• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версії 2020.0.0

10.03.2020

10679

1. На форму "Картка взаєморозрахунків" додано:
кнопку "Склад товарів у документі";
звіт фінансових взаєморозрахунків із деталізацією.
2. Склад товару в документі" (картка взаєморозрахунків) додано дію "Друк накладної". Це доопрацювання дає можливість переглядати склад складського документа в картці взаєморозрахунків з можливістю друку та експорту цього списку.
24722 У режимі "Реалізація" додано форму "Екран покупця", на якій частково дублюється інформація основної форми "Реалізація", зокрема:
Номер/дата реалізації (у заголовку);
Найменування клієнта (для неіменованих клієнтів - системний покупець);
Порядковий номер товару в реалізації;
Найменування товару;
Кількість;
Ціна;
Сума.
Також відображається підсумкова інформація щодо реалізації:
Повна сума;
Відсоток знижки;
Сума знижки;
Сума до оплати;
Сума нарахованих бонусів (для іменованих клієнтів з бонусною системою нарахування знижки).
За допомогою меню "Дополнительные поля" може бути ввімкнене відображення полів: артикул, штрихкод, відсоток знижки, вид знижки, нараховано бонусів, оплачено бонусами.
Відображення екрана покупця доступне за активованої платної функції "Дисплей покупця". Інформування покупця про придбані товари на окремому моніторі.
27543 1. У меню "Склад" - "Синхронізація з інтернет-магазином" додано новий спосіб синхронізації "Rozetka.ua" з відповідними налаштуваннями.
2. Синхронізація з інтернет-магазином" додано дію "Майстер налаштування маркетплейс ROZETKA" для налаштування синхронізації товарів з Rozetka.ua. Додана нова додаткова функція "Сполучення з Rozetka.ua", яка дає змогу підготувати файл товарів у форматі XML (прайс-лист) для rozetka.ua. У прайс-лист, крім характеристик товару, які необхідно буде налаштувати один раз відповідно до вимог Розетки, автоматично вноситься інформація про кількість товару і ціни у продавця (за даними програми Торгсофт). Після підготовки прайс-листа його можна буде вивантажити вручну або автоматично, забезпечивши постійне оновлення характеристик і залишків товару у продавця, що є однією з вимог rozetka.ua.
64373 Додана форма "Вибір транзакції для повернення", яка викликається через банківський термінал у разі, якщо оплата здійснювалася кількома транзакціями (вибрати транзакцію можна, якщо гроші за нею не були повернуті частково або повністю). Для кожної транзакції відображається її номер, номер картки, з якої її було оплачено, і сума до повернення (може бути скоригована в менший бік).
Якщо оплата здійснювалася за допомогою технології NFC через смартфон, то повернення такої оплати також можливе тільки з використанням цієї технології.
У разі часткової оплати VIP-клієнта цей механізм не діє. Якщо оплата вносилася кількома транзакціями через термінал, то повернути таку оплату через банківський термінал не можна.
Також на всі форми, через які проводиться оплата через термінал, додано перемикач "Використовувати зв'язок з банківським терміналом", за допомогою якого можна увімкнути/вимкнути режим оплати за допомогою банківського термінала. Реалізовано можливість повернення оплати через банківський термінал, якщо оплата проводилася кількома транзакціями.
Актуально для режимів, що дозволяють вносити передоплату або оплату частинами:
- передоплата замовлення клієнта на виріб;
- передоплата замовлення на виробництво;
- оплата ремонту;
- передоплата за рахунком у Торгівлі з випискою рахунка;
- оплата видаткової накладної в Торгівлі з випискою рахунка.
64608 Якщо всі товари чека будуть надруковані на нефіскальному принтері або на фіскальному принтері, то інформація про оплату готівкою та решта відображатимуться. Якщо ж сума товару розділяється на два чеки, то, як і раніше, решту не відображатимуть, а сума оплати готівкою дорівнюватиме сумі товарів у конкретному чеку мінус сума оплат безготівкою. Внесено зміни в друк фіскального чека в змішаному режимі.
67777 На форму "Налаштування робочого місця фіскального реєстратора" для реєстраторів Штрих М, Атол 8, Атол 10 і WebKassa додано налаштування "Автоматично відправляти копію чека". При увімкненому налаштуванні, якщо чек друкується для іменованого клієнта і в нього встановлена електронна адреса, то на формі оплати буде встановлена галочка "На пошту", якщо встановлений номер телефону - "На телефон", якщо в клієнта є і пошта, і телефон - "На пошту". Це доопрацювання зменшує кількість дій касира за необхідності відправити фіскальний чек на пошту або телефон.
70110 На форму "Посередник" додано новий звіт за період з розшифровкою за товарами. Також цей звіт доступний для дії "Відправити звіт по EMail". Це доопрацювання дасть змогу зорієнтувати посередника щодо звітності та наочно бачити інформацію про те, за якими товарами ведуться взаєморозрахунки.
72242 В "Налаштування" - "Параметри" - "Чек" в список фіскальних реєстраторів доданий параметр Драйвер АТОЛ версія 10.
На відміну від 8-ї версії немає необхідності вказувати коди оплат і податкові коди, а також у 10-й версії реалізовано роботу з маркованим взуттям під час продажу товару (маркування передається в ОФД). Можливість роботи з фіскальним реєстратором фірми Атол через драйвер 10-ї редакції.
77824 Додана форма "Аналіз підсумків за акцією "Приведи друга"", яка викликається однойменною дією на формі "Реалізація" (доступно після вибору клієнта) через групу дій "Додаткові дії", а також на формі "Маркетинг" - "Клієнти". Дія доступна тільки за активованої платної функції "Промо-акція "Приведи друга"".
Аналіз дає змогу подивитися підсумки за акцією для клієнта, якому нараховуються бонуси, у розрізі створених акцій. Відображається інформація за промокодами для кожної акції, за нарахуваннями/списаннями бонусів за конкретною акцією загалом або за конкретним промокодом. Для кожного факту нарахування/списання бонусів за акцією виводиться інформація про товари, які були придбані/повернені в рамках конкретної реалізації або повернення. Доступна дія "Звіт за акцією". Дозволяє бачити інформацію про те, за які товари були нараховані/списані бонуси.
77949 Додана можливість друку чека комірника на принтері центру обліку, з якого було додано товар у реалізацію (видатковий документ).

У Налаштування - Вибір принтерів з'явилося налаштування Друкувати чек комірника на принтері центру обліку, у разі ввімкнення якого можна вказати окремий принтер для кожного центру обліку.

У разі ввімкнення налаштування і ввімкненого перемикача Друкувати чек комірника для поточного користувача після оплати реалізації або повної оплати видаткової накладної буде виконано друк чеків комірника на принтерах пов'язаних центрів обліку. Якщо товар було продано з центру обліку, для якого є пов'язаний принтер чеків, то на цьому принтері буде надруковано чек комірника тільки з товарами цього центру обліку. Якщо в складі накладної є товар, який було продано з центру обліку, для якого не вказано принтер чеків, то ці товари буде об'єднано і надруковано в чек комірника на принтері поточного центру обліку, якщо його вказано, або на принтері чеків для поточного комп'ютера. Додано можливість надіслати на друк список товару для комірника, який він має зібрати до приходу покупця. Це дозволяє прискорити відвантаження товару зі складу і скоротить час очікування клієнта.
81475 1. У пункт меню "Налаштування" - "Параметри" додано розділ "Подарункові сертифікати" (відображається при активованій відповідній функції). У цьому розділі можна встановлювати, які знижки не діють на суму реалізації, оплаченої типом сертифіката, робота з яким ведеться як із товаром.
2. Куплений", а при видаленні реалізацій з продажем таких сертифікатів, їхній статус змінюватиметься на "Випущений". Також заборонено видаляти реалізації з продажем таких сертифікатів, якщо сертифікат цей був уже застосований.
3) "Разом виторг за день у національній валюті" і "Виторг за день", окрім фінансових документів, які проходять за статтею аналізу "Торгова виручка", тепер враховуються документи і за статтею "Подарунковий сертифікат". Це доопрацювання дає змогу гнучкіше налаштувати поведінку системи під час оплати реалізацій подарунковими сертифікатами, роботу з якими ведуть як із товаром, а врахування фінансових документів, що пройшли за статтею "Подарунковий сертифікат", у звіті за касою дає змогу відобразити коректнішу картину щодо готівки, що надійшла до каси від продажу товарів і послуг.
88966 На формах Реалізація - Оплатити, Торгівля з випискою рахунка - Рахунок - Внести оплату, Торгівля з випискою рахунка - Видаткова накладна - Внести оплату за товар додано контроль уведення цифр зі сканера в поле Сума. Якщо введене число містить 8 і більше знаків, введено занадто швидко і після цього натиснуто Enter, то діалог оплати не закривається і поле введення суми очищається. Виключено можливість випадкового сканування штрихкоду в полі введення суми оплати.
89537 1. Для форм "Журнал зміни документів" і "Протокол дій користувача для форм редагування" додано дію з видалення записів.
2. Для форм "Журнал зміни документів", "Протокол дій користувачів" і "Протокол дій користувача для форм редагування" додано дію "Видалити до дати".
3. У "Налаштування" - "Параметри" - "Сервіс" кнопку "Оновити індекси" перейменовано на "Перестворити індекси".
- пункт меню "Файл" - "Оновити індекси і статистики бази даних" перейменовано на "Відновити і реорганізувати індекси і оновити статистики".
- у "Налаштування" - "Параметри" - "Сервіс" додано кнопку "Відновлення та реорганізація індексів і оновлення статистики", після натискання на яку можна налаштувати ці процеси під індивідуальні особливості бази даних. За допомогою цього доопрацювання з'явилася можливість індивідуального налаштування процесу оновлення індексів і статистик під базу даних, а також можливість видалення протоколів дій користувача і журналу змін документів.
92423 На форму редагування "Банківський термінал" додано налаштування "Тип протоколу". Для терміналу PAX необхідно вибрати "WebSocket".
Для терміналів, що працюють за протоколом WebSocket, не підтримується автовизначення номера мерчанта. На формі редагування "Мерчант банківського терміналу" для таких терміналів параметри "Найменування мерчанта", "Автовизначення номера мерчанта" недоступні. Також не підтримується робота з сервісами. Додано можливість підключення банківського терміналу PAX S800 за протоколом WebSocket.
97131
Для друку податкової накладної необхідно увімкнути "Регіональний стандарт" - "Молдова" в пункті меню "Налаштування" - "Параметри" - "Сервіс" - "Мова", а для видів товару вказати ПДВ.
На форму "Документ" - "Облік податкових накладних" додано вкладку "Серія та номер податкової накладної". Серія та номер податкової накладної мають термін дії. Під час друку накладної серію та номер обирають автоматично з діапазону, у якого найменший термін дії.
У "Налаштування" - "Параметри" - "Сервіс" - "Мова" додано налаштування "Регіональний стандарт". Вибір налаштування впливає на відображення окремих пунктів меню і дій на формах:
Документ - Облік податкових накладних;
Виписки за банківськими рахунками;
Prom.ua;
Нова пошта;
Декларація акцизного податку;
Налаштування - Параметри - Улюблене місто;
Склад - Список витрат - Друк податкової накладної;
Склад - Список приходів - Друк коригувального розрахунку до податкової накладної.
Журнал облік алкогольної та тютюнової продукції;
Електронний рахунок-фактура Казахстан
Документ - Облік податкових накладних;
для Клієнта перейменовано поля ІПН, ЄДРПОУ;
для Підприємства перейменовано поля ІПН, ЄДРПОУ.
Якщо регіональний стандарт не обрано, то все працює, як і раніше.
Можливість створення податкової накладної, яка відповідає стандартам Республіки Молдова.
За допомогою налаштування регіональний стандарт є можливість приховувати окремі пункти і дії, згідно з обраною країною.
99573 1. у картку товару додано вкладку "Комплектація".
2. "Збирати комплект перед продажем, якщо його недостатньо на складі" перенесено на вкладку "Комплектація".
3. "Розукомплектація при оприбуткуванні" на вкладку "Комплектація".
4. Склад приходу (форма "Склад" у картці товару) додано поле для введення штрихкоду товару складу. Якщо штрихкод вказано, то товар складу створюється із зазначеним штрихкодом, якщо штрихкод не вказано - з автоматично згенерованим штрихкодом. Можливість автоматичної розукомплектації комплектів під час оприбуткування товару. Ця можливість дасть змогу оптимізувати процес оприбуткування товару, який поставляється упаковками, а реалізується або упаковками, або поштучно (наприклад, пак води, пива тощо). Таким чином, у приході реєструється упаковка як товар, але фактично на прихід ставиться товар поштучно (склад упаковки), який готовий до поштучної реалізації. Якщо цей товар реалізується упаковкою, тоді достатньо буде увімкнути налаштування "Збирати комплект перед продажем, якщо його недостатньо на складі", що призведе до автоматичного складання упаковки під час продажу товару (за умови достатньої кількості штучного товару для формування упаковки).
99575 На форму "Завдання за розкладом" - "Збереження документів" додано:
"Зберігати списання" для вивантаження документів списання, які містять такі пункти:

ID документа
Номер документа
Дата документа
ID складу
Назва складу
ID контрагента списання
Найменування контрагента списання
ID товару
Назва товару
Штрихкод
Артикул
ID виду товару
Назва виду товару
Кількість
Ціна
Ціна за прайсом
Фіскальність товару.
Вказувати зв'язок повернення та реалізації":

- у файл повернення останнім параметром додано ID реалізації. Якщо налаштування ввімкнено, то в цей параметр записується реальний ID, якщо налаштування вимкнено, то 0;
- у файл реалізації останнім параметром додано ID реалізації. Якщо налаштування увімкнено, то в цей параметр записується реальний ID, якщо налаштування вимкнено, то 0;
- у разі вимкненого налаштування повернення і реалізації нейменованого покупця об'єднуються в один рядок із групуванням за товаром. При вимкненому налаштуванні - кожен товар записується окремим рядком. Дане доопрацювання дозволяє автоматично вивантажувати файли з даними про списання товарів, а зв'язок реалізації та повернень дозволить налаштувати повноцінне вивантаження документів повернення з Торгсофт в інші програми.
99578 На форму "Імпорт" додано налаштування "Фіксувати назву товару" (увімкнено за замовчуванням). Під час імпорту товару формуватиметься коротка назва товару, якщо налаштовано правило формування короткої назви товару в "Налаштування" - "Параметри" - "Товар" - "Найменування". Дозволяє фіксувати коротку назву товару під час імпорту товару.
101069 Для режиму "Синхронізація з інтернет-магазином" додано відображення глобального повідомлення з відображенням кількості завантажених замовлень/рахунків після завершення синхронізації за таймером. При ручному завантаженні замовлень/рахунків на формі "Замовлення віддаленого клієнта" глобальне повідомлення не створюється, а відображається інформаційне повідомлення з кількістю завантажених замовлень/рахунків.
Глобальне повідомлення за замовчуванням відображається для користувачів без рольових обмежень. Якщо необхідно відображення сповіщення для інших користувачів, то налаштування здійснюється на формі "Налаштування" - "Користувачі", вкладка "Отримувані сповіщення" (Тип сповіщень - Подія, Ініціатор події - Інтернет-магазин). Це доопрацювання дозволяє в будь-який момент бачити оформлені замовлення інтернет-магазину.
101073 Форма "Перевірка товару за накладною" не є більше модальною, тобто якщо форма перевірки товару за накладною залишилася відкритою, то замість відкриття аналогічної (другої) форми, користувачеві буде показано повідомлення про те, що потрібно завершити раніше розпочату перевірку. Можливість при перевірці товару накладної працювати з іншими формами.
101074 Додано гарячу клавішу F9 для перемикання форми оплати Готівковий/Безготівковий розрахунок для таких форм:
Торгівля з випискою рахунку" на формі "Оплата".

Реалізація" на формі "Оплата".

Посередник" - "Баланс із посередниками" на формах "Введення оплати від посередника" і "Введення оплати посереднику". Можливість використання клавіатури при виборі способу оплати.
101774 На форми "Повернення товару постачальнику" і "Списання зі складу" додано дію "Коди маркування товару "Чесний знак"" для перегляду і введення коду маркування.
У картку виду товару додано додаткову динамічну характеристику "Суворий облік кодів маркування". Якщо це налаштування увімкнено, то введення кодів маркування для товарів, для яких воно потрібне (увімкнено параметр "Необхідне маркування в системі "Чесний знак""), є обов'язковим під час будь-якої операції зняття товару зі складу, тобто реалізація, повернення постачальнику, повернення браку, списання. Якщо налаштування вимкнене, то введення коду маркування можна пропустити і товар додасться в документ.
У режимі "Торгівля з випискою рахунку" при створенні видаткової накладної товари, для яких потрібен код маркування, але він не був введений під час додавання товару до рахунку, і за ними не ведеться суворий облік кодів маркування, до видаткової накладної додані не будуть (буде видано відповідне повідомлення). Такі товари можуть бути додані безпосередньо у видаткову накладну без коду маркування.
Незалежно від обраного значення "Строгий облік кодів маркування", редагування кількості таких товарів заборонено. Розширено список форм для перегляду і введення кодів маркування. Також дане доопрацювання дозволяє налаштувати види товару для можливості реалізації, повернення або списання товару, для якого потрібен код маркування, але законодавство дозволяє здійснювати операції з товаром без коду маркування.
102588 У разі виникнення повідомлення про те, що не можна нічого зробити з документом, оскільки період закрито, тепер відображається інформація, який саме період закрито. Збільшує інформативність повідомлення про закритий період при роботі з документами.
102675 У шаблон масової розсилки за рахунком додано змінну "Сума в нац. валюті". Доопрацювання дає змогу додавати в розсилку інформацію про суму рахунку в національній валюті.
102945 Додано можливість вводити динамічні характеристики товарів для кожного центру обліку. На формі редагування динамічної характеристики ("Опис параметра") додано перемикач "Свій для кожного центру обліку". У Стані складу можна вивести колонки для відображення даних параметрів (динамічні характеристики). Підтримка динамічних характеристик для кожного центру обліку додана в імпорт прибуткової накладної, роботу з розмірним рядом і моделлю, друк етикеток, друк прайс-листа з фото. Також було додано дві нові системні динамічні характеристики для кожного центру обліку:
Максимальний залишок товару (має речове значення)
Кон'юнктура товару (довідник строкових значень: Робочий, На виведення, Не робочий, Проба). Це доопрацювання дає змогу використовувати динамічні характеристики під час імпорту товару, з розмірним рядом і моделлю, а також дає змогу виводити на етикетки і в друк прайс-листа з фото. Перемикач "Свій для кожного центру обліку" дозволяє вказувати для товару динамічну характеристику для кожного ЦУ окремо, або одна на всі центри обліку в залежності від обраного параметра.
102946 Додаткову опцію "Мінімальний залишок товару для кожного зі складів" перейменовано на "Мінімальний і максимальний залишок товару для кожного зі складів".
У Стан складу в "Фільтр по товару" додано нове значення "Товар в надлишку (кол. > макс. залишку)".
Змінено форму редагування Документ - Замовлення торгової точки на склад. На форму додано "Фільтр за замовленням", який може набувати таких значень: "Нестача товару", "Надлишок товару", "Нестача або надлишок". Також у таблиці додано можливість відображати колонку "Максимальний залишок". Додано пункт меню "Налаштування", в якому можна встановити попереджати або забороняти формувати замовлення з надлишком або нестачею товару.
Змінено форму редагування Документ - Розподіл товару. Додана можливість відображати колонки з мінімальним залишком товару і з місцем зберігання. Також у Налаштування - Видимість колонок додано пункт Динамічні характеристики для Відправника та Одержувача. До налаштувань додано пункт "Умови розподілу", де є можливість встановити - Забороняти або Попереджати про нестачу, надлишок або про не кратність кількості до упаковки. У "Фільтр по товару" додано такі значення: "На відправнику товару менше мінімального залишку", "На одержувачі товару менше мінімального залишку", "На відправнику товару більше максимального залишку", "На одержувачі товару більше максимального залишку", "Товари з кількістю, що не є кратною упаковці". Ці зміни дають користувачеві можливість вести для кожного центру обліку максимальний залишок товару, що дає змогу уникнути переміщення товару на центр обліку кількості, що перевищує затребувану на цій точці. Це допомагає уникнути залежування товару на центрі обліку і перешкоджає забиванню складу на цій точці. Також це дає змогу уникнути ситуації, коли центри обліку з високою оборотністю товару могли залишитися без необхідної кількості товару в той час, як товар був відправлений товарознавцем на точку з низькою оборотністю.
102951 На форму "Розрахунок складських залишків" додано:
"Розрахувати максимальний залишок" (відображається при активній опції "Мінімальний і максимальний залишок товару для кожного складу").

Розрахувати мінімальний залишок".

Змінити, за допомогою якого можна редагувати мінімальну, максимальну кількість товару, вказувати місце зберігання, кількість товару в упаковці, а також кон'юнктура товару. Видимість поля введення залежить від видимості відповідної колонки.

Змінено вручну.

Код_товару", на сайті - "Код/Артикул" (раніше для наявних товарів артикул не оновлювався).

Для поля, яке вивантажується як опис, додано заміну Enter на тег <br>, якщо опис не в HTML кодуванні (раніше знаки перенесення на інший рядок з опису пропадали).
Додана можливість додавати і редагувати опис для товару в HTML редакторі. Можливість редагування опису в HTML редакторі дасть змогу створювати гарний і відформатований опис товару для подальшого його експорту в інші системи, наприклад, на сайт Prom.ua.
103517 На форму "Торгівля з випискою рахунку" в таблицю "Товари рахунку" додано колонку "Місце зберігання товару".
На вкладку "Видаткова накладна" в групу дій "Чек" додано дію "Надрукувати чек комірника".
У шаблони друку рахунка, видаткової накладної та чека для комірника додано поля "Центр обліку" і "Місце зберігання товару". Для режиму "Реалізація" в разі продажу одного і того ж товару з різних центрів обліку, поле "Центр обліку" відображає центр обліку документа, а "Місце зберігання товару" - відображає місце зберігання товару на центрі обліку документа, а для режиму "Торгівля з випискою рахунка" поле "Центр обліку" відображає фактичний центр обліку, звідки товар був переміщений, а "Місце зберігання товару" - місце зберігання товару на центрі обліку, звідки товар був переміщений.
Під час друку видаткової накладної на формі "Список витрат" для документів реалізації та торгівлі з випискою рахунка буде використано шаблон, що відповідає типу документа. Це доопрацювання виконано для того, щоб користувач програми мав можливість бачити місце зберігання товару, працюючи в режимі "Торгівля з випискою рахунку".
103523 Додана гаряча клавіша F9 для перемикання способу оплати (Готівковий - Безготівковий) на формі "Оплата" в режимі "Реалізація". Прискорить проведення реалізації.
103527 На форму "Налаштування" - "Параметри" - "Роль" додано налаштування "Дозволено скасовувати контроль накладної на формі "Перевірка прибуткових накладних"" (увімкнено за замовчуванням). Можливість обмежувати для користувача скасування контролю прибуткової накладної.
103534 У "Налаштування" - "Налаштування ролей" - "Ресурси" - робоча форма "Товар на інвентаризації" додано елемент "Фільтр". За замовчуванням доступ дозволено. Можливість обмеження доступу до фільтру по товару на формі "Товар на інвентаризації", що дасть змогу позбутися можливих маніпуляцій з боку менеджерів.
104124 Додано платні функції:

Сполучення з Deal.by" - білоруський аналогічний сервіс Prom.ua.

API ключ для кожного сервісу потрібно отримувати свій.
Якщо на Prom.ua включити рекламу ProSale, то товари з'являться на сайті Bigl.ua. Додано можливість сполучення з сервісами Tiu.ru і Deal.by, а також можливість відображення товарів на сайті Bigl.ua.
104992 У синхронізацію з інтернет-магазином через YML файли додано нові зарезервовані теги для ПриватМаркет:
typePrefix - тип/категорія товару ("мобільний телефон", "телевізор"). Необов'язкове поле.
country_of_origin - країна виробник (необов'язкове поле);
partType - оплата частинами;
partCount - кількість платежів в оплаті частинами;
sale - товар доступний за програмою "Теплі кредити" (за умови обов'язкової наявності блоку "Оплата частинами"). Має бути значення hc.
sartPrice - сума платежу.
В об'єкт синхронізації на вкладку "Файли синхронізації" додано налаштування щодо обрамлення в лапки строкових даних. Розширено список тегів для ПриватМаркет (синхронізація через YML файли).
105465 Для фіскальних реєстраторів Атол (драйвер 10-ї версії) і Штрих-М (прошивка від 24.10.2018 і старше) додано виведення на фіскальний чек найменування та ІПН покупця, якщо в картці клієнта встановлено вид відповідальності Приватний підприємець або Юридична особа. Внесено зміни в друк фіскального чека для реєстраторів Атол (драйвер 10-ї версії) і Штрих-М згідно зі змінами закону з 01.07.2019.
106129 На форму "Налаштування робочого місця фіскального реєстратора" додано перемикач "Тип підключення", що набуває значень COM port або TCP/IP (обов'язково потрібно вказати порти: для Штрих М за замовчуванням 7778, для Атола - 5555).
Для Атола також доступний тип підключення "Використовувати налаштування драйвера". У цьому випадку будуть взяті налаштування з "Тест драйвера ККТ" (працює через COM port). Для фіскальних реєстраторів Штрих М і Атол (10-та версія драйвера) додана можливість підключення за протоколом TCP/IP.
108096 Формула розрахунку середнього чека: Сума виторгу / Сума кількості чеків за днями, в яких був позитивний виторг, де
Виторг - це сума реалізацій мінус сума повернень, а Кількість чеків за день - це кількість чеків тільки реалізації.
Також у кількість чеків не потрапляють дні, в яких виторг менший за нуль. Змінено алгоритм розрахунку середнього чека за планом продажів.
108542 На форму "Постачальник" додано дію "Друк конверта" з можливістю налаштування шаблону друку. Можливість роздруковувати конверти для постачальників.
108554 Додана можливість при налаштуванні об'єкта синхронізації сімейства Prom.ua, а також через YML файли, змінювати назву колонки в полі файлу синхронізації товарів для типів даних, у яких є зарезервована назва у відповідному сервісі. Це доопрацювання дає змогу гнучкіше налаштовувати синхронізацію з інтернет-магазином. Наприклад, роздрібну ціну вивантажувати як оптову, що раніше неможливо було зробити.
108990 В обмін складськими документами (для реалізацій і повернень) додано інформацію про бригаду, яка була зареєстрована під час виконання операції. Це доопрацювання призначене для передавання інформації між однаковими базами даних, в одній з яких документи з якоїсь причини були відсутні. Також інформація про бригаду може застосовуватися при об'єднанні декількох баз даних в одну.
110037 У список полів файлу синхронізації товарів додано поля "Ціна у валюті оптова" і "Ціна у валюті роздрібна". Можливість вивантажувати в інтернет-магазин валютні ціни товару з валютного прайс-листа.
110360 Реалізовано підключення нового типу датчика обліку відвідувачів TK04-WiFi. Реалізовано можливість створення, редагування та видалення датчиків. Це доопрацювання дає змогу використовувати новий тип датчика обліку відвідувачів TK04-WiFi. Даний датчик працює за допомогою віддаленого сервера і дані повністю приведені до старого типу пристроїв.
111028 Під час видалення статистик закритих періодів додано видалення курсів валют за останню дату періоду, що видаляється, включно. Тепер під час видалення статистик закритих періодів будуть видалятися курси валют за останню дату періоду, що видаляється, включно, що перешкоджає перегляду раніше встановлених курсів валют.
111599 На форму "Об'єкт синхронізації" на вкладку "Файли синхронізації" додано типи даних "Термін гарантії" і "Одиниця виміру терміну гарантії". Можливість вивантажувати в інтернет-магазин інформацію про термін гарантії.
111603 У шаблон друку "Чек для комірника" додано поля "Клієнт (покупець)" і "Номер (номер складського документа)". Дозволяє відобразити на чеку комірника інформацію про найменування покупця і номер документа.
112625 На форму "Завдання за розкладом" додано масове оновлення статусів ТТН Укрпошти. Інформування помилок або результатів оновлення статусів ТТН Укрпошти.
112868 Забезпечено можливість налаштовувати необхідність (обов'язковість) заповнювати обладнання в операції. Додано піктограми для операцій, яким не вказали обладнання. Додано аналіз використання обладнання. За допомогою цього доопрацювання у користувача з'явилася можливість створювати обладнання з позначкою - чи використовується воно у Виробництві. Надалі до операцій можна додавати таке обладнання і контролювати додавання обладнання для операцій, які вимагають обов'язкову наявність обладнання для операції. Також новий аналіз використання обладнання, де відображається інформація по конкретному обладнанню з деталізацією по операціях, що виконуються на даному обладнанні, в розрізі виробничих/технологічних актів. Для обладнання доступні фільтри за типом обладнання і за обладнанням, для операцій обладнання - за виробничим/технологічним актом. Аналіз можливий як за технологічними картами, так і за виробничими актами.
113213 На форму "Місце зберігання" додано дію "Сканувати штрихкод товару" для швидкого додавання товару на місце зберігання.
На форму "Тимчасове місце зберігання" додано поле "Штрихкод" для сканування штрихкоду місця зберігання для швидкого вибору місця зберігання.
На форму "Місце зберігання" додано фільтр за заповненістю місця зберігання в довіднику місць зберігання.
У шаблон друку товарного чека додано дане "Місце зберігання". Доопрацьовано режим "Місце зберігання товару".
113385 На форму "Система опитування клієнтів" - "Аналіз опитування" - вкладка "Відповіді клієнтів" додано кнопку "Звіт" для друку та експорту даних. Це доопрацювання дасть змогу користувачам програми вивантажувати й обробляти інформацію за результатами опитування клієнтів.
113386 Додано кнопку "Перевірка прибуткових накладних" для виклику форми "Перевірка кількості товару за накладною". Можливість перевірки прибуткових накладних з форми "Реєстр прибуткових накладних".
113388 1. У шаблон друку звіту "Розбіжність за накладною" (Перевірка прибуткових накладних) додано змінні:
"Найменування постачальника";
"Назва магазину";
"Адреса магазину";
"Електронна адреса магазину";
"Номер телефону магазину".
А також поля в набір даних:
"Внутрішній номер постачальника";
"Ціна закупівлі в національній валюті";
"Ціна закупівлі у валюті".
2. Центр обліку" (Налаштування - Торгова мережа) додано поле "Електронна адреса". Можливість гнучко налаштовувати звіт щодо розбіжностей товару в прибутковій накладній і, наприклад, надавати постачальнику більш інформативний звіт для з'ясування всіх неточностей після перевірки товару в прибутковій накладній.
113391 1. Для режимів "Синхронізація через файли" і "CRM Бітрікс24" на форму "Об'єкт синхронізації" додано вкладку "Оплати", де потрібно для кожної валюти вказати форму оплати (готівкова або безготівкова), з якою працює інтернет-магазин:
прайсові ціни товарів замовлення/рахунку беруться з валютних прайс-листів, що відповідають валюті замовлення;
ціни в національній валюті розраховуються щодо цін у валюті з використанням останнього доступного курсу продажу валюти замовлення.
2. CurrencyInternationalCode", для якого необхідно встановити значення міжнародного коду валюти (UAH, RUB, USD, EUR тощо). У разі, якщо дане поле не вказано у файлі замовлення, або для нього не вказано значення, або для зазначеного значення не вдалося знайти валюту з аналогічним міжнародним кодом у програмі Торгсофт - замовлення обробляється як замовлення в національній валюті. Дане доопрацювання дозволяє синхронізувати замовлення в різних валютах з системи CRM Бітрікс24 та інтернет-магазину.
113557 1. Для товарів на формах "Внутрішня передача", "Замовлення клієнтів на виріб" (вкладка Матеріали) і "Товар замовлення клієнтів" додано іконки "Знаходиться на постійному місці зберігання" і "Знаходиться на тимчасовому місці зберігання".
2. Місце зберігання" додані іконки внутрішньої передачі та замовлення клієнта. Іконки відображаються, якщо товар перебуває на тимчасовому місці зберігання і прив'язаний до відповідного документа. Аналогічні іконки відображаються в картці товару для місць зберігання, на яких товар перебуває тимчасово і пов'язаний з відповідним документом. Це доопрацювання дає змогу швидко ідентифікувати - перебуває товар на постійному або тимчасовому місці зберігання, а також визначити, до якого типу документа належить товар, що перебуває на тимчасовому місці зберігання.
113680 На формі "Вибір обладнання для операції" (при створенні виробничого акта за технологічною картою) після натискання на кнопку "Записати" відображається попередження, що обладнання вказано не для всіх операцій. Інформує користувача про необхідність заповнення налаштувань при створенні виробничого акта.
113682 У шаблони друку "Технологічна карта" і "Виробничий акт" до набору даних "Операції" додано поля "Коментар", "Тип обладнання" і "Обладнання". Можливість відображення інформації про обладнання в друкованих документах технологічної карти і виробничого акта.
114251 На форму "Банківський термінал" додано:
Тип протоколу" додано пункт "ARCUS". При виборі цього пункту доступні поля "Тип термінала" і "Ім'я файлу чека" (обов'язкове поле).

"Операції банківського термінала" (для типу протоколу "ARCUS"), за допомогою якого можна сформувати список операцій, що можуть викликатися для цього терміналу, крім операцій "Оплата" і "Повернення". Можливість підключення банківських терміналів, що працюють за протоколом ARCUS.
114288 Переналаштовано обробку одержуваних даних від сервера ПриватБанку за протоколом "Автоклієнт". Тепер дані завантажуються і відображаються за умови, що в налаштуваннях виписок було вказано рахунок у старому форматі. Виправлено завантаження і відображення виписок за банківськими рахунками.
115435 1. На форму редагування банківського термінала для протоколу Arcus додано поля:
"Робочий каталог";
"Версія протоколу" (Arcus 2.0, Arcus 2.1);
"Ідентифікатор транзакції" (RRN, Номер чека).
2. операція банківського термінала" (протокол Arcus) додано перемикачі:
"Використовувати CommandLineTool";
"Передавати код валюти";
"Запитувати суму";
"Запитувати RRN/Номер чека".
Можливість підключення банківського термінала за протоколом Arcus 2.1.
115503 На форму "Відправлення Укрпошти" у списки, що випадають, "Відправник" і "Одержувач" додано відображення адреси. Для зручності вибору відправника або одержувача Укрпошти.
115530 Удосконалено алгоритм, що відповідає за вивантаження фото товарів на FTP-сервер. Тепер вивантаження здійснюється в контексті єдиного підключення (раніше вивантаження здійснювалося за принципом з'єднання-відправлення-відключення для кожної фотографії товару). Значно прискорює процес вивантаження файлів і виправляє низку проблем, коли FTP-сервер відмовляв у встановленні з'єднання через численні запити на підключення.
115650 На форму "Экран покупателя" додано пункт головного меню "Настройка отображения списка товаров" з підпунктами:
"Налаштування шрифтів" - налаштування шрифту для колонок таблиці (тип, розмір і стиль шрифту);
"Налаштування кольорів" - налаштування колірної схеми списку товарів (можна налаштувати колір фону для парних і непарних рядків, а також колір тексту шрифту для товарів, які продаються зі знижкою).
Це доопрацювання дає змогу налаштовувати відображення списку товарів на формі "Екран покупця". Користувачі програми на свій розсуд можуть змінювати тип, розмір, стиль шрифту колонок таблиці, а також колірну схему списку товарів.
116854 На форму "Комплектація і виробництво" і картку товару на вкладку "Комплект" додано налаштування "Показывать форму разукомплектации при реализации товара", яке контролює заборону на відображення форми "Продажа составного товара" при реалізації комплекту. Це доопрацювання дає змогу налаштувати поведінку системи таким чином, що під час продажу комплекту програма не відображатиме вікно розукомплектації, що значно прискорить процес продажу товару.
116855 На формі "Виробництво" на вкладках "Технологічна операція" і "Виробнича операція" додано дію "Перейти до аналізу використання обладнання" (для операцій, пов'язаних з обладнанням), під час виклику якої стає активною вкладка "Аналіз використання обладнання" де:
у фільтр "Обладнання" підставляється обладнання відповідної операції;
перемикач "Аналіз по" виставляється в значення, відповідне тому, звідки було викликано дію (За технологічними картами або За виробничими актами);
у фільтр "Технологічний/Виробничий акт" підставляється відповідний технологічний/виробничий акт.
Аналіз використання обладнання" додано дію "Перейти до технологічного виробничого акта", під час виклику якої стає активною вкладка "Технологічна операція" або "Виробнича операція" залежно від значення перемикача "Аналіз за". Швидкий перехід до потрібного виробничого акта або технологічної карти.
118952
1. У "Налаштування" - "Параметри" - "Додаткові функції" - "Видалення статистик закритих періодів" додано налаштування:
"Видаляти документи при видаленні статистик":
По одному (за замовчуванням) - впливає тільки на видалення розшифровок за оплатами. При цьому видалення відбувається повільніше, але під час видалення розшифровок за оплатами дає змогу проводити продажі;
Відразу все - видаляє одночасно всі розшифровки за оплатами.
Інші дані не видаляються по одному, тому що видаляються дуже швидко, а видалення по одному призводить до істотного збільшення часу видалення.
"Підтверджувати необхідність розрахунку руху товару після видалення статистик" - дозволяє не запускати автоматичний розрахунок руху товару після видалення статистик. Перераховувати рух товару необхідно після того, як видалимо статистики за останнім періодом, до якого хотіли видалити.
2. Розпочато видалення документа". Якщо є період з таким статусом, то видалити статистику за іншим періодом буде неможливо. Для продовження фізичного видалення документів на форму "Період" додано дію "Видаляти фізично документи після видалення статистик". Ці дії дають змогу не скасовувати весь процес видалення статистик у разі переривання цього процесу з якихось причин, якщо процес видалення дійшов до фізичної частини, а також прискорює процес видалення.
Істотно збільшилася швидкість видалення статистик закритих періодів, при цьому користувачі зможуть працювати з програмою під час видалення періодів.

119267 На форму "Екран покупця" додано пункт меню "Настройка заставки", за допомогою якого можна налаштувати вигляд і параметри відображення заставки (на диску необхідно створити каталог, де будуть розташовуватися відповідні ресурси для відображення в режимі заставки на екрані покупця):
Дата/час (налаштування параметрів заставки не доступні);
Текст (txt, rtf);
Зображення (jpg, jpeg, bmp, png, gif);
Відео (avi, mp4, mkv, flv, 3gp, wmv).
Порядок завантаження даних для заставки може бути По порядку або Випадково, а також може бути встановлений час відображення заставки для Зображення або Тексту. За допомогою цього доопрацювання користувачі програми зможуть розміщувати логотип, фото або відеоролики на екрані покупця, що зробить його більш привабливим для клієнтів.
119270 Для способу синхронізації з інтернет-магазином через файл на форму "Об'єкт синхронізації" - вкладка "Файли синхронізації" додано формати XML і JSON. Розширено перелік форматів, у яких можна формувати файл замовлення з інтернет-магазину.
121037 Для ліцензії Торгсофт-Старт додана покупюрна перевірка каси. Можливість закриття каси з покупюрною перевіркою: користувачі ліцензії Старт зможуть вказати номінал і кількість купюр у касі на початок дня (під час першого входу в програму) і під час закриття каси. Це дасть змогу контролювати недобросовісних співробітників

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором
Схожі статті