• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версії 7.5.7.0

04.01.2012

2259

Додано можливість багаторядкового додавання товару в прибуткову накладну зі складу

Після оновлення не буде необхідності окремо додавати однотипний товар, а можна буде вибрати кілька товарів і додати їх у прибуткову накладну

2361

На формі редагування Склад реалізації додано поле Коментар. Інформація, внесена в нього також відображається у вікні реалізації.

З'явилася можливість додати коментар до реалізації. Туди може записуватися будь-яка інформація, що стосується цього продажу.

2363

Виправлено помилку, коли оплати ВІП-клієнта не входили у виторг за день

Оплати ВІП клієнтів входять у виторг за день.

2398

Додано "Аналіз роботи співробітників" з можливістю друку, в якому відображаються такі колонки:
- Співробітник ----- той, хто виписав рахунок
- Виписано рахунків ----- на яку суму (ціни рахунку) співробітник створив рахунків
- Відвантажено ----- на яку суму (ціни видаткової накладної) створено видаткових накладних
- Оплачено ----- яка сума оплат/передоплат за видатковими накладними/рахунками надійшла
- Борг ----- яку суму винен клієнт за створеними рахунками/видатковими накладними
- Витрати ----- сума витрат за видатковими накладними
- Виручка планована = сума за товар за видатковими накладними/рахунками - собівартість товару
- Виручка фактична (з урахуванням витрат) = сума оплат/передоплат за видатковими накладними/рахунками - собівартість реалізації - витрати за накладною.

Цей режим був створений як аналог результатів роботи продавців за період (Налаштування-Співробітник-закладка Аналіз роботи за період за чеками). В даному аналізі вказується на яку суму відвантажено товару, скільки оплачено товару за обраний період, яку суму повинен клієнт за рахунками.

2419

Аналіз залишків товару під реалізацію дає змогу побачити кількість товару, що перебуває на реалізації, а також суму в цінах закупівлі. Також враховуються надходження від розукомплектації.

Дозволяє отримати актуальну інформацію про товари, що знаходяться на реалізації в магазині.

2420

1) На формі редагування з'явилося налаштування Розподілити товар по точках. При закритті форми з'являється вікно розподіл товару по точках. Форма являє собою список центрів обліку з поточною кількістю оприбуткованого товару, кількість розподілу і кількість на складі після розподілу.
2) Після натискання на цю кнопку відкриється форма розподілу 1 товару по торгових точках. Де можна відкоригувати розподіл за умови, що за цим товаром немає внутрішнього переміщення на основі розподілу товару по точках.

Стало зручніше розподіляти товар одразу під час його оприбуткування, а не після того, як було оприбутковано весь товар. В такому випадку до користувача товар в руки потрапляє 1 раз, а не два як це було раніше. У разі потреби це налаштування можна вимкнути.
Також з'явилася можливість розподілити 1 товар по точках, а не тільки всі після натискання на відповідну точку.

2428

У кожному зі звітів (1-5) додано фільтр Вид обліку з можливістю очищення фільтра відповідно до обраного пункту
У друкованому звіті 6) додано групування товару за ознакою його розмірності (ваговий, штучний). Додано підсумки окремо для вагового і штучного товару
У друкованому звіті 7) додано підсумки:
- Кількість чеків реалізацій
- Кількість чеків повернень
- Кількість чеків загальна
- Сума реалізацій (з урахуванням знижки)
- Сума повернень
- Сума знижок
- Виторг

З'явився фільтр Вид обліку в різних режимах роботи, який дасть змогу відображати накладні або за видом обліку Ф1 або Ф2, або одночасно.

2438

Якщо встановлено дане налаштування, то у відповідних режимах роботи користувач може обирати тільки ті об'єкти обліку до яких у нього є доступ.

Удосконалено режим налаштування доступу користувачів до різних режимів програми, зокрема обмежено можливість перегляду даних за об'єктами обліку торговельної мережі.

2441

У пункт меню Вид додано налаштування Відображати штрих-код, що дає змогу крім артикулу товару виводити також і штрих-код, у цьому разі скасовується групування за розмірним рядом.
Виправлено некоректне відображення фотографій, якщо хоча б в одного товару є фотографія, то вона відображається.

Для користувачів, які контролюють товар не тільки за артикулом, а й за штрих кодом, повернуто можливість бачити цей штрих код у звіті. Також виправлено роботу з фотографіями.

2457

Додано режим (кнопка) Перевірити товари рахунку. Додана колонка Перевірена кількість

Цей режим використовується для того, щоб комірник за рахунками, виписаними менеджерами, виконував збірку товару, виконуючи сканування штрих-коду або пошук за артикулами.

2460

Додана кнопка, за допомогою якої з'явилася можливість додавати товар для списання з терміналу збору даних.

З'явилася ще одна можливість додавати товар у документ списання.

2468

1) Перейменовано з Інші на Постачальник-покупець
2) Додана кнопка, що дозволяє відкрити картку обраного клієнта
3) Додано ще один пункт Постачальник-покупець

Присвоєно більш правильну назву для контрагентів, які можуть виступати як у ролі постачальників, так і в ролі покупців.

2473

Можливе вивантаження даних з Excel. Під час завантаження будуть задіяні колонки Штрих-код, Назва, Кількість. Товар шукається в довіднику за штрих-кодом, потім за назвою.
Під час включення товару в Реалізацію, Рахунок тощо використовується ціна, взята з поточного центру обліку.

Ця функція необхідна для того, щоб з оптового прайс-листа клієнта з колонки Замовлення вивантажувалася проставлена клієнтом бажана кількість потрібного товару.

2483

Додано поле Тип рахунку з можливим вибором Звичайний або Картковий

Якщо Тип рахунку Картковий, під час виписки рахунка і в друкованих формах як реквізити відображається номер картки, банк і одержувач.
Наприклад: Картка № 123456789987 в ПриватБанк Одержувач: Іванов Іван Іванович

2528

При копіюванні рахунку тепер копіюється і поле "Підприємство" в новий рахунок

Удосконалено функцію копіювання рахунку.

2537

Додано фільтр Період видачі картки.

Цей фільтр дасть змогу точніше виявити пасивних/активних клієнтів і за необхідності заблокувати необхідних.

2542

Додано колонку ІПН.
Додано пошук у довіднику контрагентів за ІПН.

Розширено метод пошуку контрагента

2543

З'явилася можливість вводити коментар для прибуткової накладної.

Це поле може використовуватися для введення додаткової інформації про накладну, наприклад, номер довіреності, через кого отримано товар тощо.

2546

Якщо товар був обраний зі складу і не постачався від постачальника, обраного при створенні накладної в зазначеній валюті, то з'являється попередження. Якщо користувач натиснув кнопку для продовження додавання товару, то товар додасться в накладну з можливістю введення цін вручну.

Це доопрацювання було здійснено з метою виключення випадкового додавання товару в документ Повернення товару постачальнику, якщо товар додається в документ вручну.

2548

Виправлено помилки, пов'язані з друком чека і накладних із закритого періоду

З'явилася можливість друкувати чеки та накладні реалізацій, що знаходяться в закритих періодах.

2550

У цих звітах накладні від розукомплектації відображаються як накладні від постачальника, від якого прийшов комплект

Коректно відображаються надходження від постачальника, зокрема й надходження від розукомплектацій.

2552

Видимість закупівельних цін у користувача з обмеженими правами доступу залежить від налаштування користувача Дозволено бачити закупівельні ціни.

Удосконалено режим доступу користувачів з обмеженими правами до різних режимів програми

2555

Налаштування дозволяє виводити для Продавця акт переоцінки перед входом у програму.

Продавець буде проінформований, у яких товарів змінилася ціна.

2558

У звіті доступні такі колонки:
- Назва;
- Штрих код;
- Артикул;
- Кількість;
- Облікова сума (без витрат);
- Сума за прайсом зафіксована;
- Сума знижки;
- Доплати продавцеві;
- Витрати транспортні;
- Витрати на послуги банку;
- Витрати на цінники;
- Інші витрати;
- Прибуток (з урахуванням доплат продавцю)

Якщо витрати накладної заносяться тільки через фін. документи, то Облікова сума (без витрат) дорівнює Сумі постачальника.
Прибуток з урахуванням доплат продавцю = Сума за прайсом зафіксована - Сума знижки - Облікова сума без витрат - Доплати продавцю - Транспортні витрати - Послуги банку - Цінники - Інші витрати.

Крім того, відображається сума товарів, що увійшли до плану, і прибуток (з урахуванням доплат продавцю) за товарами, що увійшли до плану.
Дозволяє враховувати або не враховувати з/п продавцю товари, продані через системного продавця

Цей звіт дає змогу побачити прибуток (з урахуванням доплат продавцю), отриманий від продажу товарів понад плановий виторг.

2559

Налаштування "Только по ..." завжди ввімкнено, тобто звіт формується тільки за поточним центром обліку, якщо в поточного користувача є обмеження доступу до центру обліку

Це налаштування зроблено для того, щоб користувачі з обмеженими правами доступу не мали можливість переглядати продажі інших користувачів, які здійснюють реалізації з інших центрів обліку.

2562

Борг відображається коректно, тепер при розрахунках не враховуються небалансові оплати

Коректне відображення боргу постачальника перед користувачем програми

2568

Під час друку звіту з групуванням за чеками в рядку групування відображався № чека і дата створення чека (наприклад, Чек № 123 від 11.11.2011), тобто дата оплати. Тоді як дата документа може відрізнятися від дати створення документа (наприклад, документ був проведений через кілька днів, дата документа була змінена, оплата здійснювалася заднім числом). При цьому виникала плутанина: у звіті чек відображається одним числом, а документах - іншим (датою реалізації)

Коректне відображення звіту. З можливістю вибору дати чека в шаблоні.

2569

Змінено порядок збереження інформації в пакет даних.

Дозволяє уникнути недоліків під час використання режиму передавання даних, коли передаються нові товари та зміна назв товарів.

2571

Під час друку рахунку, який призначений для готівкової оплати, тобто в якому не вказано розрахунковий рахунок або розрахункова картка, як постачальник зазначається підприємець поточного центру обліку, якщо його не зазначено, то підприємець торговельної мережі. Раніше його не вказували зовсім.

Постачальником при готівковій оплаті рахунку є або підприємець-власник поточного центру обліку, або всієї торговельної мережі, якщо попередній не вказано.

2574

Якщо встановлено перемикач "Ціни закупівлі", то відображається остання закупівля товару на дату стан складу

У разі заповнення поля Стан на дату на формі Стан складу відображатиметься актуальна ціна закупівлі товарів на обрану дату. Якщо поле Стан на дату не заповнене, то відображається остання ціна закупівлі.товару.

2576

На формі редагування Комерційна пропозиція поле Підприємство обов'язкове для заповнення, якщо ввімкнено відповідне глобальне налаштування.

Для комерційної пропозиції діє глобальне налаштування системи, пов'язане з обов'язковим вибором підприємства.

2577

В імпорт клієнтів додано можливість імпортувати електронну адресу клієнта. Крім того, є можливість встановлювати (заповнювати) "тип нарахування знижки".
На повідомленні (попередженні) про те, що клієнт існує, зроблена галочка "більше не показувати".

Розширено можливі характеристики клієнтів під час їхнього імпорту в програму.

2583

При виклику звіту у вікні для вибору дня аналізу додано поле для вибору каси.
Виправлено помилку під час виклику Узагальненого звіту за день, що виникала, якщо за заданою касою, яку було обрано за замовчуванням, не було проведено жодного документа.

До одного центру обліку може належати декілька кас, тому можливість вибору каси перед формуванням касового звіту цілком обґрунтована.

2592

Додано колонку Індекс з можливістю пошуку за нею.

З'явилася можливість сортування клієнтів, адреси яких належать певному індексу для автоматизації підготовки листів.

2599

Додано налаштування Спрощений режим роботи. Під час увімкнення цього режиму потрібне перевідкриття форми. При цьому перестають відображатися деякі колонки

Спрощений режим відображення набагато скорочує час відкриття форми та роботи з нею.

2606

При вдосконаленому режимі роботи (Налаштування-Параметри-заклдака Знижки-поле Розрахунок умов продажу) стан складу під час писання не "збирається" за накладними, а береться зі статичної таблиці.

Час додавання товару зі складу зменшився в 4-5 разів.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором