• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версій 9.3.6.0 - 9.3.6.4

21.08.2017

9214

На форму "Замовлення клієнта на виріб" додано дію "Змінити параметри замовлення", яка викликає однойменну форму. Для зміни доступні такі параметри:
- "Дата закінчення" замовлення;
- "Примітки";
- "Дод. коментар".
На форму "Замовлення клієнтів" ("Документ" - "Реалізація" - "Замовлення товару і передоплата") додано дію "Змінити", яка викликає форму "Зміна параметрів замовлення".

Додана можливість вносити коментар до замовлення, незалежно від стану замовлення.

10083

На форму "Список приходів" додано дію "Друк етикеток у кількості на складі".
Також, на форму "Внутрішнє переміщення" в групу дій "Друк етикеток" додано дію "Друк етикеток в кількості на складі". В такому випадку, кількість на складі - це кількість товару на складі, на який переміщується товар.

Для зручності користувачів на формі "Внутрішнє переміщення" додано можливість друку етикеток у кількості на складі, що дасть змогу швидко роздруковувати етикетки на всі товари на складі, на який переміщується товар, а не тільки на ті, що перебувають у внутрішній передачі.

10187

Додано можливість додавати в картку товару кілька фотографій одночасно. Ця можливість доступна для дії "Додати фотографію"

За допомогою цього доопрацювання користувачі програми можуть додавати в картку товару кілька фотографій з папки за один раз.

10189

На форму "Фасований товар" додано дію "Перегляд стану складу", після натискання на яку відкривається форма "Стан складу" з можливістю багаторядкового вибору товару.

Дане доопрацювання буде зручним для користувачів додаткової функції "Фасування вагового товару і маркування його штрих-кодом" і дозволить прискорити додавання вагового товару на форму "Фасований товар".

17219

Для товарів із серійними номерами створюються окремі прибуткові накладні в тій валюті, підприємстві та постачальнику, від якого надходив серійний номер. У приходах проставляється ціна закупівлі конкретно цього серійного номера. Початкові надходження серійних номерів враховані в балансі з партнерами відповідних постачальників.
Додано видалення колективних сповіщень і сповіщень системи, які були зроблені до останнього дня періоду, що видаляється.

При видаленні статистик закритих періодів забезпечено коректне перенесення серійних номерів товарів, які були в наявності на останній день періоду, що видаляється.

18539

На форму "Налаштування форми розподілу товару прибуткової накладної" додано налаштування "Друкувати етикетки тільки з власним штрих-кодом". При активному налаштуванні, на друк будуть виводитися етикетки на товари тільки з власним штрих-кодом.
На форму "Розподіл товарного приходу по торгових точках" додано дію "Друк етикеток для всіх центрів обліку".

Це доопрацювання дасть змогу друкувати етикетки для всіх центрів обліку, куди виконується розподіл товару, а також друкувати етикетки з власним штрих-кодом.

19557

В
У режим "Реєстрація робочого дня співробітника" додано дію "Прикріпити фото"

Реєстрація робочого дня співробітника через Мобільний додаток з можливістю прикріплення фотографії.

20787

У "Розрахунок зарплати" - "Налаштування" - форма редагування "Торгова точка" додано налаштування "Обов'язкова реєстрація бригади в ТВС". Якщо налаштування активне, то при створенні рахунку відбуватиметься перевірка реєстрації бригади; якщо бригада не зареєстрована, то буде відображено вікно про необхідність реєстрації бригади.
На форму "Торгівля з випискою рахунку" - вкладка "Рахунок" додано дію "Перезміна". Після реєстрації бригади, створений рахунок і створена за цим рахунком видаткова накладна прив'язується до цієї бригади.

Додана можливість реєстрації бригади на формі "Торгівля з випискою рахунка" для подальшого розрахунку зарплати за бригадами.

21959

На форму "Неоплачені товари VIP-клієнта" (VIP-режим "Часткова оплата з розшифровкою по товару") додано колонку "Сума оплати" (редагована), в якій користувач може змінювати суму оплачуваної позиції, колонку "Оплачено раніше", де відображається сума раніше внесених оплат, та колонку "Дата оплати", в якій відображається дата, коли востаннє було внесено оплату за товар.

Можливість часткової оплати товарної позиції при реалізації VIP-клієнту.

26296

Додано дію "Отримати виписки за банківськими рахунками".

Можливість отримувати виписки за банківськими рахунками на формі "Торгівля з випискою рахунку".

29361

Додано додаткову функцію "Безпека даних: архів у хмарі", яка дає змогу створювати та надсилати архів у хмарне сховище (Google Drive).

Ця додаткова опція дає змогу автоматично створювати архів бази даних, стискати його та надсилати в хмарне сховище Google Drive для безпечного зберігання.

29504

У вікно редагування замовлення додано кнопку "Редагування".

Користувачі Мобільного додатка зможуть редагувати шапку незавершеного замовлення.

29761

Додано ABC і XYZ аналіз.
ABC аналіз може бути побудований за кількістю продажів, кількістю чеків, виторгом і виручкою і розраховується за класичними канонами подібного роду аналітики.

АВС-аналіз дає змогу визначити внесок кожного товару в оборот і прибуток магазину, розподілити товари за категоріями для ефективного управління асортиментом, а XYZ-аналіз визначає інтенсивність продажів товару за певний період.
Цей аналіз дасть змогу чіткіше визначити всі нюанси Вашого асортименту: які товари необхідно мати в достатній кількості, а які, навпаки, можна з асортименту виводити.

29762

У картку товару додано відображення останньої закупівельної ціни товару.

Можливість бачити закупівельну ціну в картці товару в Мобільному додатку.

29763

Додано режим "Реєстр прибуткових накладних", у якому відображаються дані про прибуткові накладні та їхній склад. Також у цьому режимі можна встановити або скасувати виконання контролю накладної.
Цей режим має налаштування доступу в "Налаштування" - "Користувач" - "Налаштувати доступ до Мобільного додатка" - "Прихід" - "Доступ до реєстру прибуткових накладних". При активній галочці, в режимі "Прихід", дія "Вибрати прибуткову накладну" замінюється на "Реєстр прибуткових накладних".

Для користувачів Мобільного додатку з'явився режим "Реєстр прибуткових накладних", в якому можна обрати та переглянути інформацію про прибуткову накладну.

29937

У пункт меню "Налаштування" - "Параметри" додано пункт "Документ", куди переміщено налаштування, які стосуються складських документів.
Для налаштування "Нумерація для кожного центру обліку" додано кнопку "Налаштувати", за допомогою якої можна встановити, як і для яких типів документів формувати номер.

Можливість налаштування унікального номера для складських документів по всій торговельній мережі.

29944

1. Додано налаштування доступу до кожного зі звітів режиму "Підсумки продажів" ("Налаштування" - "Користувачі" - "Налаштувати доступ до Мобільного додатка" - "Підсумки продажів").
2. У пункт меню "Налаштування" - "Параметри" - "Додаткові функції" додано розділ "Мобільний додаток" для налаштування шаблонів звітів Мобільного додатка для користувачів.

Для користувачів Мобільного додатка Торгсофт з'явилася можливість налаштовувати шаблони звітів, що використовуються в Мобільному додатку, а також налаштовувати доступ до кожного зі звітів. У свою чергу, для різних користувачів можна вказувати різні шаблони для одного звіту.

29945

У шаблон звіту "Товарний звіт за період" додано значення "Сума собівартості".
Також додано набір даних "Собівартість реалізації за центрами обліку", який містить інформацію:
- "Центр обліку";
- "Сума реалізацій";
- "Кількість реалізацій (кількість документів реалізації)",
- "Собівартість реалізацій".

Дозволяє в товарний звіт за період вивести інформацію про собівартість товару.

29947

У таблицю "Стан товару ремонту" додано вкладку "Контакти", в якій відображаються всі відправлені клієнту повідомлення про стан ремонту. Також ця інформація доступна в пункті меню "Маркетинг" - "Контакти".
Додана можливість вибору центру обліку, з якого буде списано матеріал, необхідний для ремонту. Центр обліку можна вибрати як у момент створення ремонту, так і в момент списання матеріалу з ремонту.

Дозволяє відстежувати історію надсилання повідомлень клієнту за стадіями ремонту, а також списувати матеріали ремонту на центрі обліку, де передбачається списання, а не там, де проводиться ремонт.

32018

Додано новий метод розрахунку собівартості "За партіями поставки з урахуванням внутрішніх передач" (може враховувати курс валюти закупівлі при розрахунку собівартості).
З пункту меню "Налаштування" - "Параметри" відключено можливість динамічної збірки складу, а також прибрано метод розрахунку собівартості "Усереднена закупівельна ціна" через їхнє застарівання.

Якщо ввімкнено цей метод розрахунку собівартості, то на кожному центрі обліку може бути своя собівартість залишків одного і того ж товару. При цьому внутрішні передачі "переносять" собівартість і впливають на собівартість залишків конкретних складів і собівартість у видаткових документах з цих складів. Для всіх документів працює принцип "перший прийшов, перший пішов": якщо товар першим прийшов на центр обліку, то він перший і зв'язується з видатковим документом цього центру обліку. Для товарів із серійними номерами при веденні суворого гарантійного обліку це не працює. У цьому разі зв'язки приходів з витратами формуються за серійними номерами.
При використанні внутрішніх передач на склади "Товар в дорозі" принцип "перший прийшов, перший пішов" не підтримується - собівартість прописується в усьому ланцюжку внутрішніх передач на кінцевий склад, - та, яка була записана в першу внутрішню передачу даного ланцюжка.

32196

На форму "Повернення грошей за товар" додані поля "На пошту" і "На телефон" (відображаються в разі використання фіскальних реєстраторів Штрих-М). Тепер при створенні повернення товару і виплаті грошей за цим поверненням, відображається поле для введення e-mail або номера телефону. Для іменованих клієнтів інформація заповнюється автоматично, при цьому дані можна ввести вручну.

Можливість відправки фіскального чека повернення на електронну пошту клієнта або на телефон (для російських фіскальних принтерів).

32646

Додано вкладку "Банківський термінал", де можна вибрати розрахунковий рахунок, для якого під час проведення оплати (повернення) програма буде автоматично виконувати операцію на банківському терміналі.
Також ця вкладка містить поля для налаштування термінала:
- "Номер СОМ-порту";
- "Швидкість СОМ-порту";
- "Індекс мерчанта";
- "Таймаут".

Підключення банківського термінала. Можливість використання банківських терміналів у режимах "Реалізація" (оплата/повернення) і "Торгівля з випискою рахунку" (оплата).

33585

Реалізовано можливість використання калькулятора міри.
У пункт меню "Налаштування" - "Параметри" - "Документ" додано налаштування "Показувати калькулятор міри в реалізації" (доступне за активної додаткової опції "Облік мір і ваг для ювелірних виробів").
Калькулятор міри відображається в разі, якщо товар має міру і встановлений параметр "Запитувати кількість" (відповідне налаштування в картці виду товару або в на формі "Реалізація" біля поля "Сума до оплати").
Товари, реалізовані в одиницях міри, на формі "Список витрат" позначаються відповідною піктограмою в колонці "Назва товару".
Значення полів "К-ть", "Од.вим.", "Ціна прайса" і "Ціна" у видатковій накладній заповнюються залежно від одиниці виміру, обраної під час реалізації товару.

Калькулятор міри дає змогу перераховувати кількості товару, що має міру, з одиниць виміру міри в одиниці виміру товару в реалізації та навпаки. Одна зі сфер застосування цієї функції - будівельний магазин.

33837

До звіту "Товарна накладна №ТОРГ-12" додано змінні "Дата договору поставки" і "Номер договору поставки".

Додана можливість відображати дату договору поставки і номер договору поставки у відповідних полях звіту "Товарна накладна ТОРГ №-12" (дата і номер договору поставки вказуються в "Картці клієнта" - вкладка "Інше").

34014

Додано налаштування рольового доступу до полів області "Інформація про клієнта" на формах "Реалізація" і "Повернення". За замовчуванням усі поля і дії доступні для всіх користувачів.

Це доопрацювання буде зручним у тому разі, якщо господар магазину хоче обмежити продавцям доступ до інформації по клієнту на формах "Реалізація" і "Повернення".

35341

Додано налаштування "Підтверджувати додавання фіскального товару в реалізацію, якщо фіскальний реєстратор на даному робочому місці не під'єднано" (доступне в разі активованої функції "Підключення фіскального реєстратора"). Якщо це налаштування активне, то під час додавання фіскального товару в реалізацію, за умови, що на цьому робочому місці не під'єднано фіскальний реєстратор, відобразиться відповідне повідомлення.
Додано виділення піктограмою фіскального товару для таких форм:
- "Реалізація";
- "Стан складу";
- "Список витрат";
- "Торгівля з випискою рахунку".

Дозволяє ідентифікувати фіскальний товар, а також налаштовувати підтвердження додавання фіскального товару в реалізацію, якщо фіскальний реєстратор на цьому робочому місці не під'єднано.

35346

Режим "Центр управління асортиментом моделей" перейменовано на "Центр управління асортиментом":
1. Додано можливість перегляду аналізу за товарами без розміру. Для перегляду тільки розмірного товару додано перемикач "Товар з розміром".
2. Додано можливість перемикання способу відображення кількості товару:
- за розмірами;
- за розмірами+кількістю;
- загальна кількість;
- кількість+розшифровка.
3. Додано два фільтри за залишками і продажами:
- відображає товари, у яких залишок менший/ більший/ дорівнює зазначеній кількості на обраному складі;
- відображає товар, який добре/ погано продається (необхідно встановити необхідний відсоток продажів і кількість днів, за які цей відсоток має бути досягнутий).

Розширено можливості режиму "Центр управління асортиментом":
1. тепер можна аналізувати товари не тільки з розмірним рядом.
2. Цей аналіз дає змогу відобразити залишок товару на складі, згідно із зазначеною кількістю.
3) Також дає змогу відобразити список товарів, які погано або добре продавалися протягом зазначеної кількості днів.
Таким чином, користувач програми, ґрунтуючись на отримані дані, зможе оперативно переміщати товар, який погано продається в одному магазині, в магазин, де цей товар продається краще.

35347

Додано дію "Перевірка документа", після натискання на яку перевірені документи позначаються зеленим кольором як перевірені.
Додано фільтр "Стан документа" з варіантами "Все", "Перевірений", "Не перевірений".
У шаблон звіту "Список безготівкових операцій" додано змінну "Стан документа".

Можливість відзначати перевірені фінансові операції на формі "Фінансовий документ", а також фільтрувати перевірені та неперевірені документи.

35353

При створенні архіву бази даних, в закінчення назви архіву додано версію SQL Server. Тепер при створенні архівів, закінчення назви файлу має вигляд "_DB468_SQL2005_SP4", де
- DB468 - версія бази даних;
- SQL2005 - версія SQL сервер;
- SP4 - ревізія SQL сервер.

Дозволяє наочно визначити версію SQL сервера збереженого архіву.

35437

До звіту "Аналіз вартості бізнесу" додано дію "Щоденний баланс підприємця", яка викликає відповідний звіт і містить таку інформацію:
1. Собівартість товару на Центрах обліку торговельної мережі.
2. Список приходів і витрат, а також підсумки каси на кінець дня.
3. Список приходів і витрат, а також підсумки за розрахунковими рахунками на кінець дня.
4. Приходи за центрами обліку (прихід, повернення клієнта, прибуткова внутрішня передача).
5. Витрати за центрами обліку (реалізація, видаткова внутрішня передача, списання, повернення браку, повернення постачальнику).
6. Список боржників із поділом на постачальників і клієнтів (постачальник-клієнт належить до постачальників).
7. Список тих, кому винні ми з поділом на постачальників і клієнтів.

Додано можливість перегляду щоденного балансу підприємця за всіма торговими точками.

36127

У "Торгівлю з випискою рахунку" додано дію "Оплатити подарунковим сертифікатом" (доступно при активованій додатковій функції "Подарункові сертифікати"). Оплачувати можна сертифікатами, робота з якими йде як із грошима.
У пункт меню "Маркетинг - "Подарункові сертифікати" - вкладка "Подарункові сертифікати" додано колонку "Рахунок", у якій відображається номер і дата рахунку, за яким було застосовано подарунковий сертифікат.
У налаштування об'єкта синхронізації інтернет-магазину (синхронізація через файли) додано вкладку "Подарункові сертифікати" (відображається за активної додаткової функції "Подарункові сертифікати"), де можна зазначити, які сертифікати вивантажувати, і назву "csv" файлу зі списком сертифікатів.
У пункт меню "Документ" - "Замовлення віддаленого клієнта" додано колонку "Оплачено подарунковими сертифікатами", в якій відображається сума сертифікатів, застосованих до цього замовлення.

Можливість використання подарункових сертифікатів у режимі "Торгівля з випискою рахунку", а також можливість під час отримання замовлення з інтернет-магазину (у разі синхронізації через файли) отримання суми подарункових сертифікатів, якими було оплачено замовлення в інтернет-магазині.

36320

У стандартний фільтр по товару додано додаткові параметри "Колір", "Матеріал", "Стать" і "Розмірність".
Для таблиць деяких пунктів меню "Аналіз", "Документ", "Маркетинг", "Склад" додано пошукову панель.

Розширено стандартний фільтр за товаром.

36364

На форму "Покупюрна перевірка" додано дію "Остання перевірка", при виклику якої завантажуються результати останньої (за часом) покупюрної перевірки каси. Ця дія доступна при виклику форми в режимі закриття каси.

Можливість перегляду результатів останньої покупюрної перевірки.

36830

На форму "Підсумки каси" додано колонку "Приходи" і фільтр "Категорія", який дає змогу відображати тільки доходи, тільки витрати або всю інформацію за підсумками каси.
Додано виклик форми "Покупюрна перевірка" з форм "Інкасація", "Здача виручки" і "Переведення грошей в іншу касу". При збереженні результатів покупюрної перевірки, підсумкова сума результату перевірки автоматично буде підставлена в поле "Сума" на цих формах.
На форми "Покупюрна перевірка" і "Підсумки каси" додано дію "Друк звіту", після натискання на яку можна надрукувати звіт "Покупюрна перевірка каси".

Розширено можливості режиму "Покупюрна перевірка каси".

37041

На головну форму додано параметр "Повідомлення користувача".
У пункт меню "Налаштування" - "Користувачі" додано вкладки "Отримувані сповіщення" і "Сповіщення", в яких налаштовуються типи сповіщень, що відображатимуться користувачеві.

У разі виникнення, наприклад, помилок авторизації або помилок щодо хмарного сховища, користувачеві надходитимуть повідомлення на головній формі.

37579

Додано колонку "Дата останньої закупівлі", яка відображається при активному перемикачі "Ціни закупівлі".
У список динамічних характеристик товару додано поле "Країна", яке можна додати в таблицю як колонку.

Можливість по кожному товару бачити дату останньої закупівлі на формі "Стан складу".

39772

Прибрано пункт меню "Завантажити модулі оновлення".

Для завантаження оновлень служить пункт меню "Настройки" - "Загрузить пакет обновлений".

40073

На вкладку "Банківський термінал" додано параметр "Тип банківського термінала" з варіантами налаштування:
- "Ingeinco" - загальний випадок, для роботи за протоколом BPOS2,
- "Ingeinco (Ощадбанк)" - для терміналів Ощадбанку, зокрема, на апараті ICT220;
- "Ingeinco (ПриватБанк)" - для терміналів ПриватБанку, в даному режимі не виконується відправлення платежу на термінал, при виконанні повернення товару.

Можливість використання банківських терміналів "Ingeinco (ПриватБанк)" і "Ingeinco (Ощадбанк)".

40459

Додано налаштування рольового доступу до перемикача "Націнка від ціни товару" на формі редагування "Вид товару".

Для тих користувачів, кому необхідно обмежити доступ користувача до налаштування "Націнка від ціни товару".

Версія 9.3.6.0 (БД 472)

1) Документ - Склад постачальника
Виправлено помилку "Could not convert Null into integer" при виконанні імпорту, якщо не заповнено поле валюта. Додано перевірку, чи встановлена валюта, якщо це поле не заповнене, тоді користувачеві виводиться відповідне повідомлення. Така ситуація може статися, якщо налаштування імпорту були збережені в російській версії програми, а імпорт виконувати в українській версії (№32974).
2) Виправлено застосування знижки для модельного ряду, при виконанні дії "Записати для всіх товарів моделі", або додавання модельного ряду в прихід (№34137).
3) Синхронізація з Інтернет-магазином
При синхронізації з інтернет-магазином (ftp сервером) додана обробка помилок (№35354).
4) Прихід - Розвантажити накладну з файлу
Виправлено відновлення фотографій товару при завантаженні накладної з файлу. При цьому додано можливість зберігати накладну в одному режимі зберігання фото (наприклад у базі даних), а завантажувати в іншому (у каталозі) (№35450).
5) Документ - Комплектація - Коробка для сезонного зберігання
Виправлено відображення поля "Місце зберігання" при редагуванні не зібраної коробки (№35576).
6) Мобільний додаток. Головне меню.
Виправлено помилку, що призводила до неможливості вийти з програми, якщо неможливо під'єднатися до сервера (№35702).
7) Виправлено помилку, через яку при збереженні змін у формі "Розрахунковий рахунок" зміни зберігалися, попри повідомлення про помилку "Період за вказаною вами датою закритий. Зміни в закритому періоді заборонені."
Додано перевірку на наявність фінансових документів у закритих періодах у разі зміни валюти розрахункового рахунку, пов'язаних із редагованим розрахунковим рахунком. У разі, якщо такі документи є, видається повідомлення про помилку з переліком закритих періодів, до яких належать такі документи.
Причина помилки: помилка виникала під час зміни валюти для розрахункового рахунку, якщо були фінансові документи з датою, що відповідає закритим періодам (№35721).
8) Мобільний додаток. Приймання та видача замовлень.
Усунена помилка, що дозволяла внести оплату більше суми замовлення шляхом проведення оплати на розрахунковий рахунок і в касу одночасно.
Додано авто виділення тексту в полях при переході на них фокусу.
При зміні поля "До оплати", сума з нього автоматично підставляється в поле "Отримано" для зручності прийому передоплати.
(№35882)
9) Мобільний додаток. Мобільні операції.
Додано перевірку наявності суми в полі введення суми у всіх діалогах.
Додана іконка до всіх повідомлень про помилки (№36040).
10) Мобільний додаток. Облік обладнання.
Додана перевірка на унікальність імені створюваного типу обладнання і на заповнення поля для введення імені типу обладнання (№36116).
11) Виправлена помилка, через яку некоректно спрацьовувало збереження фото товару для всіх моделей як при завантаженні фотографій через "Відкрити фото", так і через "посилання".
Доопрацьовано механізм "Зберегти для всіх моделей" в частині копіювання даних про фотографії, що зберігаються в каталозі (під час додавання нового фото, при видаленні всіх фотографій).
(№36366)
12) Виправлена помилка, коли не працювало "Автозаповнення" суми "Отримано" (на формі внесення грошей від віп-клієнта і передоплати на замовлення в Замовлення клієнта на виріб) під час готівкового розрахунку, якщо дозволено редагувати поле "До оплати" і ми його редагували (№36505).
13) Виправлено помилку, через яку під час багаторядкового додавання товару зі складу в рахунок (комерційну пропозицію, видаткову накладну) через дію "Вибір товару зі складу" або "Обрати товар зі складу за видами товару" курсор "біг" по товарах і відбувалося оновлення таблиці після додавання кожної одиниці.
При багаторядковому виборі вимкнено оновлення таблиць під час додавання кожної одиниці та відображення "біжучого" курсору.
(№36520)
14) Виправлено помилку, коли робоча форма вибору налаштувань Фільтра за товарами ("Фільтри (F12)" у стані складу, наприклад) відкривалася по центру робочого столу, а не екрана. А при роботі з двома моніторами це призводило до того, що форма з'являлася між двома моніторами.
Виправлено помилку, коли робоча форма Товарознавство - Передрукувати етикетку перший раз відкривалася на весь екран (наприклад після повного очищення реєстру) (№36694).
15) Якщо поточний користувач має обмеження на доступ до кас, то діалог вибору каси не міститиме кнопок "Додати", "Змінити".
Текст, розташований під списком кас, доступних для вибору, міститиме таку інформацію:
"Створення (редагування) кас заборонено. Зверніться до адміністратора системи для отримання відповідних прав доступу."
Якщо під час входу в програму користувач-продавець має ввести залишок у касі та водночас не вибере касу - роботу програми буде завершено з видачею відповідного повідомлення (раніше в цій ситуації програма не закривалася).
(№36827)
16) Налаштування - Параметри - Чек - (Фіскальний) - Налаштування фіскального реєстратора - Вибір фото для логотипу (на прикладі "Штрих-М")
Додано обробку помилки і виразний текст чому фото неправильного формату не може бути завантажено.
Тепер якщо вибрати некоректно фото буде відображено вікно помилки з текстом:
Помилка завантаження фото
Обране фото має невірний формат.
Перестворіть фото у форматі bmp і повторіть завантаження.
(№37415)
17) Друк фіскального чека реалізації
Виправлено помилку друку штрих-коду фіскального чека реалізації на реєстраторах Штрих-М. Невірно відображався штрих-код, завжди писав 1234567890128 (№37441).
18) Виправлена помилка, коли видавалося повідомлення "Перевищено кількість користувачів" при зміні користувача на персональному комп'ютері в локальній мережі, якщо під першим користувачем вхід в Торгсофт здійснювався з визначенням співробітника (№37809).
19) Товарознавство --> Вид товару
Виправлено налаштування гарантійного талона для виду товару, внаслідок якого при послідовному налаштуванні декількох шаблонів налаштування чергового шаблону не можна було почати з 0, а відкривалося налаштування попереднього шаблону (№38208).
20) Акції - Окрема знижка на кожен товар
Виправлено розбіжність між сумою реалізації та сумою до оплати. Розузгодження даних відбувалося, якщо акційному товару змінити його вартість (за прайсом, або з урахуванням знижки) (№38478).
21) Видалення статистик закритих періодів
При видаленні статистик очищалася інформація про коробки. Реалізовано видалення тільки розібраних коробок, зібрані і не зібрані видалятися тепер не будуть (№39022).
22) Документ - Повернення товару постачальнику
Додано запит кількості до повернення товару при додаванні через партії поставок (з однієї партії, не багаторядковим вибором, багаторядковому було і раніше).
Заборонено змінювати кількість до повернення, якщо товар повернення вже пов'язаний з приходом (після розрахунку собівартості) або одразу обирається з партії поставки.
(№39115)
23) Налаштування - Параметри - вкладка ШК
Виправлена робота перекладу. Тепер усі елементи переводяться (№39134).
24) Склад - Рух товару - Фільтр за центром обліку
Виправлено переклад для елементів фільтра (№39146).
25) Документ - Замовлення клієнта на виріб
Змінено текст повідомлення для користувача, коли користувач намагається перевести замовлення створене з реалізації в стан "На виробництво"
Тепер текст має такий вигляд - Замовлення, створені в режимі "Реалізація" - неможливо переводити в стан "На виробництві" (№40224).
26) Документ - Замовлення клієнта на виріб
Доопрацьовано алгоритм переведення замовлення на виробництво. Тепер якщо під час переведення, в момент запиту кількості продукції, що випускається, натиснути скасування, то не буде створено ні товар, ні технологічна карта, ні маршрутний лист і замовлення не буде переведено в стан "На виробництво", а залишиться в колишньому стані.
Раніше при натисканні скасування у вікні створювався товар і створювалася технологічна карта, а маршрутний лист не створювався (№39383).
27) Оплата - Оплата
Оновлено фільтр "Фірма зі складами" і перейменовано на "Центр обліку". Прискорено швидкість завантаження даних і прибрано з фільтра приховані Центри обліку (№39761).
28) Переклад елементів, які є в порожній базі.
Тепер, при зміні мови з російської на українську або на будь-яку іншу мову, буде відбуватися коректний переклад значень, як на українську, так і у зворотний бік - на російську (№40384).
29) Розрахунок зарплати - Планування - Журнал роботи співробітників
Виправлено помилку "The specified path not found" при виборі співробітника. Не створювався каталог для зберігання фотографій співробітників (№40613).
30) Звіт - Порівняльний аналіз за місяцями
Виправлено відображення місяців у колонці період. Тепер назви місяців так само будуть перекладатися (№40631).
31) Звіт - Повний прайс-лист (всі об'єкти обліку)
Виправлено формування слів в яких використовуються лапки або апострофи. Тепер Дані рядки відображаються коректно (№40633).
32) Перекладач
Виправлено переклад для елемента, що відповідає за згортання вікон (№40746).
33) Виправлена помилка, через яку некоректно підраховувалася к-ть на початок періоду в Аналіз - Аналіз реалізацій за постачальниками і торговими точками.
Причина помилки: при розрахунку залишків на початок періоду інтервал "до початку періоду" містив саму дату початку періоду через що дані могли бути враховані двічі (№41285).
34) Документ - Повернення
При поверненні товарів, проданих VIP клієнту або проданих у борг, додано відображення колонки з сумою сплаченої за товар. Дана колонка відображається тільки якщо обраний 3 - й VIP режим, і відображає суму всіх внесених оплат за поточну позицію. Сума, яка відображається в підсумку, - це сума всіх товарів, доданих у повернення. А сума оплати це фактична сума, яка була отримана від клієнта (№41290).
35) Великий Торгсофт - Виписки за банківськими рахунками - вікно помилки
Виправлено розташування вікна помилки при використанні 2-х і більше моніторів (№41498).
36) Виправлена помилка, яка виникала при відкритті на попередній перегляд з налаштування шаблону Товарного звіту за період, з угрупованням по товару (InvalidColumnName) (№41510).
37) Виправлена помилка, через яку при оприбуткуванні наявного товару, а саме при оприбуткуванні рулону або відрізу шляхом вибору зі "Стану складу" або з "Повного списку товарів і послуг", не підтягувався опис рулону/відрізу (№41747).
38) "Торгсофт Гібрид - Друк фіскального чека"
Виправлена помилка друку додаткових чеків при друку чека для фіскального товару. Виправлена помилка друку фіскальних товарів у змішаному режимі на не фіскальний чек (№41777).
39) Виправлено помилку, коли при завершенні роботи з програмою на одному робочому місці, неможливо було одразу скористатися платною функцією з обмеженням кількості робочих місць на іншому робочому місці. У разі, якщо під час роботи на першому робочому місці було досягнуто максимальної кількості робочих місць (з урахуванням першого) (№41940).
40) Виправлена помилка через яку форма "Довідник матеріалів" була розміщена по центру двох моніторів (№42015).
41) Виправлена помилка, через яку фільтр "Центр обліку реалізації" на формі "Аналіз руху товару по підприємству поставки" не підтягував значення реалізацій незалежно від вибору центру обліку.
Додатково виправлена помилка в аналізі даних по надходженнях: при аналізі надходжень від розукомплектації не враховувався фільтр за періодом.
(№42049)
42) Виправлено помилку, через яку під час друку Акта виконаних робіт (послуги, товари та послуги) в торгівлі з випискою рахунку, в акт не потрапляють всі позиції з видаткової накладної, якщо на один і той самий товар, в одній і тій самій кількості з однією і тією самою ціною у видатковій накладній присутні більш ніж одна позиція.
Помилка виникала при об'єднанні рахунків з однаковими (за кількістю і ціною) товарами (послугами) (№42059).
43) Мобільний додаток. Аналіз періоду.
Увімкнено відображення закритих періодів.
Змінено порядок періодів у списку, пізніші - вгорі (№42141).
44) Акції - Окрема знижка на кожен товар
Виправлено застосування акційної знижки, товарам реалізації з ручною знижкою акція застосовуватися більше не буде (№42253).
45) Мобільний додаток.
Додана можливість вибирати кодування друку чека.
За замовчуванням використовується кодування ISO-8859-5, якщо воно не підтримується принтером, можна вибрати кодування GBK (спрощена китайська) (№42532).

Версія 9.3.6.1 (БД 472)

1) Файл - "Журнал зміни документів"
У таблицях "Журнал зміни документів", "Журнал зміни складу документа" і "Повний протокол подій" перейменована колонка "ПІБ співробітника" на "Змінив". У цій колонці відображається ім'я співробітника, якщо його немає, тоді ім'я користувача (як у списку витрат) (№42147).
2) Мобільний додаток.
Виправлена помилка отримання списку складів, через яку було неможливо змінювати ціни продажу товару (оскільки для зміни ціни товару потрібен ідентифікатор складу, на якому змінюється ціна) (№42840).
Виправлена помилка в слові ПримечанНия в Документ - Замовлення клієнта на виріб - Змінити параметри замовлення - вікно Зміна параметрів замовлення.
3) Виправлено помилку "Field 'центр обліку' must have a value", під час відкриття режиму Реалізація, якщо активовано платну функцію обліку заробітної плати і не створено торгову точку за поточним центром обліку (№43122).
4) Усунуто помилку, коли після сканування першого товару в рахунок або комерційну пропозицію в режимі Торгівля з випискою рахунку, цей товар не відображався візуально в рахунку або комерційній пропозиції.
У наступних діях були прибрані зайві оновлення менеджер класів (таблиць), що повинно позитивно вплинути за швидкістю на масове додавання товарів до рахунку та комерційної пропозиції (№43186).

Версія 9.3.6.2 (БД 472)

1) Виправлена помилка при завантаженні програми "Не вдалося завантажити список активованих функцій. Текст помилки: 'fgjdf+op4 is not a valid integer value'". Помилка проявлялася на OC Windows без підтримки ANSI (№37208).
2) Мобільний застосунок. Приймання та видача замовлень.
Усунуто помилку, що виникає при видачі замовлення з оплатою (№41770).
3) Виправлено помилку Access violation в момент другого відкриття режиму Торгівля з випискою рахунку в одному сеансі роботи, якщо у користувача не активована платна функція подарункових сертифікатів (№43771).
4) Для відображення Примітки замовлення доопрацьовано режим "Формування замовлення постачальнику" в частині друкованої форми замовлення.
У звіт додано змінну "Примітка до замовлення", яку можна використовувати для налаштування звіту (№43887).
5) Виправлено помилку, через яку у формі для вибору кількості виробів і виконавця робіт під час виробництва комплекту відображалися звільнені співробітники (№43902).
6) Виправлена помилка у формі "Співробітник" на вкладці "Аналіз роботи за період по виробництву" в таблиці "Показники роботи співробітників за період по виробництву", через яку не працював фільтр пошуку підрядка за колонкою, зазначеною в умові пошуку (№43909).
7) Склад - Наявність товару на складах торговельної мережі
Виправлено помилку "Access violation", яка виникала під час активного пошуку за будь-якою колонкою з даними по центру обліку (К-ть, Розміри, Необхідна к-ть) і виконати дію "Оновити дані таблиці" (№44152).
8) Мобільний додаток.
Виправлена критична помилка, що призводить до вильоту програми на старих версіях Android (4.0 - 4.4) (№44309).
9) Аналіз --> ABC і XYZ аналіз
Виправлено некоректний розрахунок сум в аналізі за виручкою (№44312).

Версія 9.3.6.3 (БД 472)

1) Документ - Ремонт - зміна стану ремонту
Виправлено помилку, яка не давала перевести стан ремонту в стан "Повернуто клієнту відремонтовано", "Повернуто клієнту не відремонтовано", "Повернуто постачальнику", "Обмін на новий товар" (№44317).
2) Реалізація - 3-VIP режим - Оплата проданого товару в борг
Виправлено помилку, через яку в цьому вікні відображалися товари з переплатою або з 0 оплатою (Виділені сірим). Так само виправлена помилка при виділенні великої кількості сильно гальмувала форма і видно було як виділялися товари.
Тепер у цьому вікні відображаються тільки ті товари, які оплачені не повністю або без оплати (№44511).
3) Прихід - Розподіл товарного надходження за торговими точками
Виправлено некоректне відображення центрів обліку на етикетках у полі "Центр обліку", якщо розподілити товар на кілька центрів обліку і скористатися дією "Надрукувати етикетки на товари" - "Друк етикеток для всіх центрів обліку" (№44914).

Версія 9.3.6.4 (БД 472)

1) Документ - Облік податкових накладних - Зведені податкові накладні
Виправлено експорт ІПН співробітника, який склав податкову накладну/коригування (№45708).
2) Документ --> Торгівля з випискою рахунку --> вкладка Видаткова накладна
Виправлено помилку часткової оплати накладної в еквіваленті. Коли при перерахунку оплати від еквівалента підсумковий фінансовий документ створювався на повну суму (№46450).
3) Виправлено помилку, коли в русі товару міг задвоюватися рух, якщо після переходу на новий метод розрахунку собівартості з урахуванням внутрішніх передач (або навпаки), відкрити закритий період і перерахувати за ним собівартість (№46861).
4) Виправлено помилку, коли не спрацьовувала акція на один товар, якщо в ній встановлено Окрему знижку на один товар і в списку відсотків знижок зустрічається нульовий відсоток, перед реальною знижкою на n-й товар. Дана акція не спрацьовувала, якщо в списку акцій, після цієї акції була створена аналогічна акція, для спрацьовування якої, повинен бути використаний керуючий штрих-код (№46884).
5) Виправлена помилка "Privileged instruction" при відкритті форми "Журнал показань лічильників" під обмеженою роллю. Так само ця помилка могла проявлятися на формах зі стандартною дією Копіювати, то ж під обмеженою роллю (№47173).

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором