• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версії 9.1.5.9

02.06.2015

4679

Додана кнопка Виплатити, яка дозволяє виплатити суму нарахування.

Якщо є відомість, і нарахування вже прив'язане до неї, то виплата відразу прив'язується до відомості. Якщо відомості немає або вона не розраховувалася і нарахування до неї не прив'язане, то виплата здійснюється, як аванс.

4680

У зарплату за посадою введено дату.

У зарплату за посадою додана дата створення запису для зручності розпізнавання, коли був створений той чи інший спосіб нарахування зарплати.

4927

Аналіз - Аналіз залишків товару:

- додано дію "Зміна ціни закупівлі" (дія активна, якщо ввімкнено налаштування "Групувати за ціною постачальника" та вибрано запис із залишком товару більше 0);

- під час виклику дії відображається діалог, у якому можна вказати нові характеристики товару: Курс валюти, Кл. переоцінюваного товару, Ціна закупівлі, Націнка, Ціна продажу;

- при підтвердженні діалогу створяться автоматично документи: Повернення постачальнику (з Центру обліку, обраного в діалозі --> Постачальнику) зі старою ціною закупівлі товару і Прихід з новою ціною закупівлі;

- ціна продажу товару автоматично зміниться, якщо в діалозі користувач ввів нову ціну;

- додано дію щодо масової зміни (багаторядковим вибором) ціни закупівлі на вказаний відсоток від закупівельних цін. Товари повертаються постачальнику з центру обліку, на який вони надходили, якщо на даному складі недостатня кількість, тоді товари будуть повернуті з інших Центрів обліку і відповідно оприбутковані.

Додана можливість в пункт меню Аналіз - Аналіз залишків товару - "Зміна ціни закупівлі", якщо увімкнено налаштування "Групувати за ціною постачальника" і обрано запис із залишком товару більше 0.

5231

Додано можливість відключати всі звуки в програмі.

Під час роботи з програмою виникала потреба відключати певні звуки, які заважали роботі персоналу або відволікали клієнтів. За допомогою цього налаштування з'явилася можливість їх відключати.

5381

Документ - Повернення товару постачальнику - Друк - додано дію "Друк товарної накладної №ТОРГ-12"

Додана можливість друку товарної накладної №ТОРГ-12 в пункті меню Документ - Повернення товару постачальнику - Друк

5470

Додано можливість вибору складів 3-го рівня в пункті меню Склад - Наявність товару на складах торговельної мережі - вкладка Вид - Вибір торгових точок

5484

Документ - Виробництво готової продукції - Налаштування - Реєстрація операцій виконується начальником відділу. Додано головне меню, в якому вказується налаштування Реєстрація операцій виконується начальником відділу. У разі ввімкненого налаштування у виробничій операції обов'язкове заповнення Співробітника, який зареєстрував операцію.

Документ - Виробництво готової продукції - вкладка Оплата праці.

Додано колонки Відділ, у якому працює співробітник і Зареєстрована у відділі {операція}.

Додано фільтр за відділом, фільтр за операціями, зареєстрованими у відділі, фільтр за операціями співробітників інших відділів, що були зареєстровані у відділі, фільтр за операціями співробітників справи, що були зареєстровані в інших відділах.

Додано можливість розмежувати права доступу таким чином, щоб начальники відділів мали доступ до зарплати тих працівників, які фактично працювали у них у відділі.

5532

В Об'єкті синхронізації, для інтернет-магазину на вкладці Файли синхронізації додано такі налаштування:
1. Кодування файлів (визначає кодування файлів синхронізації ANSI або UTF-8).

2. Файл синхронізації товарів - визначає ім'я файлу для синхронізації товарів.

3. Файл синхронізації клієнтів - визначає ім'я файлу для синхронізації клієнтів.

4. Налаштування "Синхронізувати базу клієнтів" перенесено на цю вкладку з вкладки Загальне.

Для більш гнучкого налаштування синхронізації з інтернет-магазином і можливості вивантаження в інші рушії зроблені ці зміни.

5629

На форму редагування "Центр Обліку" (Налаштування - Торгова Мережа - обираємо Центр обліку - Змінити - на вкладці "Налаштування") додано налаштування "Заборонити перехід до оптових цін залежно від кількості".

Це налаштування регулює можливість переходу до оптових цін залежно від кількості товару, що купується. Налаштування поширюється на звичайний перехід і Політику оптових цін.

Додано можливість заборони переходу до оптових цін залежно від кількості.

5747

Вкладка Видалення товарів - відображає товари з нульовою кількістю, у яких не було руху за вказану кількість місяців. За допомогою цього режиму є можливість вивести товар з дії, і якщо до виду товару, що видаляється, не належить жоден товар, то вид товару буде видалено, якщо є - відобразиться повідомлення про помилку.

З'явилася можливість видалення виду товару, якщо по товару не було руху за вказану кількість місяців і на цей вид більше не посилаються інші товари. Видалений товар виводиться з дії.

5754

В імпорті прибуткової накладної додано два режими пошуку товару: "За артикулом, потім за назвою" і "За назвою, потім за артикулом". Аналогічно зроблено в реалізації - Імпорт з Excel.

Додано зручні режими роботи з імпортованими товарами - пошуку товару: "За артикулом, потім за назвою" і "За назвою, потім за артикулом". Аналогічно зроблено в реалізації - Імпорт з Excel.

5801

Додано автоматичний запит перезмінки.

Якщо відхід реєструє співробітник, який перебуває в поточній бригаді, то програма автоматично вимагатиме перезмінку, оскільки продавці можуть продавати далі, змінюючи склад бригади.

5810

Додано налаштування доступу до виду товару для користувача.

У разі ведення однієї бази товарів для декількох видів бізнесів для користувача вказуються основні (верхні) категорії виду товару, до яких він має доступ.

5868

Додано можливість друку етикеток із серійними номерами. У шаблоні за замовчуванням серійний номер відображається в штрих-коді.

Дію "Надрукувати бирки з серійними нормами" додано:

- Склад - Гарантійний облік - Залишки гарантійного товару

- Форма - Серійні номери. Форму можна відкрити в різних режимах, зокрема з: Документ - Прихід товару - дія "Облік серійних номерів"

Додано можливість друку штрих-коду серійного номера на всіх формах "Серійні номери".

5892

Додано функцію автоматичної прив'язки видаткової накладної до бригади.

Якщо активована зарплата, то створювана видаткова накладна прив'язується до бригади, яка складається зі співробітника, який створив рахунок, і до співробітника, який створив рахунок.

5897

Додано можливість імпортувати зображення і стать у пункті меню Документ - Прихід товару - Додати - Імпорт.

Поле стать позначається відповідно до налаштувань системи (Налаштування - Параметри - Товар - Позначення чоловічої/жіночої/... статі)

Зображення імпортується тільки з Excel - *.xlsx, .*.xls

Додано можливість імпортувати зображення і стать у пункті меню Документ - Прихід товару - Додати - Імпорт.

5934

На форми редагування прихід, реалізація, повернення, внутрішня передача, списання, повернення постачальнику, повернення браку постачальнику, платіжне доручення, касовий ордер, надходження на розрахунковий рахунок, а також документ складу - зміна номера та дати (викликається зі Склад-Список приходів/витрат), додана кнопка Файли документа. За цією кнопкою відображається список файлів, які прикріплені до документа.

Додана можливість прикріплювати до Видаткових касових ордерів або будь-якого іншого документа зовнішній файл. Наприклад, скан-копію чека. Ці документи легше шукати, все під рукою. Немає потреби шукати необхідний чек у шафі з документами.

5935

На форму редагування "Шаблон масової розсилки" додано поле "Мова масової розсилки".

Додано можливість у Клієнтах встановити використовувану клієнтом мову, наприклад, українську та угорську. Виходячи з цієї умови, робити СМС-розсилку. Якщо параметр вказано, програма автоматично відсилає СМС.

5939

Додано можливість об'єднання рахунків від одного контрагента в одній валюті, за якими не створено видаткові накладні.

Користувач має можливість вибрати рахунок, який залишиться. Об'єднуються передоплати за рахунками, товари в рахунок додаються окремими рядками. У разі приймання замовлень з інтернету, клієнт може створювати кілька замовлень і надалі створяться кілька рахунків. Для зручності користувачів і зменшення кількості рахунків від одного клієнта додано можливість об'єднання.

5990

Додано можливість одночасного редагування графіка кількома користувачами.

Раніше під час використання цього режиму кількома користувачами записувалися дані від останнього користувача, що призводило до невірного відображення інформації.

6046

Додано налаштування надсилання повідомлення за видатковою накладною рахунку.

Для зручності додано можливість надсилання смс-повідомлень клієнтам про відвантаження товарів, щоб вони знали номер декларації в разі доставки товару перевізником.

6052

Налаштування - Параметри - Торгова мережа

Додано перемикач Кількість торгових мереж: одна або кілька. Кілька торгових мереж може бути використано, коли в системі ведеться облік по магазинах різної спрямованості, але клієнти для цих магазинів загальні.

Якщо ведеться облік за кількома торговельними мережами:

1. Кожен центр обліку належить до будь-якої торговельної мережі.

2. Знижки клієнтів визначаються Торговою мережею, до якої належить центр обліку, де відбувається купівля. У картці клієнта додана кнопка Знижки в торговельній мережі, яка показує форму, на якій можна проводити редагування знижок клієнта в різних торговельних мережах.

3) Торгову мережу додано в Політику знижок.

4. Фільтр за торговою мережею додано на форми: Політика знижок, Маркетинг - Клієнти, Торгова мережа, Аналіз використання знижок.

Для користувачів, які ведуть в одній базі кілька магазинів різного напрямку або різної цінової категорії, з'явилася можливість встановити різні знижки клієнтам. Також з'явилася можливість прив'язувати центри обліку до різних Торгових мереж.

6092

На формі Налаштування - Торгова мережа, доданий фільтр за словами для відбору центрів обліку.

Додано швидкий спосіб пошуку центру обліку за допомогою фільтра за словами в пункті меню Налаштування - Торгова мережа.

6096

Додано перемикач Показати тільки ставки за місяць. При його активації показуються підсумки за сумами ставок.

Для чіткішого відображення інформації щодо співробітників та їхніх ставок додано перемикач.

6120

Склад - Стан складу - ставимо перемикач "Все склади" і у випадаючому списку сортування вибираємо "Склад". Буде проведено сортування за складами (колонка Склад).

Для зручного перегляду товарів додано сортування за складами, за увімкненого перемикача "Все склади".

6125

При багатовалютній оплаті додано автозаповнення суми оплати безготівково при зміні курсу. Додана галочка Автозаполеніе для автоматичного встановлення суми оплати готівкою.

Для зручності користувачів доопрацьовано автоматичний перерахунок суми при оплаті товару.

6126

У товарні звіти додано додатковий фільтр за часом.

Для більш зручного перегляду звітів і складання аналізів було додано час для більш ретельного перегляду даних.

6127

Додано можливість вносити в технологічній карті додаткові коментарі. У друк виробничого акта додано таблицю з коментарями до технологічного акта.

Для коректного випуску продукції з'явилася можливість додавати додаткові дані для співробітників про виробництво необхідного виробу.

6136

Додано перемикач Обов'язкова реєстрація бригади у Виробництві. При включенні перемикача у Виробництві всі операції будуть прив'язані до бригади.

У методи розрахунку зарплати додані Бригадна премія виробництва і Виконані операції. Бригадна премія розраховується за формулою: сума оплати за всі операції порівну ділиться на учасників бригади. Виконані операції - це оплата за операції, які виконав співробітник у складі бригади. При розрахунку платіжної відомості в розрахунок беруться операції, які потрапили в період відомості

6187

Розрахунок зарплати - Налаштування - Зарплата за посадою - додано новий вид зарплати за посадою "Індивідуальний відсоток від особистого виторгу з обмеженням за ціною товару". Для цього виду зарплати виторг розраховується з обмеженням ціни товару: якщо ціна товару перевищує обмеження, то до виторгу додається не ціна товару, а сума обмеження ціни товару.

Додано новий вид зарплати за посадою "Індивідуальний відсоток від особистого виторгу з обмеженням за ціною товару". Для цього виду зарплати виторг розраховується з обмеженням ціни товару: якщо ціна товару перевищує обмеження, то до виторгу додається не ціна товару, а сума обмеження ціни товару.

6197

Додано змінну "Борг одержувача по балансу з партнерами" в шаблон Видаткової накладної та Чека.

6246

- У друк маршрутного листа додано сортування в порядку № в технологічній карті;

- Додано друк/експорт в Excel таблиці операцій технологічної карти;
- На робочій формі операція за дією Друк друкуються не всі наявні операції, а тільки ті, що відображаються. Якщо операції відображаються за конкретною групою, то друкується назва групи у звіті (якщо шаблон був раніше збережений, відображатися назва групи не буде).

Для зручнішої роботи з маршрутними листами додано дії, що прискорюють сортування і вивантаження даних.

6362

Для коректного відображення & в система поправлено відображення.

При використанні символу & виникали труднощі з відображенням назви фірм і контрагентів.

6379

У Налаштування друку бирок додано налаштування Використовувати розмірний ряд товару в шаблоні. Додано вибір центрів обліку, для яких буде визначено розмірний ряд. Якщо не вибрано жоден центр обліку, розмірний ряд збирається за поточним центром обліку.

Під час друку бирок є можливість використовувати параметр Використовувати розмірний ряд товару в шаблоні.

6423

У "Прибуткову накладну", "Перевірка прибуткових накладних", "Протокол переоцінки" і "Списання товару зі складу" додано опис відображення фото товарів.

З'явилося зручне відображення фотографії товару без "зайвих" натискань. Відображається невелика за розмірами фотографія товару (якщо вона є) з можливістю відображення збільшеної фотографії (після натискання) в наступних пунктах меню:

- Документ - Прихід товару;

- Документ - Перевірка прибуткових накладних;

- Документ - Протокол переоцінки;

- Документ - Списання товару зі складу.

6488

В імпорт додано вкладку Параметри міри.

На вкладку "Параметри міри" перенесено налаштування імпорту Міри і додано: "Роздрібна ціна за одиницю міри", "Оптова ціна за одиницю міри", "Закупівельна ціна у валюті за одиницю міри" та їх округлення.

В імпорт додано нову вкладку "Параметри міри", де є можливість вказати "Міру", "Роздрібну ціну за одиницю міри", "Оптову ціну за одиницю міри", "Закупівельну ціну у валюті за одиницю міри" та їх округлення.

6525

На форму редагування "Об'єкт синхронізації" (Склад - Синхронізація з Інтернет-Магазином - Об'єкт синхронізації - Створити/Змінити) додано параметри надсилання запиту на сервер після синхронізації з інтернет-магазином:

- опція "Відправляти запит після синхронізації" (Так/Ні)

- url-адреса віддаленого сервера

- назва переданого параметра

- значення параметра

У разі ввімкненої опції "Надсилати запит після синхронізації" для цього об'єкта під час кожної синхронізації з інтернет-магазином буде надіслано POST-запит на сервер.

З'явилася можливість відправляти POST-запити на сервер після синхронізації з інтернет-магазином.

6566

При моделюванні використання програми необхідно зайти в Склад - Наявність товарів на складах торговельної мережі, згорнути, зайти в Документ - Внутрішня передача, вибрати існуючу, натиснути Друк - з'являлася помилка або порожній перелік товарів.

Виправлено помилку роботи з режимом Склад - Наявність товарів на складах торговельної мережі при використанні друку у внутрішніх передачах.

6571

У Звіт за реалізованим товаром додано ціну закупівлі у валюті, ціну закупівлі в нац. валюті та валюту на крайню дату звіту. У Русі товару додано налаштування Ціни закупівлі. При його ввімкненні відображається "Ціна закупівлі у валюті", "Ціна закупівлі в нац. валюті", "Валюта закупівлі". Видимість і дію цих налаштувань прив'язано до користувацького налаштування - Дозволено бачити закупівельні ціни.

З'явилося зручне відображення полів "Ціна закупівлі у валюті", "Ціна закупівлі в нац. валюті", "Валюта закупівлі" в режимах "Звіт за реалізованим товаром" і "Рух товару".

6574

Документ - Реалізація - після додавання товару і натискання на кнопку Оплатити у вікні введення суми додано налаштування округлення валютної ціни (до копійок; до 10коп.; до 50коп; до цілого; до 10 цілих; до 100 цілих; до 1000 цілих). Обране налаштування запам'ятовується в реєстрі. При встановленому налаштуванні, кінцева валютна сума до оплати округляється до відповідних значень.
При цьому сума оплати в нацвалюті не змінюється. А сума у валюті записується в систему з округленням.

Для здійснення швидкого округлення валютної ціни (до копійок; до 10 коп.; до 50 коп.; до цілого; до 10 цілих; до 100 цілих; до 1000 цілих) було додано можливість після активації додаткової функції Багатовалютні продажі в Документ - Реалізація - після додавання товару та натискання на кнопку Оплатити у вікні введення суми. Обране налаштування запам'ятовується в реєстрі. При встановленому налаштуванні, кінцева валютна сума до оплати округляється до відповідних значень. При цьому сума оплати в нацвалюті не змінюється. А сума у валюті записується в систему з округленням.

6628

Додано сортування в порядку введення (прямий) для товару в Комерційній пропозиції, Рахунку, Видатковій накладній.

Для зручного сортування товару в порядку введення (прямий) у Комерційній пропозиції, Рахунку, Видатковій накладній.

6636

При додаванні товару у відомість інвентаризації (якщо його не було у відомості) і прихід через термінал збору даних, доданий пошук товару за старим штрих-кодом.

Під час додавання товару у відомість інвентаризації (якщо його не було у відомості) і прихід через термінал збору даних, додано пошук товару за старим штрих-кодом.

6654

Документ - Виробництво готової продукції - вкладка Виробничі акти - додаємо виробничий акт - потім додаємо виробничі операції - Довідник - список операцій відображається згорнутим

Якщо в списку операцій багато операцій, зручно відображати його в згорнутому вигляді. Для цього зробили так, що при кожному відкритті довідника операції він відображається згорнутим.

6713

Оптимізовано роботу форми Аналіз - Аналіз реалізацій за видами товару, істотно швидше працює за наявності фільтрів. При першому відкритті встановлюється поточна дата, що прискорює збірку стану складу

Оптимізовано роботу форми Аналіз - Аналіз реалізацій за видами товару. При першому відкритті встановлюється поточна дата, що прискорює складання стану складу.

6718

Документ - Протокол переоцінки - кнопка Експорт - додано можливість здійснити експорт таблиці в Excel і HTML.

З'явилася можливість у Документ - Протокол переоцінки - експортувати таблиці в Excel і HTML.

6949

В Аналіз - Аналіз залишків товару при масовій переоцінці закупівельної ціни на товари додано можливість зазначення нового курсу валюти. При зміні курсу валюти змінюється Ціна закупівлі товару в національній валюті (Ціна закупівлі у валюті залишається колишньою). У разі зміни курсу валюти вартість товарів, закуплених у нацвалюті, не коригується.

Додано налаштування "Оновлювати ціну продажу товару" - при увімкненому налаштуванні здійснюється розрахунок і оновлення роздрібної ціни продажу товару за націнкою.

З'явилася можливість здійснювати зміну закупівлі товару за допомогою зміни курсу валюти. В Аналіз - Аналіз залишків товару - при зміні курсу валюти змінюється Ціна закупівлі товару в національній валюті (Ціна закупівлі у валюті залишається колишньою). При зміні курсу валюти вартість товарів, закуплених у нацвалюті, не коригується.

6957

Додано можливість роботи з банківською системою (зокрема, перегляд надходжень і відрахувань за рахунком користувача). Для зручності користувача було додано 2 нових пункти меню "Перегляд виписок за банківським рахунком" і "Налаштування перегляду виписок за банківським рахунком":

- У Пункті "Перегляд виписок за банківським рахунком" представлено можливість завантажувати та переглядати виписки за банківським рахунком. Також є можливість створювати рахунки на основі типу виписки за банківським рахунком;

- У Пункті "Налаштування перегляду виписок за банківським рахунком" представлена можливість налаштовувати ролі доступу до банківських рахунків. Тобто є можливість налаштувати право доступу користувача на здійснення операції тільки за "Приходами" або "Відрахуваннями" або надати повний доступ до виписок (Приходи і Відрахування).

Цей функціонал необхідний для автоматизації створення та обробки рахунків, що надійшли на банківський рахунок Фірми.

У програмі представлено можливість бачити доходи і відрахування за банківським рахунком і завдяки цьому можна швидко і коректно створювати рахунки в програмі для ведення бізнесу.

Також у програмі є управління обмеженням доступу користувачів до рахунку (Тільки "Приходи" або "Відрахування" повний доступ до інформації). Програма веде історії рахунків, тому і при повторному завантаженні рахунків будуть завантажені тільки нові рахунки.

7077

Виправлено помилку при формуванні внутрішньої передачі шляхом перетягування товару з одного центру обліку на інший. Додано показ фотографії при кліці мишкою на відповідну колонку. Прибрано випадаюче меню для фотографій.

Поправлено роботу режиму Аналіз - Центр управління асортиментом моделей.

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором