера додатків під час перезавантаження Windows. Додано в каталог із сервером застосунків файл "ReloadDB.ini", який зберігає перелік баз даних, що будуть запущені під час перезапуску сервера застосунків. Це доопрацювання дає змогу запускати сервер додатків під час запуску Windows. Далі користувачеві нема потреби запускати Торгсофт для виконання автоматичних завдань за розкладом.
112868 Забезпечено можливість налаштовувати необхідність (обов'язковість) заповнювати обладнання в операції. Додано піктограми для операцій, яким не вказали обладнання. Додано аналіз використання обладнання. За допомогою цього доопрацювання у користувача з'явилася можливість створювати обладнання з позначкою - чи використовується воно у Виробництві. Надалі до операцій можна додавати таке обладнання і контролювати додавання обладнання для операцій, які вимагають обов'язкову наявність обладнання для операції. Також новий аналіз використання обладнання, де відображається інформація по конкретному обладнанню з деталізацією по операціях, що виконуються на даному обладнанні, в розрізі виробничих/технологічних актів. Для обладнання доступні фільтри за типом обладнання і за обладнанням, для операцій обладнання - за виробничим/технологічним актом. Аналіз можливий як за технологічними картами, так і за виробничими актами.
113213 На форму "Місце зберігання" додано дію "Сканувати штрих-код товару" для швидкого додавання товару на місце зберігання.
На форму "Тимчасове місце зберігання" додано поле "Штрих-код" для сканування штрих-коду місця зберігання для швидкого вибору місця зберігання.
На форму "Місце зберігання" додано фільтр за заповненістю місця зберігання в довіднику місць зберігання.
У шаблон друку товарного чека додано дане "Місце зберігання". Доопрацьовано режим "Місце зберігання товару".
113680 На формі "Вибір обладнання для операції" (при створенні виробничого акта за технологічною картою) після натискання на кнопку "Записати" відображається попередження, що обладнання вказано не для всіх операцій. Інформує користувача про необхідність заповнення налаштувань при створенні виробничого акта.
113682 У шаблони друку "Технологічна карта" і "Виробничий акт" до набору даних "Операції" додано поля "Коментар", "Тип обладнання" і "Обладнання". Можливість відображення інформації про обладнання в друкованих документах технологічної карти і виробничого акта.
114251 На форму "Банківський термінал" додано:
1. У список "Тип протоколу" додано пункт "ARCUS". При виборі цього пункту доступні поля "Тип термінала" і "Ім'я файлу чека" (обов'язкове поле).
2. Для списку банківських терміналів додано дію "Операції банківського термінала" (для типу протоколу "ARCUS"), за допомогою якої можна сформувати список операцій, що можуть викликатися для цього терміналу, крім операцій "Оплата" та "Повернення". Можливість підключення банківських терміналів, що працюють за протоколом ARCUS.

Версія 2019.6.0 (БД 492)

1) Товарознавство - Виробник
Виправлено повідомлення сервера при переміщенні виробника між гілками, якщо в цільовій гілці вже є такий виробник. У разі неможливості переміщення вершини дерева між вузлами дерева або під час переміщення вершини на верхній рівень видається "читабельне" повідомлення про помилку замість повідомлення сервера бази даних.
На формі "Діагностика помилок", вкладка "Позначення довідників" додано фільтр (перемикач "чекбокс" - "Показати видалені товари") на вкладці "Позначення довідників" форми "Діагностика помилок".
Видалені (виведені з дії) товари відображаються сірим шрифтом з відповідною піктограмою (№94360).
2) Змінено роботу кнопки "Налаштування - Параметри - Товар - Назва - Створити назву для моделей", тепер вона створює моделі для всіх товарів, а не тільки для тих, у яких їх раніше не було. І перерозподіляє товари між моделями згідно зі зміненим правилом формування моделі. Якщо після цієї дії, раніше створена модель залишається без товарів і вона не використовується у виробництві або в замовленні на виробництво, то вона буде видалена.
Під час складання правила формування назви моделі або товару додано контроль, що має бути обрана хоч одна складова.
Додано контроль, що у правила формування назви товару і моделі не можуть збігатися використовувані складові, при цьому порядок використання не має значення для контролю.
Так само заборонено оприбутковувати розмірні ряди (кнопочка Р-р в картці товару, її не видно), якщо користувач додумався якимось чином в правило формування назви моделі додати розмір.
(№95262)
3) Налаштування - Параметри - Електронний рахунок-фактура Казахстану
Виправлено помилку, яка виникала під час роботи з електронними рахунками-фактурами Казахстану через некоректно вказану адресу сервера ЕСФ.
На форму редагування "Сервер ЕСФ" додано перемикач (чекбокс) "Перевіряти коректність HTTP адреси сервера". За замовчуванням увімкнений.
При увімкненому перемикачі перед збереженням змін перевіряється коректність адреси сервера. У разі помилки відкривається відповідне повідомлення і зміни не зберігаються.
У разі, якщо достовірно відомо, що адреса введена правильно, але помилка однаково з'являється (помилкове спрацьовування) перемикач можна вимкнути, і під час збереження змін коректність адреси перевірятися не буде.
(№107983)
4) Документ - Виробництво готової продукції - вкладка Виробничі акти
Виправлено помилку, через яку якщо на формі "Виробництво" у вкладці "Виробничі акти" немає жодного виробничого акта, то при натисканні на кнопку "Друк етикеток в заданій кількості" виникала помилка: "Parameter [PRODUCTIONACTID] data type is unknown."
У разі, якщо список виробничих актів порожній, то ця кнопка (дія) буде недоступна (№108996).
5) "Торгсофт для Windows - Налаштування - Користувач - Налаштування доступу до мобільного додатку"
Виправлена помилка не збереження налаштувань доступу до мобільного додатка. Якщо зняти всі галочки то збереження не відбувалося або відбувалося невірно.
Виправлено поведінку повторного відкриття налаштування доступу не закриваючи при цьому вікно користувача (№110700).
6) Налаштування - Контрагент - Картка контрагента
Виправлено помилку, через яку була активна вкладка "Параметри для електронного рахунок-фактури Казахстану" у разі, коли додаткова опція №65 "Електронний рахунок-фактура Казахстану" не активована.
Вкладка "Параметри для електронного рахунку-фактури Казахстану" буде активна в тому разі, якщо не обрано регіональний стандарт, або встановлено регіональний стандарт "Республіка Казахстан" і при цьому активовано додаткову опцію №65 "Електронний рахунок-фактура Казахстану". У будь-якому іншому випадку вкладка відображатися не повинна
Причина помилки: після перевірки, чи активовано функцію, виконували налаштування залежно від регіонального стандарту, яке, своєю чергою, нівелювало результат перевірки на активацію функції.
(№110721)
7) Документ - Повернення
Виправлено помилку, через яку в заголовку форми вибору кодів маркування при поверненні товару відображалося "Виберіть серійний номер" (№112320).
8) Документ - Електронний рахунок-фактура
Виправлено помилку "Invalid url '...'' - only supports 'http' and 'https' schemes" у Документ - Електронний рахунок-фактура - під час натискання на кнопку "Завантажити з ІС ЕСФ", якщо вказали некоректну HTTP-адресу.
Помилка проявлялася в тому випадку, якщо було вказано некоректну адресу ЕСФ сервера і при цьому свідомо було відключено перевірку коректності адреси під час запису змін у налаштуваннях сервера ЕСФ.
Додано додаткову перевірку на коректність адреси ЕСФ сервера і в разі виникнення помилки ініціалізації сервісів ЕСФ під час дій з електронними рахунками-фактурами (завантажити в ЕСФ, завантажити з ЕСФ...) видаватиметься відповідне повідомлення із зазначенням можливої причини (№112512).
9) "Торгсофт для Windows - Налаштування - Параметри - Сервіс"
Прибрано відображення елемента "Фотографувати співробітника при реєстрації відходу/приходу (Hybrid)" при неактивній функції "Продаж товару без інтернету" (№112623).
10) Документ - Виробництво - вкладка Технологічна карта - вкладка Матеріали
Виправлено помилку '-' is not a valid floating point value for field 'Кількість' "
Для полів типу "Кількість" поле введення встановлено в "Калькулятор" (№112718).
11) Звіт - Декларація акцизного податку
Виправлено помилку, через яку при імпорті в Арт-звіт з'являється помилка документа, пов'язана з округленням.
Прибрано округлення до 2-х знаків при розрахунку сум податкових зобов'язань
Причина помилки: при розрахунку сум податкових зобов'язань результат заокруглювався до 2-х знаків, тоді як сам Арт-звіт такого заокруглення не робить.
(№113279)
12) Документ - Торгівля з випискою рахунку - вкладка Видаткова накладна - дія Змінити - форма Накладна - вкладка Параметри доставки - кнопка Робота з ТТН
Замінено для меню, що випадає, координати курсора на глобальні координати правого нижнього кута кнопки (№114091).

Версія 2019.6.2 (БД 492)

1) Виправлено метод розрахунку собівартості за партіями постачання в розрізі центрів обліку. Не з першого разу розраховувати правильно собівартість по товару за наявності повернень на різних центрах обліку.
Переписано метод розрахунку руху товару (з розрахунку прибрано надходження, з яких товари були повністю розподілені і не було повернень), що прискорило розрахунок руху товару на великих базах, особливо продуктових. А оскільки це є великою частиною розрахунку собівартості і відбувається наприкінці видалення статистик, то і ці процеси прискорилися.
Переписано метод заповнення собівартості за комплектами, це суттєво має вплинути на швидкість розрахунку собівартості за одним комплектом, і в меншу частину на розрахунок собівартості за всіма товарами.
В Аналіз - Період додано дію Перерахунок собівартості за товарами. Глобально від звичайного розрахунку собівартості (Перерахунок собівартості за період) це нічим не відрізняється і навіть буде повільніше, але якщо ми перервемо звичайний розрахунок собівартості, то наступного разу він знову запуститься за всіма товарами заново, і буде трішки швидшим, а в новому способі весь процес розрахунку собівартості для товару йде одразу і після успішного розрахунку за кожним товаром встановлюється для нього відповідна відмітка, а в разі повторного запуску розрахунку його буде ігнорувати, якщо по ньому за цей час не було руху. При цьому не важливо, який із двох варіантів розрахунку собівартості ми запустимо. Тож якщо розрахунок собівартості став відбуватися дуже довго і є шанс, що його буде перервано (за ніч не встигло і спричиняє гальма під час роботи у користувачів), то краще запускати варіант за товарами. Новий варіант розрахунку схожий на те, що ми в стані складу виділяємо всі товари і запускаємо розрахунок за виділеними, але в стані складу за одним центром обліку можуть бути не всі товари, якщо оберемо всі центри обліку, то за товарами, що повторюються на складах, собівартість розраховуватиметься повторно, і якщо ми перервемо процес, то під час повторного запуску знову рахуватимуть за всіма товарами.
У тригери на зміну складу складського документа додано обмеження, що після зміни запису собівартість потрібно перераховувати не за всіма відкритими періодами, а тільки за тими, які старші за період документа, що змінюється, і відкриті. Це дасть змогу не позначати товари, як ті, за якими потрібно перерахувати собівартість у періоді, за старими, але досі відкритими періодами, під час руху товару в поточному періоді. Що, своєю чергою, прискорює розрахунок собівартості за дією Перерахунок собівартості за товарами, якщо вона буде перервана.
Після успішного розрахунку собівартості, в повідомленні про це додано відображення витраченого часу. Під час розрахунку за конкретними товарами, час відображається загальний, а під час розрахунку за всіма товарами відображається час, витрачений на розрахунок руху товару і на заповнення собівартості.
Реорганізовано метод розрахунку собівартості за партіями поставки в розрізі центрів обліку. Тепер рух товару розраховується не за кожним центром обліку окремо, а за всіма одразу, що повинно прискорити цей процес, хоча б через те, що отримання списку товарів, за якими потрібно рахувати собівартість, відбуватиметься один раз, а не для кожного центру обліку окремо.
Так само при отриманні списку товарів прибрано задвоєння цього запиту.
При розрахунку собівартості, тепер спочатку вона розраховується за товарами, у яких найбільший рух, в незалежності від методу розрахунку.
(№113555)
2) Прискорено видалення статистик закритих періодів шляхом видалення з розрахунку початкових боргів контрагентів складів третього рівня, а також контрагентів, за якими не було ніякого руху до видалення статистик.
Додано облік часу видалення статистик, а також проміжних етапів цього процесу, які можна спостерігати в повідомленні про успішне видалення.
Прибрано необхідність перерахунку кількості товарів на складах після видалення статистик, що хоч і трохи, але прискорило цей процес.
Розрахунок руху товару винесено за транзакцію видалення статистик, відповідно, його можна виконати до (необхідно, якщо встановлений метод розрахунку собівартості за партіями поставки з урахуванням внутрішніх передач і, що потрібно зберігати постачальника товару під час видалення статистик) і після видалення статистик окремо, якщо він займає багато часу, а також створені стани періоду, що відображають необхідну інформацію з розрахунку руху. Це дає змогу після процесу видалення статистик, якщо процес розрахунку руху затягнеться, його перервати і продовжити пізніше, не втративши весь прогрес видалення статистик.

(№114163)

Версія 2019.6.3 (БД 492)

1) Верифікація дисконтної картки через СМС: виправлено помилку, коли не було можливості ввести код верифікації в поле для введення на формі "Верифікація клієнта" (№117119).
2) Документ - Реалізація - Екран покупця
Виправлено помилку, через яку на ліцензії "Старт" в екрані покупця можна було увімкнути відображення стовпців "Нараховано бонусів" і "Оплачено бонусами".
На ліцензії "Старт" пункти "Нараховано бонусів" і "Сплачено бонусами". в меню "Додаткові поля" відображатися не будуть. Також не відображатимуться відповідні стовпці (№117763).
3) Аналіз - Період
Виправлено помилку, через яку під час видалення статистик закритого періоду відображається повідомлення, що є зарезервований товар для виробничого акта, хоча за фактом для зазначених виробничих актів у резерві товарів немає (№118369).
4) Документ - Виробництво готової продукції - Технологічні карти - Копіювати
Виправлено помилку, через яку під час спроби копіювання технологічної карти у виробництві з'являлася помилка "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "cheM15O4A9". Конфлікт виник у базі даних "TorgsoftDB", таблиця "dbo.ProductionActWork", стовпець "AllowanceMaterialOnExecute" (№118711).
5) Налаштування - Параметри - Додаткові функції - Нова пошта: виправлено помилку, що блокує можливість створювати відправника нової пошти. Помилка виникала під час додавання відправника нової пошти, коли після введення АПІ ключа і виконання дії "Отримати дані" на формі вибору "Відправник на сервері Нової Пошти" список відправників був порожній (№118946).
6) Документ - Реалізація - Налаштування виду форми Реалізація
Виправлено помилку, через яку під час роботи з "Екраном покупця", якщо опцій видано менше, ніж кількість робочих місць, у термінальній версії видає помилку: "Перевищено кількість робочих місць додаткової опції "Дисплей покупця""
Опція "Дисплей покупця" вважається активованою на робочому місці, якщо на даному робочому місці налаштований дисплей покупця або якщо на формі "Налаштування вигляду форми Реалізація" увімкнено перемикач "Відображати екран покупця" (№119342).
7) Синхронізація з CRM Бітрікс24: виправлена помилка "Помилка виконання синхронізації категорій товарів. [EBitrixException]: Помилка при отриманні зовнішнього ідентифікатора XML_ID", яка виникала при виконанні синхронізації з порталом Бітрікс24, що має створені користувачем товари та ці товари беруть участь у лідах, угодах, рахунках або пропозиціях (№119796).
8) Документ - Повернення
Виправлено помилку, через яку при поверненні товару з кодом маркування "Чесний знак", за умов відсутності товару на складі та встановленої ознаки "Суворий облік маркування" виникає помилка "Введена кількість кодів маркування (1) перевищує кількість товару на складі (0) (№119895).

Версія 2019.6.4 (БД 492)

1) Виправлено помилку, коли після кожного відкриття форми Склад - Стан складу зі списку Фільтра за товаром з випадаючого списку зникав один останній запис, якщо на формі не використовувалася колонка Максимальний залишок (№118397).
2) Документ - Повернення
Виправлено помилку, через яку не відображалися коди маркування при поверненні товару від клієнта у формі вибору кодів маркування (№119980).
3) Документ - Реалізація - Екран покупця
Виправлено помилку, через яку під час виклику форми "Налаштування виду форми Реалізація" при відкритому екрані покупця на другому дисплеї, ця форма відкривалася на другому дисплеї, а не на основному, на якому сама реалізація.
Умова прояву помилки: помилка проявлялася тільки в тому разі, якщо під час виклику форми "Налаштування виду форми Реалізація" було відкрито екран покупця на другому дисплеї.
(№119994)
4) Файл - База даних - Зберегти базу даних і архівувати її
Виправлено помилку "Помилка створення архіву: Operation aborted" при архівуванні бази даних (№120424).

Версія 2019.6.5 (БД 492)

1) Виправлено помилку, коли під час редагування центру обліку (натиснути на кнопку записати на формі редагування), за умови активованої заробітної плати, відбувалося звільнення всіх працівників з посад на цій торговій точці (№121373).
2) Виправлена помилка "Колишній період був закритий. Зміни в закритому періоді заборонені", під час фізичного видалення складських документів під час видалення статистик закритих періодів, якщо дата документа належала до періодів, що видаляються, але сам документ посилався на закритий період, який не підлягав видаленню (№121024).

Ольга
17-01-2020 в 19:30:07
Спасибо команде! Добавили очень много функций, которых мы ждали. Будем пробовать все на практике.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором