• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версії 9.3.4.0 - 9.3.4.11

26.05.2017

4020

На форми "Прихід товару" і "Реєстр прибуткових накладних" додано дію "Зв'язати оплату з накладною". Після натискання на дію, відкривається форма "Не пов'язані оплати", в якій відображається список не пов'язаних оплат тому постачальнику, який вказаний у прибутковій накладній. Список оплат містить тільки ті оплати, валюта або валюта еквівалента яких збігається з валютою прибуткової накладної. Є можливість пов'язувати кілька оплат з однією прибутковою накладною.

Додано можливість пов'язувати наявні оплати з прибутковою накладною.

8053

У картку товару на вкладку "Фотографія" додано дію "Завантажити фотографію за посиланням".

Можливість додавати фотографії до товару за посиланням в інтернеті.

8949

На форму "Співробітник" - вкладка "Аналіз роботи за період за чеками" - у нижню таблицю додано колонку "% знижки".

Це доопрацювання виконано для того, щоб можна було від ціни прайса бачити відсоток знижки проданого товару.

9221

Додано проміжні підсумки по кожній групі.
При одночасному встановленні перемикача "Групувати за товаром" і "Групувати за виробничим актом" додано вимкнення відповідного перемикача згідно з текстом інформаційного повідомлення.

Зручно для перегляду підсумків за кожною групою.

9304

На форму "Торгівля з випискою рахунку" додано дію "Вибрати товар зі складу за видами товару". Дію додано для таких вкладок:
1. "Комерційна пропозиція" - таблиця "Товар комерційної пропозиції".
2. "Рахунок" - таблиця "Товар рахунку".
3. "Видаткова накладна" - таблиця "Товар видаткової накладної".

Можливість у "Торгівлі з випискою рахунку" додавати товар через форму складу за видами товару.

9305

Додано можливість пошуку за назвою і серійним номером (якщо в налаштуваннях встановлено відповідний режим пошуку) на таких формах:
- "Списання товару зі складу";
- "Повернення";
- "Повернення постачальнику";
- "Внутрішня передача";
- "Товар на інвентаризації";
- "Склад комплекту із серійними номерами";
- "Передрукувати етикетку";
- "Відвантаження зі складу";
- "Фасування штучного товару";
- "Товар у ремонті";
- "Перевірка кількості товару за накладною";
- "Акт переоцінки";
- "Сканування товару" (дія "Сканувати штрих-код товару" на формі "Торгівля з випискою рахунку").
Додано можливість пошуку за назвою на формі "Прихід".

Розширено список форм, на яких можливий пошук за назвою і серійним номером.

9382

На форму "Баланс з партнерами" додано колонку "Макс. сума боргу".
На форму редагування "Контрагент" у вкладку "Додатково" додано поле "Макс. сума боргу".

Можливість перегляду інформації про максимальну суму боргу на формі "Баланс з партнерами".

9447

У таблиці "Товар рахунку" і "Товар комерційної пропозиції" додано колонки "Міра", "Сума міри" і підсумок за колонкою "Сума міри".

У "Торгівлі з випискою рахунку" стало зручно переглядати інформацію про "Міру".

9468

На форму "Товари, що потрапляють в акцію" додано фільтри "Штрих-код", "Артикул" і "Найменування". Також додано стандартний фільтр за товаром.
Додано дію "Оновити".
Додано спливаюче меню для таблиці, що дублює виклик дій "Перерахувати собівартість", "Друк бирок на товари поштучно", "Друк бирок на товари в кількості на складі" і "Роздрукувати звіт".

Користувачеві програми буде зручно здійснювати пошук товару на формі "Товари, що потрапляють в акцію".

9602

У картку взаєморозрахунків додано фільтр "Центр обліку". Значення фільтра передається з точки виклику (відображається той самий Центр обліку, що і на формі "Баланс з партнерами").

Додано можливість відображення картки взаєморозрахунків за конкретним центром обліку.

9603

Знято обмеження на доступ до дії "Друк етикеток" на формі "Виробничі акти". Дія доступна для будь-якої стадії продукції.

Додано можливість друку етикеток з виробничих актів.

9606

У шаблон друку рахунку та комерційної пропозиції додано змінну "Коментар".

Додана можливість користувачам програми відображати коментар у друкованій формі рахунку та комерційної пропозиції.

9790

На форму "Стан складу" в групу дій "Друк" додано дію "Додати в буфер друку етикеток". Доступ до дії можливий за допомогою комбінації клавіш "Ctrl+Shift+B".

Це доопрацювання виконано для зручності використання буфера друку етикеток на формі "Стан складу".

9793

У картку товару для полів "Вид товару" і "Виробник" додано хінт, в якому відображається повний шлях дерева виду товару і виробника відповідно.

За допомогою цього доопрацювання користувачі програми можуть у картці товару бачити повний шлях дерева виду товару/виробника, що істотно спрощує отримання інформації про товар.

10433

У картку виду товару для поля "Гарантійний облік" додано значення "Без серійних номерів". Для товарів такого виду буде обов'язковим введення терміну гарантії в картці товару, але не потрібне заповнення серійних номерів під час руху (надходження, реалізації, повернення тощо). Також для видів товару, за якими ведеться гарантійний облік, є можливість виписки гарантійного талона. Праворуч від поля "Гарантійний облік" з'явиться поле "Шаблон гарантійного талона", в якому можна вибрати і налаштувати для кожного товару свій вид гарантійного талона. Якщо шаблон не вибрано, то буде надруковано шаблон, налаштований у меню "Налаштування шаблонів друку". За реалізацією буде надруковано стільки гарантійних талонів, скільки унікальних шаблонів прив'язано до видів товарів цієї реалізації.

Додано можливість ведення гарантійного обліку без використання серійних номерів. Для таких товарів необхідна тільки вказівка терміну гарантії. У користувачів програми є можливість налаштовувати та обирати шаблон гарантійного талона для кожного виду товару, за яким ведеться гарантійний облік.

14190

У меню "Допомога" додано пункт "Залишити відгук". При виборі цього пункту відкриється однойменне вікно, в якому можна поставити оцінку за п'ятибальною шкалою, а також написати відгук, який буде надіслано в компанію Торгсофт. Також відправити відгук можна з форми привітання після натискання на відповідне посилання. Залишати відгуки можуть тільки клієнти з повноцінною ліцензією.

Можливість оцінити роботу компанії Торгсофт®.

17221

На форму "Повернення постачальнику" додано:
- колонка "Номер накладної постачальника", в якій відображається інформація з прибуткового документа, з якого здійснюється повернення (внутрішній номер накладної постачальника і дата). Якщо повернення товару здійснюється з декількох приходів, то номери накладної постачальника будуть перераховані через крапку з комою.
- дія "Розрахунок собівартості".
Також колонка "Номер накладної постачальника" додана на форму "Список поставок".
Своєю чергою, в шаблон друку звіту "Поворотна накладна постачальнику" додано значення "Номер накладної постачальника". Формат виведення даних аналогічний відображенню номера накладної в однойменній колонці.

Відображення інформації про внутрішній номер накладної постачальника на формі "Повернення постачальнику".

17222

На форму "Товар на інвентаризації" додано колонку "Оптова ціна", а також значення "Оптова ціна" в шаблони друку результатів інвентаризації.
Колонку "Ціна" перейменовано на "Роздрібна ціна" (перейменовано відповідне значення в шаблонах друку звітів).
Видимість колонки "Оптова ціна" управляється налаштуванням "Обмежити відомість інвентаризації для проведення інвентаризації продавцем" (Налаштування - Параметри - Доступ). Якщо це налаштування увімкнено, то для продавця колонка "Оптова ціна" не відображається.

Можливість проводити інвентаризацію за оптовими цінами.

18162

На форму "Замовлення клієнта на виріб" додано перемикач "Працювати з групою". При активованому перемикачі відображається таблиця "Група замовлень клієнта", яка керує таблицею "Замовлення клієнта". Своєю чергою, група замовлень об'єднує в собі необмежену кількість замовлень і слугує для зручності роботи з кількома окремими замовленнями одного клієнта. Групу замовлень можна оплатити, повернути гроші, активувати, повернути на зміну, закрити. Робота з групою замовлень ведеться за аналогією з одним замовленням.
Для групи замовлень клієнта в групу дій "Друк" додано дію "Друк консолідованого замовлення".
Для одного замовлення додано дію "Скасувати замовлення".

Користувачі програми можуть працювати з декількома окремими виробами замовлення клієнта.

20786

При додаванні товарів у відомість інвентаризації за обраними видами товару на форму "Вибір видів товару для інвентаризації" додані фільтри:
- "Період" - при встановленому фільтрі за періодом, види товару позначаються жовтим фоном, якщо в зазначений період були створені інвентаризації для даного виду товару (тільки через цей режим);
- "Інвентаризація виду товару за період" - за допомогою цього фільтра можна відобразити види товару, за якими була або не було інвентаризації в зазначений період.

Під час додавання товарів у відомість інвентаризації можна відстежити, за якими видами товару нещодавно проводилася інвентаризація.

21053

На форми редагування "Матеріал на замовлення клієнта" і "Послуга на замовлення клієнта" додано поле "Коментар". Додано відповідну колонку на вкладки "Матеріали" і "Послуги".
У друковані форми "Замовлення", "Видаткова накладна на замовлення", "Квитанція на отримання товару" і "Внутрішнє замовлення" додано значення "Коментар".

За допомогою цього доопрацювання з'явилася можливість додавати коментар до матеріалу на замовлення клієнта, а також при додаванні послуги.

21054

На форму "Коробка для сезонного зберігання" додано:
1. відображення кількості товару в коробці для таблиць "Коробки для сезонного зберігання" і "Склад коробки для сезонного зберігання", а також на формі редагування коробки.
2. У таблицю "Коробки для сезонного зберігання" - колонки "Номер" (коробки), "Дата створення" (коробки) і "Дата збору коробки".
3. Фільтри "Дата створення" і "Дата коробки".
4 Відображення фото для складу коробки.

Розширено інформаційні дані форми "Коробка для сезонного зберігання".

25658

Додано форму "Покупюрна перевірка каси", яка відкривається або в режимі перевірки залишку в касі при вході в програму, або в режимі закриття каси.
На форму "Залишок у касі" - додано дію "Покупюрна перевірка", яка викликає відповідну форму для перевірки залишку при вході в програму.
На форму "Реалізація" - "Додаткові дії" додано дію "Закрити касу", яка викликає форму "Покупюрна перевірка" в режимі закриття каси.
Форма містить таблиці "Купюри" і "Монети", а також дії "Зберегти", "Очистити", "Закрити касу" (у режимі перевірки перед закриттям каси), "Підсумки за день" (у режимі перевірки перед закриттям каси). При виклику дії "Підсумки за день", відкривається форма "Підсумки по касі за день", в якій відображається інформація про витрати по касі протягом дня.
У пункт меню "Налаштування" - "Параметри" - "Роль" додано вкладку "Покупюрна перевірка", яка містить такі параметри:
- "Дозволено бачити підсумки по касі під час закриття каси" - доступ до дії "Підсумки по касі" на формі "Покупюрна перевірка" (у режимі перед закриттям каси);
- "Межа допустимої розбіжності для закриття каси".
На форму "Валюта" додано таблицю "Банкноти" для додавання/редагування купюр і монет.
На форму "Підсумки по касі" додано таблиці:
- "Покупюрная проверка", у якій відображається інформація про кожен факт покупюрної перевірки каси (дата/час, загальна сума в касі, хто перевірив);
- "Список покупюрної перевірки", у якій відображається перелік банкнот, кількість і сума.
У таблицю "Підсумки каси" додано колонки:
- "Розбіжність при перевірці при вході в програму";
- "Залишок у касі при покупюрній перевірці";
- "Розбіжність при покупюрній перевірці".

Додано можливість покупюрної перевірки каси: користувач зможе вказати номінал і кількість купюр у касі на початок дня (під час першого входу в програму) і під час закриття каси. Це дасть змогу контролювати недобросовісних співробітників.

25947

При створенні архіву бази даних, в закінченні імені бази даних додано версію бази даних у вигляді ХХХ, наприклад, Архів TorgsoftDB о 10 годині_TorgsoftDB_01-05-2017_ХХХХ, де ХХХ - версія бази даних.

Дозволяє наочно визначити версію бази даних збереженого архіву, що покаже, чи підходить архів до поточної версії програми.

27088

На формі "Торгівля з випискою рахунка" на вкладці "Передоплата за рахунком" додано групу дій "Друк чека", у якій реалізовано можливість друку фіскального чека на передоплату за рахунком, а також усі сервісні дії щодо роботи з фіскальним реєстратором. Під час друку чека передоплати сума передоплати розподіляється за всіма товарами рахунка пропорційно їхній вартості (ціна продажу*кількість). При цьому в чеку друкуються тільки фіскальні товари і в назві товару/послуги на початку додається префікс "Передоплата за". Повторний друк фіскального чека за передоплатою неможливий. Якщо в налаштуваннях програми встановлено автоматичний/за бажанням друк фінансового чека, то за нефіскальними товарами буде надруковано фінансовий чек (із сумою, розподіленою за нефіскальними товарами).
На формі "Повернення передоплати за рахунком" (при поверненні грошей з розрахункового рахунку) додано перемикач "Не враховувати еквайринг".
Виправлено помилку, коли при поверненні передоплати за рахунком не записувалися значення в колонках "Валюта еквівалента" і "Курс валюти еквівалента".

Можливість друку фіскального чека при передоплаті за рахунком і при поверненні передоплати за рахунком. Також при створенні повернення передоплати за рахунком є можливість вибирати: враховувати або не враховувати еквайринг.

27138

На форму створення і редагування "План продажів" додано поля:
1. "Тип плану продажів" для створення декількох планів у періоді по торговій точці. Дозволяє під час зазначення способів розрахунку зарплати вказувати тип плану продажів, таким чином, нарахування зарплати буде розраховуватися за всіма планами продажів зазначеного типу.
2. "Кількість" для створення плану продажів на кількість. Своєю чергою, в таблицю "План продажів" додано колонки "Кількість фактична" і "Кількість планована".
3. "Вид плану" - для вибору типу розрахунку плану:
- "На суму" - % виконання обчислюється відносно планованого і фактичного виторгу;
- "На кількість" - % виконання обчислюється щодо планованої і фактичної кількості;
- "На суму і кількість".
4. "Товарна група" - для розрахунку плану продажів за товарними групами. Якщо в полі вказано товарну групу, план буде розраховано тільки за тими товарами, які входять до цієї групи.
5. Додано перемикач "Виключити покупки ВІП-клієнтів". При увімкненому перемикачі із суми плану виключаються покупки ВІП-клієнтів.

Це доопрацювання дасть змогу:
- створювати кілька планів продажів у періоді;
- створювати план продажів на товарну групу;
- при нарахуванні заробітної плати вказувати тип плану продажів;
- задавати план продажів на кількість;
- вказувати тип розрахунку плану: за кількістю, за сумою або за сумою і кількістю;
- під час розрахунку плану продажів не враховувати покупки ВІП-клієнтів.

27141

У шаблон друку "Прайс-лист з фото" і "Прайс-лист за видами товару" додано дані динамічних характеристик товару.

Додана можливість виводити динамічні характеристики товару в друковану форму прайс-листа з фото і прайс-листа за видами товару.

29073

На форму "Повернення товару за видатковими накладними" додано перемикач "Показувати товари закритих накладних", а також додано перемикач "Період" для активації фільтра за датою продажу товару.

Дозволяє на формі "Повернення товару за видатковими накладними" відобразити список товарів, які знаходяться в закритих накладних.

29296

Додано дію для створення типу обладнання при додаванні нового обладнання через Мобільний додаток.

Дозволяє створювати тип обладнання в Мобільному додатку.

29501

Додана можливість внесення оплати за замовлення на розрахунковий рахунок.

Це доопрацювання дає можливість користувачам Мобільного додатка оплачувати замовлення за безготівковим розрахунком.

29502

У списку замовлень додано дії за довгим натисканням на замовлення:
- "Видалити" - видаляє замовлення. Якщо за замовленням була прийнята передоплата, то буде запропоновано її повернути.
- "Повернути передоплату" - для повернення передоплати за замовленням.

Додано можливість видалення замовлення з Мобільного додатка, а також можливість повернення передоплати.

29691

Додана можливість вмикати запит кількості товару в інвентаризації при скануванні штрих-коду. Для цього має бути увімкнена опція в налаштуваннях користувача ("Налаштування - "Користувачі" - "Налаштувати доступ до мобільного застосунку" - "Інвентаризація" - "Введення кількості під час інвентаризації").
Перемикачі "Звуки" і "Запитувати кількість" знаходяться в контекстному меню режиму "Інвентаризація".
Додана можливість збільшувати кількість після натискання на товар у списку складу відомості.

Дане доопрацювання дає можливість в Мобільному додатку вказувати кількість товару в інвентаризації при скануванні товару.

29756

До списку динамічних характеристик товару, які можна додати як колонки для таблиці ("Налаштування таблиці" - "Додати колонки"), додано такі параметри товару: "Колір товару", "Матеріал", "Артикул", "Сезон", "Вид товару", "Стать", "Виробник" і "Розмір". В інформаційні фільтри таблиці ("Параметри") додано поля для цих параметрів.

Реалізовано можливість у таблиці зі списком товару додавати колонки "Колір товару", "Матеріал", "Артикул", "Сезон", "Вид товару", "Стать", "Виробник" і "Розмір".

29943

При натисканні на суму витрат у режимі "Аналіз періоду" - рядок "Витрати всього", відобразиться список витрат за обраний період.

Користувачі програми можуть за допомогою Мобільного додатку переглядати список витрат за обраний період

30265

Додано колонку "Адреса контакту", де відображається адреса, на яку здійснювалося відправлення повідомлення клієнту (телефон/електронна адреса) в такі таблиці:
- "Маркетинг" - "Контакти і нагадування" - таблиця "Контакт";
- "Документ" - "Торгівля з випискою рахунку" - "Рахунок" - таблиці "Контакти за рахунком" і "Контакти клієнта";
- "Маркетинг" - "Клієнт" - картка клієнта - вкладка "Контакти/Нагадування".

Це доопрацювання дає змогу визначити, на який номер телефону або електронну адресу було надіслано повідомлення клієнту.

30347

На форми "Оборотна відомість за собівартістю" і "Оборотність запасів" додано налаштування "Джерело собівартості" з такими параметрами:
1. "Складські документи" - собівартість береться тільки з документів.
2. "Стан складу на дату документа" - собівартість береться тільки зі складу на дату документа.
3. "Комбінований режим" - собівартість береться з документа, а якщо з якихось причин її немає, тоді зі складу на дату документа.
Прибрано автоматичне оновлення даних при відкритті режимів "Оборотна відомість за кількістю", "Оборотна відомість за собівартістю" і "Оборотність запасів".

Ці доопрацювання покликані унеможливити розбіжності сум за собівартістю.

30354

У набір даних для звіту "Баланс з партнерами" додано поле "Макс. сума боргу".

Відображення максимальної суми боргу в друкованому звіті "Баланс з партнерами".

30433

У картці товару прибрані кнопки "Сканувати", "Артикул" і "Видалити". Додано кнопки "ОК" і "Скасування".
У режимі "Реалізація" прибрано подію за довгим натисканням на товар. При звичайному натисканні відкривається картка товару з можливістю змінити кількість.

Ці зміни необхідні для зручності роботи з карткою товару в режимах "Реалізація" і "Приймання та видача замовлень".

30737

На форму редагування динамічної характеристики товару додано ознаку "Системний", якщо параметр таким є. А також додано опис системного параметра (де він використовується). Перед записом системного параметра відображається відповідне попередження.

Можливість ідентифікувати системні параметри динамічних характеристик товару (наприклад, параметри, які використовуються для формування податкової накладної).

31738

На форму "Користувач" - "Налаштування доступу Мобільного додатка" - пункт меню Мобільного додатка "Підсумки продажів" додано налаштування "Відправка звітів стороннім додаткам".

За допомогою цього налаштування користувачі програми можуть налаштувати доступ до дії "Поділитися" при перегляді звітів у режимі "Підсумки продажів".

31741

У таблицю "Коробки для сезонного зберігання" додано:
- методи сортування даних;
- колонка "Склад зберігання коробки", в якій відображається склад, де знаходиться коробка на даний момент;
- група дій "Друк", куди перенесено дії "Друк складу коробки", "Надрукувати етикетку на коробку" і додано дві дії "Надрукувати список коробок" і "Надрукувати список коробок (зі складом)".
На форму редагування коробки для сезонного зберігання додано два поля:
- "Склад товару" - склад, з якого братиметься товар;
- "Склад зберігання коробки" - склад, де знаходиться коробка на даний момент.
За активованої додаткової функції "Місце зберігання товару" на формі редагування коробки для сезонного зберігання додано поле "Місце зберігання", зі свого боку, відповідна колонка відображається в таблиці "Коробки для сезонного зберігання". Також поле "Місце зберігання" додано в шаблони друку звітів.

Можливість сортувати список коробок для сезонного зберігання за необхідним значенням, а також друкувати список коробок. За наявності додаткової функції "Місце зберігання товару" користувачі програми можуть вказати місце зберігання коробок для сезонного зберігання.

31742

У фільтр по товару додано параметр "Коробка для сезонного зберігання".

Даний фільтр дозволяє на формі "Стан складу" відобразити список коробок для сезонного зберігання.

31743

Додано сортування за артикулом і штрих-кодом на формі "Прихід товару" (вкладка "Товари накладної").

Для зручності перегляду списку товару на формі "Прихід товару".

31889

На форму "Користувач" - "Налаштування доступу Мобільного додатка" - пункт меню Мобільного додатка "Інвентаризація" додано налаштування "Перегляд складу відомості" та "Перегляд кількості товару у відомості".

Можливість перегляду складу відомості інвентаризації в Мобільному додатку.

32007

На форму "Торгівля з випискою рахунку" - вкладка "Видаткова накладна" - таблиця "Накладна" додано поле, в якому відображається коментар щодо накладної.

За допомогою цього доопрацювання для користувачів програми доступне поле, в якому відображається коментар за видатковою накладною.

32008

На форму редагування "Повернення" додано поле "Коментар".

Можливість залишати коментар при створенні повернення за кількома видатковими накладними.

32510

У режим "Здача виручки" додана можливість вибору розрахункового рахунку.

За допомогою цього доопрацювання користувачі програми можуть проводити здачу виручки в Мобільному додатку на розрахунковий рахунок.

32651

У Мобільний додаток додано функцію повороту екрана у всіх режимах.

Додана можливість адаптації Мобільного додатка під орієнтацію дисплея, залежно від його положення.

32903

На форму "Товарні групи" додана вкладка "Склад товарної групи".

Можливість бачити список товарів, які відносяться до даної товарної групи.

33074

Додана можливість оприбутковувати товар (за однією товарною позицією) в прибуткову накладну зі 100% знижкою.

Це доопрацювання дозволяє оприбутковувати товар зі 100% знижкою.

33217

На форму перегляду списку витрат додано методи сортування:
- "Спочатку великі" - сортування списку витрат за сумою;
- "Спочатку останні" - сортування списку витрат за датою.
Додано відображення повного опису за обраною витратою: дата і час, сума витрати, центр обліку (якщо є), каса/розрахунковий рахунок, одержувач і хто змінив.

Це доопрацювання виконано для зручності перегляду списку витрат, а також можливості перегляду повного опису за поточною витратою.

33219

Змінено порядок колонок у складі відомості інвентаризації.
Додано відображення поточної кількості товару при додаванні кількості порахованого товару. Для можливості перегляду кількості товару має бути ввімкнена опція в налаштуваннях користувача ("Налаштування - "Користувачі" - "Налаштувати доступ до Мобільного додатка" - "Інвентаризація" - "Перегляд складу інвентаризації" - "Перегляд кількості товару у відомості"). Відповідне налаштування застосовано до перегляду кількості товару на формі проведення інвентаризації.
Додано можливість встановлювати кількість товару у відомості за довгим натисканням на товар у складі відомості інвентаризації.

За допомогою цього доопрацювання додано відображення поточної кількості товару під час додавання порахованого товару, а також можливість встановлювати кількість товару у відомості за довгим натисненням на товарі у складі відомості інвентаризації.

33220

У діалогових формах, на яких є вибір каси або розрахункового рахунку, відповідні текстові поля замінено на кнопки.

Більш зрозумілий інтерфейс для користувачів Мобільного додатку.

33262

При зазначенні динамічної характеристики додається префікс "dp_", який відображається в полі "Ім'я поля в таблиці прямого доступу".

Це доопрацювання виконано, щоб уникнути конфлікту користувацьких і системних імен динамічних параметрів.

33584

Видимість підсумків на формі "Аналіз стану на складах" управляється параметром "Дозволено перегляд підсумкових даних" ("Налаштування" - "Користувачі").

Дозволяє обмежувати перегляд підсумків для поточного користувача на формі "Аналіз стану на складах".

33590

На форму налаштування фіскального реєстратора "ШТРИХ-М" додано поля "Код групи з ПДВ2" і "%ПДВ2" для налаштування другого ПДВ (для можливості торгувати товарами з ПДВ 18%, ПДВ 10% і ПДВ 0% (або без ПДВ).
Для фіскальних реєстраторів ШТРИХ-М і Атол (які працюють на цьому драйвері) перенесено друк штрих-коду в низ чека, що позбавить від ситуації, коли штрих-код чека друкувався на чеку відкриття зміни, при першій реалізації після Z-звіту.
Відновлено працездатність з декількома податковими ставками через драйвер Атол, а також можливість друку чека повернення.
Для драйвера Атол додано можливість виведення електронної адреси/телефону клієнта.

Розширено налаштування фіскального реєстратора ШТРИХ-М для можливості налаштування другого ПДВ, а також відновлено працездатність з декількома податковими ставками у фіскальних реєстраторах, що працюють на драйвері Атол.

34013

На форму "Реєстр прибуткових накладних" додано дію "Копіювати", що відкриває форму "Прихід" (створює новий прихід), в якій вже заповнені всі поля аналогічно копійованого приходу (виняток становлять "Внутрішній номер" і "Діюча накладна").

Додано можливість під час створення нової прибуткової накладної копіювати параметри з наявної прибуткової накладної. Це дасть змогу заощадити час під час масового приходу товару від одного постачальника.

Версія 9.3.4.0 (БД 468)

1) У налаштування Об'єкта синхронізації (відповідна форма редагування) на вкладку Клієнти додано перемикач "Найменування клієнта формувати як" з можливістю вибору з двох варіантів "Ім'я+Прізвище"(за замовчуванням для наявних записів) або "Прізвище+Ім'я" (за замовчуванням для нових записів). Це налаштування видно і працює тільки для Інтернет-магазину при синхронізації через DDI API.
Виправлено помилку, коли при завантаженні замовлення з Інтернет-магазину, і встановлений пошук клієнта за номером, а в замовленні не вказано номер або він складається з одних літер, то замовлення прив'язувалося до довільного клієнта, в якого не вказано телефон.
(№17213)
2) Виправлена помилка, коли у користувача на Старт ліцензії могло під час входу запитувати вибрати співробітника або просканувати бейдж, якщо раніше (наприклад, у демо-режимі) на повній ліцензії в користувача було вибрано в Налаштування - Користувачі - Вести облік робочого часу: За бейджем/За використанням програми. Так само проявлялося це, якщо в Налаштуваннях-Параметрах вибрати Зв'язувати реалізацію з продавцем при вході в програму (№20208).
3) Виправлена помилка при синхронізації з інтернет-магазином через DDI API. Якщо у товару в інтернет магазині вже був один (або кілька) з атрибутів (матеріал, колір, розмір, сезон, стать), і у товару з'явився новий атрибут (матеріал, колір, розмір, сезон, стать), який не вплинув або не впливає на назву товару, то в інтернет-магазині новий атрибут не з'являвся (№24437).
4) Виправлена помилка, коли при встановленій Старт ліцензії в картці товару і послуги у фотографії була присутня кнопка Зробити фотографію, яка працює тільки при активованій платній функції, яка не доступна в ліцензії старт, тому її не повинно було бути в Старті (№24888).
5) Товароведення - Діагностика помилок - вкладка Видалення товару
При перемиканні на цю вкладку з відмінним форматуванням дати і часу від "01.01.2001" відбувалася помилка конвертації, що призводило до неможливості використання цієї форми (№25065).
6) Виправлено ситуацію, коли під час друкування чека подарункового сертифіката в повідомленні, де запитується, чи друкувати чек - заголовок і варіанти відповідей відображалися англійською мовою (№25343).
7) Виправлено помилку, через яку не відкривалася раніше збережена фотографія товару.
Помилка виникала в ситуації, коли користувач відкривав раніше збережену фотографію, якщо формат файлу не відповідав розширенню файлу з фотографією.
Доопрацьовано алгоритм роботи з фотографією товару. Фото зберігається у форматі, що відповідає зазначеному розширенню (JPG, JPEG, GIF, PNG, ICO; у всіх інших випадках - BMP), а при відкритті фотографії аналізується формат файлу, що дає змогу відкрити файл навіть у тому випадку, якщо його формат не відповідає розширенню файлу (№25939).
8) Документ --> Виробництво
Усунуто помилку при відкритті операції "Списання" Could not convert variant of type (Null) nto type (Double).
Вона проявлялася тільки, якщо у клієнта була перша операція у виробничих актах системи зважування (№26939).
9) Маркетинг --> Клієнти
На ФР Клієнт на закладку Штрафи за відсутність покупок додано колонку Торгова мережа (№29297).
10) Мобільний додаток. Прийом і видача замовлень.
Усунена помилка "Не вдалося прив'язати складовий ідентифікатор ".CO.ID"." при оплаті замовлення на MSSQL 2014 (№29491).
11) "Торгсофт - головна форма"
Виправлено переклад компонента для допомоги, що показує підказку про можливість перемикання вікон гарячою клавішею (№29697).
12) Динамічні характеристики товару
Змінено відображення логічного значення параметрів: Так = "+", Ні = ""(порожньо)
Виправлено роботу перемикача "Змінити" при збереженні наявного значення довідника, якщо додали до значення тільки пробіли. При введенні пробілу система вважала, що значення змінилося, а при збереженні пробіли відкидалися. І оскільки наявне значення дорівнює новому, перемикач "Замінити" ховався.
(№29766)
13) Виправлено помилку перекладу українською мовою у формі "замовлення торгової точки на склад". У вікні формування замовлення стовпчик "мінімальний залишок на ..." не мав перекладу і дублювався назвою попереднього стовпчика (№29769).
14) Мобільний додаток. Прихід товару.
Виправлено помилку при зміні кількості товару в приході (№29773).
15) Мобільний додаток. Облік обладнання.
Виправлена помилка при збереженні обладнання з фото (№29774).
16) Мобільний додаток. Мобільні операції.
Виправлено помилку, яка призводила до того, що фінансові документи створювалися небалансовими, незалежно від статті аналізу (№29859).
17) Мобільний додаток. Фінанси.
Виправлено роботу обмеження доступу користувача до розрахункових рахунків (№30075).
18) Виправлено помилку, через яку при збереженні повноцінної фотографії (розворот на весь екран), що зберігається в базі даних, не підтягувалося розширення.
Помилка виникала через те, що у форму відображення повноцінної фотографії не передавалося розширення файлу зображення, якщо воно зберігається в базі даних (№30257).
19) Оборотна відомість за собівартістю
Розбіжності сум за собівартістю можливі, якщо в складських документах відсутня собівартість. Можливі причини:
- не розрахована собівартість, необхідно розрахувати
- не заповнюється собівартість через некоректний рух товару - це продажі раніше за надходження, повернення раніше за реалізацію і тд... Можна скористатися дією - Налаштування - Параметри - Сервіс - Відкоригувати час створення реалізацій.
Щоб внести ясність у режими "Оборотна відомість за собівартістю" і "Оборотність запасів" було додано налаштування "Джерело собівартості" з такими параметрами:
1. Складські документи - собівартість береться тільки з документів
2. Стани складу на дату документа - собівартість береться тільки зі складу на дату документа
3. Комбінований режим - собівартість береться з документа, якщо з якихось причин її немає, тоді зі складу на дату документа
Прибрано автоматичне оновлення даних при відкритті режимів "Оборотна відомість за кількістю", "Оборотна відомість за собівартістю" і "Оборотність запасів".
(№30347)
20) Виправлено помилку, коли під час роботи з третім віп-режимом, якщо в клієнта в одній реалізації були оплачені та неоплачені товари, то під час повернення окремо неоплачених товарів, клієнту все одно пропонувалося повернути повну вартість товару (№30355).
21) Мобільний додаток. Реалізація.
Виправлена помилка, через яку товар додавався в реалізацію без урахування налаштування продажу в мінус, якщо додавання відбувалося шляхом сканування штрих-коду (№30432).
22) "Склад - Стан складу - друк "Оптовий прайс-лист"" під час друку оптового прайс-листа було видно, як відбувається перебір сток у таблиці для звіту Виправлено блокування таблиці тепер перед друком відбувається блокування і після друку розблокування таблиці для приховування візуальних автоматичних дій для побудови звіту (№30551).
23) Мобільний додаток.
З тексту одержуваних помилок вирізається підрядок "#ERROR" перед відображенням повідомлення (№30565).
24) Інвентаризація коробок
Прибрано звук при натисканні Enter у полі для введення ШК/Артикулу (№30739).
25) "Модуль перекладу"
Перероблена системна перекладу форм. Додано обробки на виняткові ситуації. Додана можливість оперативного запису збою в файл лога. Додано обробку компонентів яких вже немає на формі.
За результатами тестування з новою бібліотекою зникає зависання на тестовій програмі (№31035).
26) Документ --> Замовлення клієнта на виріб
Виправлено помилку, внаслідок якої не ставився статус Завершено для замовлень групи, якщо була проведена повна оплата за замовлення до закриття і доплата не була потрібна (№31118).
27) "Реалізація - Оплата VIP клієнта" на формі оплати VIP клієнта відображався службовий текст. Прибрано відображення системної інформації по всій формі (№31657).
28) Прихід
Виправлено оновлення параметрів моделього ряду, при виконанні дії "Записати для всіх товарів моделі".
При оприбуткуванні модельного ряду дія "Записати для всіх товарів моделі" встановлює всьому модельному ряду ціни продажу, еквівалентні ціни, регіональні ціни, політику оптових цін, ознаку знижки та ознаку уцінки. А також, для моделей, які знаходяться в цій накладній, встановлюються ціни закупівлі (№31759).
29) Склад - Стан складу - Прайс-лист за видами товару
Виправлено групування даних за моделлю (один рядок для модельного ряду в звіті) (№31886).
30) Виправлено помилку "Incorrect syntax near '='" у формі "Рух по касі" при виклику дії "Звіт по касі".
Помилка виникала в разі відмови від вибору каси, якщо на обраному центрі обліку зареєстровано кілька кас.
(№32024).
31) "Переказ"
Реалізовано можливість для TDBCheckBox авто ширина для коректного відображення на формі після переведення. Була помилка в тому, що якщо перекладений текст довший за російський оригінал, то частина тексту ховалася (№32175).
32) "Налаштування - Сервіс - Чекбокс "Вести протокол зміни товарів""
Змінено заголовок елемента на "Вести протокол зміни товарів для додатка Hybrid" і додано визначення видимості елемента за активованої платної функції "№55", якщо платна функція не активована, то елемент не видно (№32192).
33) Заборонено одночасне встановлення цих двох налаштувань у Налаштування - Параметри:
Облік - Розраховувати останню закупівельну ціну - По центру обліку
Сервіс - не Переносити товари з нульовою кількістю при видаленні статистик закритих періодів
Оскільки може призвести до втрати останньої закупівельної ціни і, як наслідок, собівартості на деякі товари (№33009).
34) Виправлена помилка, через яку можна було створити співробітника зі штрих-кодом, який вже був заведений для іншого співробітника.
При зміні штрих-коду існуючого співробітника в разі, якщо введений штрих-код вже заведений для іншого співробітника, видається повідомлення про помилку.
Помилка виникала через те, що при зміні штрих-коду існуючого співробітника або при створенні нового не було перевірки на існування іншого співробітника з таким же штрих-кодом.
(№33225)
35) Виправлена помилка, коли при застосуванні подарункового сертифіката, фінансовий документ про його використання створювався поточною датою, а не датою обраної користувачем для проведення оплати. Це призводило до неправильних показань у підсумках каси на ці дати, а також до розбіжностей у підсумках на кінець дня і на початок наступного.
При продажу подарункового сертифіката з реалізації, продаж оформляється не поточною датою, а датою, встановленою в реалізації. Це поширюється як і на фінансовий документ продажу (робота як з грошима), так і на складський документ продажу (робота як з відкладеною знижкою).
(№33234)
36) Документ --> Реалізація
Виправлено відображення всіх обраних параметрів у заголовку форми: Номер реалізації, каса, Бригада, Співробітник (№33235).
37) Склад - Стан складу - Прайс-лист за видами товару
Не відображалися назви видів товару (в заголовку групи, виділені жовтим фоном), при встановленому налаштуванні "Упорядкувати види товару" = "в порядку введення" (№34032).
38) Відомість інвентаризації
Виправлено помилку "Ancestor for 'paDecription' not found", під час відкриття видів товару для додавання у відомість (№34107).
40) Склад - Стан складу
У фільтр по товару перейменовано параметр "Коробка для сезонного товару" на "Коробка для сезонного зберігання" (№34115).
41) Під час виклику форми "Оборотна відомість за кількістю/собівартістю" з меню "Склад" дія "Видалити товар з відомості" на формі недоступна (кнопка невидима).
Причина помилки: під час відкриття форми "Оборотна відомість за кількістю/виробничою вартістю" не контролювався доступ до дії "Видалити товар з відомості" у разі, якщо форма викликалася з меню "Склад" (№34116).
42) Контакти та нагадування
Виправлено відображення номера телефону в контактах (поле Адреса контакту), на який здійснювалося відправлення, якщо при створенні повідомлення номер телефону не змінювався.
Маркетинг - Контакти та нагадування - Контакти
Документ - ТВС - Рахунок - Контакти рахунку, Контакти клієнта
Маркетинг - Клієнти - Змінити - Контакти/Нагадування
Перейменовано колонку "Адреса контакту" на "Відправлено".
(№34228)
43) "налаштування - налаштування виписок за банківськими рахунками"
Виправлена можливість викликати видалення або викликати редагування для порожнього списку рахунків у виписках. Тепер якщо в списку порожньо або не обрано жодного запису, то кнопки редагування і видалення рахунку недоступні (№34238).
44) "Торгсофт гібрид - синхронізація реалізацій з офлайн режиму"
Виправлені помилки, що виникають при синхронізації реалізацій з офлайн режиму. В частості реалізацій які були частково створені в онлайн і в офлайн закриті (№34333).
45) Мобільний додаток. Інвентаризація.
Виправлена помилка, через яку ховався заголовок вікна при відкритті діалогу для введення кількості (№34481).
46) Динамічні характеристики товару
Виправлено помилку "Не вдалося прив'язати складовий ідентифікатор "dpdvt777.Articul" (і схожі помилки) при спробі пошуку за Артикулом (у цьому випадку) (№34482).
47) Змінено концепцію введення оплат/виплат не в національній валюті на формі оплата, передоплата рахунку, оплата видаткової, виплата посереднику, оплата від посередника. На всіх цих формах при введенні оплати не в національній валюті програма вимагає введення суми еквівалента. За наявності курсу в системі, еквівалент розраховується автоматично (№34488).

Версія 9.3.4.2 (БД 468)

1) Документ - Торгівля з випискою рахунку - Рахунок
У вікні "Повернення передоплати за рахунком" виправлено положення поля "Дата повернення" (назва поля відображалася не повністю) (№35363).
2) В Аналіз - Аналіз продажів фіскального товару додані записи про передоплату за фіскальними товарами рахунку. У колонці Номер відображається відповідна іконка якщо це була передоплата або повернення передоплати. У фільтрі Вид документа додано ще два пункти: Передоплата, Повернення передоплати (№35367).
3) Виправлено помилку при друку фіскальних чеків через драйвер Атол. Якщо під час друку фіскального чека виникала помилка (наприклад, якщо реєстратор зайнятий іншим додатком) і чек не друкувався, то в системі однаково відображалося, що фіскальний чек надрукували (наприклад, друк фіскального чека з передоплати рахунка, після помилки на передоплату однаково вішалась ознака того, що чек за нею надруковано) (№35448).
4) Якщо в Налаштування-Параметри-Облік-Пошук товару ввімкнено режим пошуку "За серійними номерами", то підпис для поля введення штрих-коду матиме вигляд "ШК/Арт/С.Н." (№35561).
5) Мобільний застосунок. Приймання та видача замовлень.
Прибрано можливість повертати передоплату за завершеними замовленнями або видаляти їх (№35886).
6) Виправлено помилку помилка "Access violation..." при спробі налаштувати шаблон чека повернення (№35892).

Версія 9.3.4.3 (БД 468)

1) "Товарознавство - Діагностика помилок - вкладка Позначення довідників"
Виправлена помилка "Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)" на формі означування довідників при перезаписі виду товару для всіх товарів.
Помилка виникала внаслідок того, що в системі були товари, у яких була відсутня назва, що є неприпустимим для системи (№35004).
2) Виправлена помилка не відображення масової розсилки після її створення в Маркетинг - Масова розсилка - вкладка Масові розсилки. Помилка була пов'язана з тим, що в системі встановлена робота з однією торговельною мережею, але колись було кілька, і нову розсилку створювали з першою-ліпшою торговельною мережею, а не торговельною мережею поточного центру обліку.
Нова масова розсилка створюється з торговою мережею, до якої належить поточний центр обліку. З Маркетинг - Масова розсилка - вкладка Масові розсилки прибрана колонка Торгова мережа, якщо використовується тільки одна торгова мережа.
(№35562)
3) Мобільний додаток. Приймання та видача замовлень.
Виправлено помилку, через яку можна було не обирати касу при поверненні передоплати клієнту, і повернення проводилося з попередньої обраної каси.
Прибрано заголовок вікна з повідомленням про успішне повернення грошей.
(№35714)
4) Виправлено помилку "...Помилка біля конструкції ")" при виборі товару зі складу для додавання в розподіл (Документ --> Розподіл товару --> дія Новий розподіл --> дія Вибрати зі складу).
При виборі одного товару зі складу додано перевірку, чи є товар гарантійним суворого обліку.
При виборі декількох товарів додана перевірка на наявність товарів для додавання.
(№35872)
5) Виправлено помилку "Acces violation at adress... ", яка виникала при синхронізації з Інтернет-магазином за умови, що фото товарів зберігаються в базі даних і є маленьке фото, але відсутнє велике (є ознака, що велике фото є, але на попередньому перегляді, воно відсутнє) (№35873).
6) Мобільний додаток. Мобільні операції.
Після видалення фінансового документа не оновлювався список документів. Додано оновлення списку після видалення (№35898).
7) "Виписки за банківськими рахунками"
Виправлено помилку зависання програми (№36227).
8) Маркетинг --> Акції --> дія Додати --> вкладка Результат --> кнопка Подивитися товари, на які діє акція
Виправлено помилку, через яку при введенні у фільтри "Штрих-код", "Артикул", "Найменування" символу "'" - верхній одиночний апостроф в англійській розкладці виникала помилка " Unclosed quotation mark after the character string ' ' . " (№36252).
9) Розрахунок зарплати
Виправлено роботу алгоритму розрахунку бригадної премії. Усунуто помилку невірного визначення застосовуваного відсотка при виконанні/невиконанні плану продажів (№36315).
10) Виправлено помилку "Не вдалося прив'язати складений ідентифікатор "Good.GoodName"" під час друку звітів з відомості інвентаризації.
Виправлено метод формування порядку сортування (№36324).
11) На форму "Покупюрная проверка" додано дію "Последняя проверка".
При виклику дії завантажуються результати останньої (за часом) покупюрної перевірки каси.
Дія доступна при виклику форми покупюрної перевірки в режимі закриття каси (Реалізація - Додаткові дії - Закрити касу).
(№36364)
12) Документ --> Реалізація --> група дій "Додаткові дії" --> План продажів
Змінено показ планів продажів для продавця відповідно до змін у планах продажів: у списку планів видно назву плану, що складається з Типу плану, Товарної групи і Торгової точки.
Автоматично підтягується і розраховується один план продажів по торговій точці - план з типом "Бригадна робота", інші плани можуть бути завантажені за дією Оновити.
У зв'язку з новим типом виконання плану "Сума і кількість" у плані відображається по 2 планових і фактичних показника (№36365).
13) Документ --> Реалізація
Виправлено друк чека реєстрації продавця при скануванні бейджа продавця. Чек реєстрації друкується (якщо встановлено відповідне налаштування) один раз, при першій реєстрації продавця за день (№36508).

Версія 9.3.4.4 (БД 468)

1) Виправлено помилку, коли на формі Синхронізація з інтернет-магазином не відображалися послуги з нульовою ціною, але при цьому вони синхронізувалися. Наслідком цього могла з'являтися незрозуміла помилка "Помилка синхронізації ІМ через DDI API під час: [Змінюємо товар 1001 (add-product)] Текст помилки: [Wrong product price]"", незрозуміло в якого товару не було ціни. Тепер після помилки Wrong product price, послугу на якій відсутня ціна можна знайти в списку за кодом фото (№34860).
2) Виправлено помилку, коли після перекладу іншою мовою, на робочій формі Прихід товару перекладений напис "Постачальник:" міг залазити на назву самого постачальника (№35471).
3) Виправлено помилку не копіювання валюти приходу в нову прибуткову накладну при натисканні відповідної дії в Реєстрі прибуткових накладних (№35472).
4) Виправлено помилку не копіювання способу оплати в нову прибуткову накладну при натисканні відповідної дії в Реєстрі прибуткових накладних (№35473).
5) Торгівля з випискою рахунку - Видаткова накладна - Друк наліпки для відправки товару
Виправлено роботу змінної "Контрагент доставки", не встановлювалося значення змінної. Додано змінну "Телефон доставки", для можливості відобразити телефон одержувача товару (№36129).
6) Інформаційні фільтри - Параметри товару (наприклад у стані складу)
Виправлено помилку "Acctss violation at address 02BF7476 in module 'torgsoft.exe'. Read of address00000000" при знятті галочки "Тільки підключені до таблиці параметри" (№36250).
7) Виправлено переведення в Торгівлі з випискою рахунка - Повернення - Друк коригувального розрахунку до податкової накладної - якщо по товару не друкувалася податкова накладна, тоді відображалося повідомлення з помилкою, де в тексті була пропущена буква Т в слові "сТворено" (№36254).
8) Торгівля з випискою рахунку - Видаткова накладна - Друк видаткової накладної (Українська версія)
Виправлено відображення змінних "Одержувач доставки товару", "Номер договору поставки", "Дата договору поставки".
Торгівля з випискою рахунку - Друк виконаних робіт і послуг
Виправлено відображення змінної "Місто постачальника", система обробляла неправильне ім'я змінної ("Місто підприємства") (№36314).
9) Виправлено помилку, через яку в Стані складу в Фільтрі по товару не запам'ятовувалося значення фільтра "Ваговий товар" (після перезапуску програми значення у фільтрі порожнє), а також збивалися на -1 наступні значення у фільтрі при перезапуску програми.
Додано приховування фільтра "Коробка для сезонного товару", якщо не активована платна функція "Збір товару в коробку для сезонного зберігання"".
Причина помилки: помилка проявлялася в ситуації, коли була відключена платна функція "Метричні характеристики товару" (№36677).
10) Документ --> Торгівля з випискою рахунку --> вкладка Видаткова накладна
Виправлена помилка друку гарантійного талона, через яку під час друку чека після створення видаткової накладної (автоматичний друк) для товару з гарантійним обліком без серійних номерів було потрібне введення серійних номерів (№36700).
11) Розрахунок зарплати
Виправлена помилка, яка не дозволяла створювати другий план продажів по торговій точці (помилка могла проявитися тільки у клієнтів, у яких не було планів продажів) (№36806).
12) У форми "Повернення товару постачальнику" і "Список постачань" у колонку "Номер накладної постачальника" виводиться або номер накладної постачальника або, якщо його не вказано, внутрішній номер документа, який формується системою автоматично при створенні прибуткової накладної (№36919).
13) Виправлено помилку під час сканування або завантаження з термінала збору даних у відомість інвентаризації.
Причина помилки: у ситуації, коли у відомості інвентаризації знаходиться два або більше товарів з однаковим штрих-кодом некоректно відпрацьовував метод перевірки входження товару в коробку. Не було перевірки наявності ознаки входження товару в коробку в результаті чого список коробок для вибору формувався з "порожніх" значень (№37037).
14) Торгівля з випискою рахунку - Видаткова накладна - Друк наліпки для відправки товару
Виправлено роботу змінної "Контрагент доставки", не встановлювалося значення змінної (№37052).
15) Торгівля з випискою рахунку - Друк видаткової накладної
Виправлена робота змінної "Одержувач доставки товару" (№37059).
16) У формі "Покупюрна перевірка" і "Виторг за день" відображається сума надходжень до каси, а не різниця між приходами і витратами
Елемент "Виторг за день" перейменовано на "Надходження в касу" (№37248).

Версія 9.3.4.5 (БД 468)

1) Розрахунок зарплати
Усунено помилку відкриття форми Планування для обмеженої ролі при прихованій вкладці Графік роботи. (синє вікно - помилка менеджер-класу)
-------------
Помилка була пов'язана з особливостями встановлення дат у компонент фільтра за періодом і фільтром за датою. Дата спочатку встановлювалася на початок періоду, потім відбувалося оновлення і запит некоректно обробляв другу порожню дату, оскільки за умовою обидві дати завжди заповнені (№32999).
2) Документ --> Замовлення клієнта на виріб
Усунуто помилку створення замовлення на виріб, через яку під час численного перемикання між типами замовлення (виріб, товар, група) переставали відображатися поля, що вимагаються для заповнення відповідно до типу замовлення (№35348).
3) "Товарознавство" - "Повний список товарів і послуг"
Виправлено помилку "Помилка при оновленні менеджер-класу Товар (mnProduction_1): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server][Неоднозначне ім'я стовпця "TheState"."" при встановленні фільтра "Стан товару", що дорівнює значенню "Діє", або "Виведений з дії" (№37595).

Версія 9.3.4.6 (БД 468)

1) Виправлена помилка, через яку в українській версії у формі "План продажів" не поміщалися підписи до перемикачів "Загальний план" і "Особистий план"
Збільшено ширину тексту для перемикачів (№37051).
2) Виправлено помилку, через яку на формі "Тип повідомлення" в українській версії не повністю поміщалася назва перемикача "Блимання повідомлення"
Збільшено розмір елемента для виведення підпису чекбокса (№37440).
3) Виправлено помилку, через яку повністю не відображався напис "Остання дата прийому оплати без зниження знижки" в українській версії (№37470).
4) Картка товару
Виправлено дію "Розрахувати ціну продажу з націнкою", ціна не розраховувалася, а встановлювалося значення рівне нулю (№37693).
5) Виправлена помилка, через яку при виборі дії "Відправити по e-mail" при використанні двох моніторів вікно "Попередній перегляд електронного листа" розміщувалося по центру двох моніторів (№37698).

Версія 9.3.4.7 (БД 468)

1) Маркетинг - Масова розсилка
На вкладці "Масові розсилки" прибрано сортування "Торгова мережа" для таблиці "Масова розсилка", якщо в системі використовується одна торговельна мережа (Налаштування - Торгова мережа - К-ть торговельних мереж - Одна) (№36693).
2) Заборонено доступ до прихованих дій за допомогою гарячих клавіш. (Ліцензія Старт - Реалізація - Створити рахунок (Alt + B)) (№36799).
3) Виправлена помилка "Неприпустиме ім'я стовпчика "False"" під час оплати реалізації на іменованого клієнта, якщо в системі встановлено використання політики подарунків клієнту (не вдосконалений (стандартний) режим розрахунку цін у реалізації) і ціна останнього товару (саме він вважається подарунком), менша за суму подарунка, який належить клієнту, про що виводиться відповідне повідомлення (№37599).
4) Журнал зміни складських документів
Додано реєстрацію зміни дати складського документа в "Склад - Список витрат" дію "Змінити дату".
Оплата - Неоплачені реалізації VIP
Додано реєстрацію зміни товару при поверненні товару по реалізації за допомогою цього режиму.
(№37813).
5) Виправлено помилку, через яку для деяких видів товарів зберігалася можливість зміни максимальної знижки в картці виду товару при відключеному доступі до одного з атрибутів редагування:
- "Максимальна знижка встановлена";
- "Максимальна знижка (%)".
Якщо в налаштуваннях ролей вимкнено доступ до будь-якого (або обох) з параметрів "Максимальна знижка встановлена", "Максимальна знижка (%)", то перемикач "Максимальна знижка встановлена" і "Максимальна знижка (%)" будуть недоступні (не видно).
(№37821)
6) Виправлена помилка, через яку не був встановлений фокус на кнопку "Обрати (Пробіл)" під час відкриття форми "Повернення товару за чеком №(Реалізація)", і для вибору товару за допомогою клавіші Пробіл було потрібне ручне встановлення фокусу на поле з чек боксом і подвійне натискання пробілу.
Доопрацьовано алгоритм роботи вибору товару клавішею "Пробіл":
- При відкритті форми фокус встановлюється в поле з чек боксом.
- Для вибору (скасування вибору) досить одноразового натискання "Пробіл".
- Вибір товару (скасування вибору) після натискання "Пробіл" здійснюється незалежно від того, яка комірка таблиці виділена.
Виправлено ситуацію, коли під час виклику форми з форми "Ремонт" заголовок форми залишався ""Повернення товару за чеком ..." замість "Вибір товару чека для ремонту"
(№37996)
7) Склад - Склад за видами товару
Додано сортування за найменуванням виду товару в алфавітному порядку (№38225).
8) Користувач "Продавець" - форма "Реалізація" - "Вибрати послуги"
Виправлено помилку "Помилка при оновленні менеджер-класу Товар (mnProduction_1): "[FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server][Неоднозначне ім'я стовпця "GoodTypeID", якщо в користувача є обмеження за видами товару (№38481).
9) Розрахунок зарплати
Виправлено некоректний розрахунок зарплати, пов'язаної з планами продажів, якщо період плану продажів не збігався з періодом платіжної відомості (№38652).

Версія 9.3.4.8 (БД 468)

1) Заборонено доступ до прихованих дій за допомогою гарячих клавіш (Ліцензія Старт - Реалізація - Створити рахунок (Alt + B)) (№36799).
2) Замовлення клієнта на виріб - Переведення замовлення в стан "На виробництво""
Для замовлень, створених з реалізації, у яких не вказано виріб, додано помилку, що необхідно вказати або вибрати виріб. Помилка була в тому, що в замовлень не обрано (не вказано) товар на виготовлення, і в принципі такі замовлення на виробництво і не відправляються (№37461).
3) Документ --> Замовлення клієнта на виріб
Додано обмеження за центрами обліку, дозволеними для користувача на замовлення і групи замовлень (№38307).
4) Склад - Список витрат
При зміні дати реалізації (дія "Змінити дату") виправлено логування номера фінансового документа (не встановлювався) (№38901).
5) Виправлено помилку, через яку некоректно формувався баланс з партнерами за національною валютою (відображалися некоректні суми боргу на початок періоду і баланс).
Помилка проявлялася під час аналізу балансу із зазначенням дати початку періоду, і національній валюті, і за наявності оплат із зазначенням валюти еквівалента. (Особливість клієнта: більшість документів приходу - валютні, оплати різні (№39566).
6) Розрахунок зарплати
Виправлено помилку, внаслідок якої взагалі не розраховувався індивідуальний відсоток від виторгу бригад (№40630).

Версія 9.3.4.9 (БД 468)

1) "Сервер додатків - Отримання суми прописом"
Виправлено помилку, яка призводила до некоректного відображення суми прописом. Завжди додавала (в основному) на початок рядка слово мільйонів. Тепер сума перетворюється коректно. Проявлялося тільки під сервером додатків і тільки для національної валюти "Рубль" і друк російський у чеку (№40617).
2) Виправлена помилка не правильного друку цін товарів на фіскальних чеках надрукованих на реєстраторах фірми Атол. Помилка виникала якщо в результаті знижки або округлення, кінцева ціна продажу товару виходила більш ніж з двома знаками після коми.
Виправлена помилка, коли в результаті знижки або округлення, кінцева ціна продажу товару виходила більш ніж з двома знаками після коми, а в результаті округлення фіскальником, кінцева ціна товару в реєстраторі відрізнялася на копійку від ціни в Торгсофт, а під час оплати безготівково виникала помилка. Тепер при оплаті тільки за безготівковим розрахунком сума до оплати передається реєстратору саме та, яку він розрахує. Так само ціни в реєстратор передаються такі, що б різниця між кінцевою сумою в чеку Торгсофт і реєстратора була мінімальною.
Допускаються відмінності між кінцевою ціною чека Торгсофт і реєстратора, якщо математично неможливо сформувати такі ціни на товар (з двома знаками після коми), що б при множенні їх на кількість і підсумовування вийшла сума чека розрахована в Торгсофт.
(№40628)

Версія 9.3.4.10 (БД 468)

1) Документ - Замовлення клієнта на виріб
Виправлено помилку "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)", яка виникала при створенні групи замовлень і редагуванні замовлення (№36509).
2) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість
Виправлено помилку розрахунку Індивідуального відсотка від виторгу бригади за наявності декількох планів продажів одного типу в періоді (№41297).
3) Виправлена помилка під час друку фіскального чека повернення через драйвер Атол, якщо повернення відбувалося готівкою, і в результаті округлення ціни за одиницю товару до двох знаків після коми реєстратором підсумкова сума до повернення за реєстратором могла бути більшою, ніж у Торгсофт. Тепер Торгсофт передає в реєстратор ту суму готівкою, яку реєстратор розрахує сам (№41587).

Версія 9.3.4.11 (БД 468)

1) Прискорено додавання товари у відомість інвентаризації на базах з великим рухом товару (№42841).

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором