• Від місця на ринку до магазину

  • -

  • Від магазину до торговельної мережі

  • -

  • Від торгівлі до виробництва

Опис версій 9.3.8.0 - 9.3.8.4

16.10.2017

5370

На форму "Автоматичний розрахунок собівартості" додано перемикач "Оновлення індексів і статистик, відновлення HID".

Це доопрацювання дає можливість у завданні на розрахунок собівартості вказати, щоб перед початком розрахунку собівартості оновлювалися індекси і статистики, що може прискорити розрахунок собівартості.

9891

Форма редагування "Клієнт" зроблена масштабованою.
Додано налаштування "Налаштувати послідовність вкладок", яке викликається з контекстного меню на заголовку форми "Клієнт".

Можливість налаштовувати послідовність вкладок у картці клієнта, а також змінювати масштаб форми "Клієнт".

22344

Додано колонку "Дата випуску" на формах "Надходження товару" і "Реєстр прибуткових накладних".

Додана можливість бачити дату випуску товару в таблиці "Товар прибуткової накладної".

31994

При коригуванні цін для товарів відкритої видаткової накладної, змінюються ціни у відповідних поверненнях (із запитом підтвердження).

З'явилася можливість автоматичної зміни цін за поверненнями при коригуванні цін для товарів відповідної видаткової накладної.

32000

На форму "Торгівля з випискою рахунку" на вкладку "Видаткова накладна" додано:
- група дій "Звірка" (Звірено/Відмінити звірку);
- фільтр "Звірка" (дає змогу відображати список звірених/не звірених накладних).
На форму редагування "Накладна" додано поля "Дата звірки" і "Звірив", у яких відображаються дата звірки накладної та ім'я користувача, який встановив документу ознаку "Звірено".
Звірені накладні позначаються відповідною піктограмою в колонці "Одержувач".

Це доопрацювання дасть можливість користувачеві програми позначати звірені видаткові накладні на формі "Видаткова накладна", а також фільтрувати такі накладні.

32010

У "Торгівля з випискою рахунку" на форму редагування "Накладна" додано ознаку "Під реалізацію". На вкладку "Видаткова накладна" додано фільтр-перемикач "Накладні "під реалізацію"". У разі ввімкненого перемикача список накладних міститиме тільки накладні з ознакою "під реалізацію".
На формі "Картка взаєморозрахунків":
1) Перемикач "Не враховувати накладні "під реалізацію"" перейменовано на "Не враховувати ПРИХІДНІ накладні "під реалізацію"";
2) Додано перемикач "Не враховувати ВИТРАТНІ накладні "під реалізацію"". При увімкненому перемикачі суми видаткових накладних "під реалізацію" і оплати за ними не беруть участі в розрахунку боргу.

За допомогою цього доопрацювання користувач програми зможе відобразити в картці взаєморозрахунків дані, які не враховують видаткові накладні "під реалізацію".

32014

На форму "Список виробничих операцій" додано дію "Копіювати".

Додана можливість копіювання виділеної операції для ручного додавання такої ж операції, яку виконав інший співробітник.

32015

Для операцій, що вимірюються в грошах, при зміні ціни на операцію в технологічній карті, оновлюються ціни на цю операцію у всіх відкритих виробничих актах. Перед зміною відображається повідомлення зі списком відкритих виробничих актів, на які вплине зміна ціни операції та загальною сумою зміни. Оновлюються ціни тільки на ті операції, ціна яких дорівнювала ціні операції в технологічній карті до зміни. Якщо ціна на операцію у виробничому акті відрізнялася від початкової в технологічній карті, вона змінена не буде.

При зміні ціни на операцію в технологічній карті, автоматично оновлюються ціни у відкритих виробничих актах.

36133

У меню "Документ" додано пункт "Перенесення прибуткових накладних між партіями поставки", який містить три таблиці:
1. "Список прибуткових накладних" відображає всі прибуткові накладні, які перебувають у всіх активних партіях постачання, крім поточної, або не перебувають у жодній партії постачання. Список накладних можна відфільтрувати за періодом, партією поставки, постачальником, центром обліку, а також відобразити тільки накладні без партії поставки. Дія "Перенести накладну в партію поставки" переносить вибрані накладні в партію поставки, зазначену в таблиці "Партія поставки".
2. "Партія поставки" містить список активних партій поставки. Є можливість створити, змінити і видалити партію поставки.
3. "Склад партії поставки" містить накладні, які входять у партію поставки, виділену в таблиці "Партія поставки".

Додано можливість перенесення прибуткових накладних між партіями поставки.

37032

Додано налаштування "Перетискати фотографії у звітах".
Перетискання фотографії працює для таких звітів:
- "Наявність товарів на складах торговельної мережі";
- "Склад за моделями"; "Склад за моделями"
- "Прайс-лист з фотографіями";
- "Етикетки";
- "Рахунок";
- "Комерційна пропозиція";
- "Товарний звіт за період".

У разі ввімкненого налаштування роздільну здатність фотографії буде встановлено відповідно до розміру поля (комірки) для її відображення у звіті. Це дасть змогу позбутися помилок, пов'язаних із нестачею пам'яті під час формування та експорту звітів.

37048

На форму "Створення архіву і відправка в хмару" додано тип завдання "Архів каталогу з програмою" для створення завдання на архівування каталогу з програмою в хмарне сховище (із зазначенням часу так само, як і для архіву бази даних).

Це доопрацювання дасть змогу автоматично створювати архів каталогу з програмою і відправляти архів у хмарне сховище Google Диск для безпечного зберігання.

37580

У налаштування об'єкта синхронізації на вкладку "Клієнти" додано налаштування "Оновлювати дані клієнта при автоматичному створенні рахунку". Якщо під час опрацювання замовлення буде відразу створено рахунок, то дані клієнта буде оновлено даними із замовлення. Якщо в замовленні клієнта присутні нові параметри (у клієнта вони не заповнені), то вони в будь-якому разі будуть встановлені, незалежно від цього перемикача. Якщо вимкнути це налаштування, то параметри клієнта будуть оновлюватися з даних замовлення. Якщо в замовленні не заповнені якісь параметри, а у клієнта вони присутні, то клієнтські затиратися не будуть.
Параметри клієнта, які можуть бути оновлені під час обробки замовлення:
- Ім'я;
- Прізвище;
- Найменування клієнта;
- Поштова адреса;
- Місто;
- Область;
- Країна;
- Індекс;
- Електронна адреса;
- Мобільний телефон.

Додано налаштування під час обробки замовлення з інтернет-магазину оновлювати/не оновлювати наявні дані в картці клієнта.

40473

Додано необхідну реєстрацію бригади при створенні комерційної пропозиції, якщо в налаштуваннях зарплати активовано налаштування "Реєструвати бригаду в Торгівлі з випискою рахунку".

Додана можливість реєстрації бригади на формі "Торгівля з випискою рахунку" при створенні комерційної пропозиції.

41957

У головне меню Мобільного додатка додано ярлик "Реєстр прибуткових накладних" (доступний, якщо в налаштуваннях доступу до Мобільного додатка активовано налаштування "Доступ до реєстру прибуткових накладних" (пункт меню "Прихід")).

Для швидкого доступу до реєстру прибуткових накладних.

42161

1. Налаштування "Відображати неактивні платні функції" перенесено з вкладки "Сервіс" у вкладку "Додаткові функції".
2. Підвкладку "Банківський термінал" перенесено з вкладки "Сервіс" у вкладку "Додаткові функції".
3 Налаштування підключення дисплея покупця перенесено з вкладки "Сервіс" в окрему підвкладку "Підключення дисплея покупця" розділу "Додаткові функції".
4. У вкладку "Додаткові функції" додано підвкладку "Видалення статистики закритих періодів". У цю підвкладку переміщено налаштування "Переносити товари з нульовою кількістю під час видалення статистики закритих періодів" із вкладки "Сервіс".
Також у вкладку "Видалення статистики періодів" додано нове налаштування "Зберігати постачальника товару при видаленні статистик закритих періодів". Це налаштування дає змогу зберегти постачальника товару, який був на складі на кінець останнього дня видалення статистик. Працює тільки за таких методів розрахунку собівартості:
- за партіями постачання в розрізах центру обліку;
- за партіями поставки з урахуванням внутрішніх передач.
Це налаштування особливо важливе для роботи з "Аналізом продажів товару постачальника на реалізації" після видалення статистик. Після видалення статистик "Аналіз залишків товару" на останню дату періоду, що видаляється, має збігатися з цими даними до видалення (крім товарів, за якими були залишки в мінус за якимось центром обліку на дату видалення).
У пункті "Аналіз залишків товару" прибрано обмеження за постачальниками товару (раніше відображалися залишки тільки від початкових залишків, постачальникам, постачальникам-покупцям і не відображалися всі інші, наприклад, надходження від інвентаризації). Крім надходжень від розукомплектації, оскільки для таких товарів постачальником є постачальник комплекту.

Налаштування можливостей для функції "Видалення статистик закритих періодів" згруповано і винесено в окрему вкладку меню "Налаштування - Параметри", де з'явилася опція "Зберегти постачальника товару".
Це налаштування буде корисним під час роботи з товарами постачальника, узятими під реалізацію, що дасть змогу отримати актуальні дані залишків товару на останню дату періоду, що видаляється, порівняно з цими даними до видалення.

42598

Розширено можливості режиму "Аналіз залишків за термінами реалізації":
1. Додано поле "Інтервал аналізу" для можливості створення періодів аналізу (за замовчуванням розрахунок ведеться за старими періодами аналізу).
2. Додано новий вид аналізу "По товару".
3. Додано можливість розшифровки конкретного рядка аналізу:
- за постачальником;
- за видом товару;
- за виробником;
- за товаром.

За допомогою цього доопрацювання користувачі програми можуть задавати періоди аналізу в режимі "Аналіз залишків товару за термінами реалізації".

42600

На форму "Введення цін для товару цієї накладної" додано дію "Встановити закупівельну ціну", за допомогою якої можна ввести одну закупівельну ціну для обраних товарів.
На форму "Розподіл товарного приходу по торгових точках" додано дії "Експорт в Excel" і "Експорт в HTML".

Додано можливість вводити єдину закупівельну ціну для обраних товарів у прибутковій накладній, а також експортувати таблицю "Розподіл товарного надходження по торговельних точках" в Excel і HTML.

42608

Дія "Змінити стан накладної" на формі "Реєстр прибуткових накладних" і дія "Стан передачі" форми "Реєстр внутрішніх передач" доступні для декількох виділених накладних, а не тільки для однієї конкретної накладної.

Додано можливість однією дією змінювати стан накладної (діє/не діє) декількох виділених накладних на формі "Реєстр прибуткових накладних", а також однією дією змінювати стан передачі (діє/відкладена) для виділених накладних на формі "Реєстр внутрішніх передач".

42615

1) Додано новий тип подарункових сертифікатів, робота з якими ведеться як з товаром.
Особливості таких сертифікатів:
1. При випуску такого типу сертифіката створюється прибуткова накладна, що містить товари (подарункові сертифікати) на зазначений центр обліку.
2) Такі сертифікати не можна додати в реалізацію (через режим "Реалізація") і повернути через повернення (форма "Повернення").
3. Під час продажу такого сертифіката створюється реальна реалізація цього товару, при цьому кінцева ціна продажу сертифіката формується з урахуванням усіх поточних акцій і клієнтських знижок
4. При оплаті реалізації таким подарунковим сертифікатом, якщо на товари реалізації була застосована клієнтська знижка, знижка діє тільки на суму доплати клієнтом реальними грошима.
5. Неможливо використовувати ці подарункові сертифікати в "Торгівлі з випискою рахунка" і під час оплати товарів, узятих у борг у реалізації.
6. Перевипуск цих сертифікатів заборонено.
7. Сума товарів, оплачених подарунковим сертифікатом, не враховується в сумі для розрахунку знижки. Купівля подарункового сертифіката - враховується.
2). На форму "Подарункові сертифікати" - "Аналіз застосування подарункових сертифікатів" - вкладка "Реалізації з використання сертифікатів" додано колонки:
- "Сума знижки під час продажу сертифіката" - заповнюється тільки для сертифікатів, робота з якими ведеться як з товаром і занижує знижку;
- "Прибуток".
3). На форму "Аналіз застосування подарункових сертифікатів" додано фільтр "Центр обліку".

Дозволяє створювати подарункові сертифікати, робота з якими ведеться як з товаром:
- можливість при продажу сертифіката застосовувати клієнтську знижку;
- при оплаті подарунковим сертифікатом, знижка застосовується на доплату;
- можливість вести облік застосованих подарункових сертифікатів за конкретними центрами обліку;
- можливість бачити прибуток за проданим товаром, оплаченим з використанням подарункового сертифіката.

42714

До налаштувань Мобільного додатка в розділ "Сервіс" додано дію "Вибрати колір фону".

Для зручності користувачів додано можливість змінювати колір фону в Мобільному додатку.

43277

Додано підтвердження "Показувати валюту і ціну закупівлі товару?" під час відображення "Звіту по реалізованому товару" в Мобільному додатку.

У разі вибору показувати валюту і ціну закупівлі, звіт буде будуватися довше.

43995

Додано видалення архівів у хмарі без поміщення їх у кошик (за замовчуванням).
На форму редагування "Завдання на архівування" додано налаштування "Поміщати в кошик замість видалення" для можливості поміщати файли в кошик.

Дає змогу видаляти непотрібні файли в хмарному сховищі, без поміщення в кошик, що істотно заощаджує місце на хмарному диску.

Версія 9.3.8.0 (БД 473)

1) Документ --> Реалізація
Виправлено помилку, яка призводила до того, що можна було продати товар у мінус при забороні.
Помилка виникала в такій комбінації: товару немає на складі, цей товар додають у замовлення клієнта, а потім продають із замовлення.
Документ - Торгівля з випискою рахунку
Повністю була відсутня перевірка на продаж у мінус під час додавання товару безпосередньо у видаткову накладну.
Помилка усунена для сканування товару і додавання зі складу, редагування кількості (збільшення).
(№31399)
2) Вирішено проблему з відображенням шрифтів, якщо програма встановлена не на російськомовну систему (наприклад тюркомовну) (№37207).
3) Документ --> Реалізація --> Реєстрація приходу
При увімкненому налаштуванні Налаштування - Параметри - Доступ - Друк чека реєстрації в системі та Налаштування - Параметри - Чек - Друк чека за бажанням покупця
з діалогу пропозиції друку чека прибрано кнопку Скасувати (№38473).
4) Мобільний додаток. Приймання та видача замовлень.
Усунуто помилку, що виникає при видачі замовлення з оплатою (№41770).
5) Мобільний додаток.
Виправлено помилку отримання списку складів, через яку було неможливо змінювати ціни продажу товару (№42840).
6) Документ - Облік за артикулами - Замовлення
При відкритті цього режиму не додавалася кнопка, з відповідним ім'ям, на панель відкритих вікон головної форми програми (№43115).
7) Додана можливість приховування фотографії у формі "Товар на інвентаризації". Режим відображення зберігається в реєстрі (№43794).
8) Мобільний додаток. Реалізація.
Виправлено додавання товару в реалізацію, якщо товар продається в мінус і продаж в мінус дозволено без запиту (№43886).
9) Для відображення Примітки замовлення доопрацьовано режим "Формування замовлення постачальнику" в частині друкованої форми замовлення.
У звіт додано змінну "Примітка до замовлення", яку можна використовувати для налаштування звіту (№43887).
10) Виробництво.
Виправлена помилка, через яку у формі для вибору кількості виробів і виконавця робіт відображалися звільнені співробітники (№43902).
11) Виправлено помилку, через яку в реєстрі не зберігався розмір форми редагування "Клієнт" після масштабування (№43908).
12) Виправлено помилку, через яку не працював фільтр пошуку підрядка за колонкою, зазначеною в умові пошуку, у формі "Співробітник" на вкладці "Аналіз роботи за період по виробництву" в таблиці "Показники роботи працівників за період по ..." (№43909).
13) Виправлено помилку, через яку під час аналізу великої кількості даних на формі "Наявність товару на складах торговельної мережі" відображалася помилка "Insufficient memory for this operation".
Додано обробку винятку "Insufficient memory for this operation" - у разі виникнення помилки видається повідомлення російською мовою: "Перевищено допустиму кількість інформації, що відображається, додайте фільтри або зменшіть кількість центрів обліку".
Додано можливість вибору всіх центрів обліку, за винятком складів 3-го рівня, у формі "Вибір центрів обліку".
Додано налаштування "Відображати дані" (у меню "Вид"). Доступні варіанти: "Усі дані", "Підвантажувати в міру використання".
(№44001)
14) Виправлено помилку, через яку за наявності у відомості інвентаризації одного товару (саме товару, а не одиниці товару) зі штрих-кодом, що повторюється для інших товарів на складі, не відкривалося вікно для вибору конкретного товару.
Також виправлено помилку, через яку за увімкненого налаштування "Добавлять товар в ведомость" для товарів з повторюваними ШК не додавали обраний товар, а збільшували кількість присутнього у відомості товару з таким самим штрих-кодом.
(№44315)
15) Виправлена помилка, через яку у формі редагування "Попереднє замовлення клієнта" можна було ввести дату закінчення, меншу за дату початку замовлення (№45000).
16) Документ --> Реалізація --> Сканування ШК (Активована Зарплата)
Заборонено сканування бейджа продавця, який не бере участі в поточній зареєстрованій бригаді.
Це обмеження не працювало для режиму Налаштування - Параметри - Загальні - Пов'язувати реалізацію з продавцем - Для кожного товару (№45016).
17) Документ - Ремонт - Зміна статусу ремонту
Виправлено помилку некоректного відображення боргу при зміні статусу (№45197).
18) Документ --> Реалізація --> Оплатити (F6) порожню реалізацію Vip-клієнта, при встановленому Vip-режимі з розшифровкою по товару
"Додано зафарбовування кольором позиції товару сірим кольором, якщо за даним товаром уже був створений рахунок"
Заборонено редагування на введення суми часткової оплати як для натискання через Кнопку калькулятора, так і через введення в поле сума оплати.
Заборонено вибір товару за яким вже був створений рахунок.
(№45199)
19) Windows - Документ - Реалізація - VIP клієнт 3-го режиму (з розшифровкою по товару)
Виправлена помилка, коли при видаленні оплати за рахунком з форми "Оплата - Оплата" не перераховувалася сума сплачено на формі "Неоплачені товари Віп клієнта" (№45201).
20) Документ - Реалізація - VIP клієнт 3-го режиму (з розшифровкою по товару)
Додано умову, що забороняє створювати рахунок за частково оплаченим товаром. Так само заборонено вносити часткову оплату для товару, за яким був створений рахунок.
Додано вікно повідомлення для користувача, коли під час багаторядкового вибору товарів натискають кнопку створити рахунок. Вікно містить перелік товарів, за якими немає можливості створити рахунок, і вони будуть виключені з додавання в рахунок.
(№45209)
21) Мобільний додаток. Прийом і видача замовлень.
Виправлено алгоритм роботи вікна прийому оплати за замовленням. Сума до оплати готівкою і за безготівковим розрахунком не може перевищувати суму замовлення, але може бути меншою, якщо це не фінальна оплата при видачі замовлення (№45217).
22) Мобільний додаток. Реєстрація робочого часу співробітника.
Додано повідомлення про неможливість реєстрації робочого часу співробітника без активованої додаткової опції "Розрахунок зарплати" (№45371).
23) Архівування в хмару
Перероблено алгоритм перевірки файлів і початку виконання завдання
тепер архівація працює за таким алгоритмом
а. Один раз у встановлений час перевірки (за замовчуванням 3 хвилини) відбувається побудова списку завдань на виконання
б. Після побудови списку запам'ятовується час на поточний момент (Важливо врахувати)
в. Завдання з отриманого списку виконуються по черзі одне за одним (Важливо розуміти, що інший список, побудований в інший час, буде виконаний окремо)
г. Генерується ім'я файлу з урахуванням налаштувань із завдання і запам'ятовується "назва архіву" (те що було вписано в завданні)
д. Створюється згідно з типом завдання і додатково налаштуванням (архівувати):
д-1. Архів бази даних
д-2. Архів бази даних, упаковується в архів "mira"
д-3. Будується список файлів для пакування в "zip" архів, пакуються файли в архів
е. Відбувається авторизація на Google Drive, після успішної авторизації починається процес відправки створеного файлу в хмару
ж. Відбувається авторизація на Google Drive після успішної авторизації отримуємо список файлів у папці TORGSOFT_CLOUD.
з. Відповідно до типу завдання перевіряються доступні файли:
з-1. Якщо це архів бази даних - то в папці буде перевірятися "Назва архіву", після його розширення ".mir", після його "дата і час створення" (Важливо врахувати, що цю дату не видно в Google Drive), що порівнюється з датою і часом початку виконання завдання.
з-2 Якщо це архів бази даних (Запакований) - то в папці буде перевірятися "Назва архіву" після його розширення ".mira" після його "дата і час створення" (Важливо врахувати, що цю дату не видно в Google Drive), що порівнюється з датою і часом початку виконання завдання.
з-3. Якщо це архівування каталогу з програмою - то в папці буде перевірятися "Назва архіву" після його розширення ".zip", після його "дата і час створення" (важливо врахувати, що цю дату не видно в Google Drive), що порівнюється з датою і часом початку виконання завдання.
и. Якщо всі умови збіглися: "Назва архіву", його розширення і час старші за час виконання завдання - "Зазначена кількість днів з налаштувань завдання", файл згідно з налаштуванням "Переміщати в кошик замість видалення" буде або видалено, або переміщено в кошик.
к. Запам'ятовується розмір створеного в поточному завданні архіву.
л. Перевіряється вільне місце на Google Drive і якщо приблизно розмір доступного простору, що залишився, менший за розмір останнього архіву +200Мб, то буде додано повідомлення про те, що місце на диску закінчується.
м. Якщо місце на диску мало, перевіряється розмір файлів у кошику і якщо в кошику є файли, то буде додано текст у повідомлення про недостатнє місце, і що якщо очистити кошик, то буде звільнено приблизно "розмір кошика" для збільшення простору.
(№45695)
24) Документ - Торгівля з випискою рахунку - фільтр "Контрагент""
Виправлена робота фільтра в неактивному стані, до цього він був не активний, але застосовувався для відбору даних, що призводило до некоректного відображення даних. Тепер якщо дане поле в неактивному стані, то фільтр не враховується.
Виправлено застосування фільтра для вкладок:
- Товар у рахунку (Поле Одержувач)
- Резерв (Поле Одержувач)
- Відправлені повідомлення (Поле Кому)
- Прокат (Поле Клієнт)
(№45906)
25) Документ - Реалізація - вибір клієнта зі статусом "Увага"
Виправлено помилку через яку не відображалася іконка статусу "Увага" (№46415).
26) Документ --> Торгівля з випискою рахунку --> вкладка Видаткова накладна
Виправлено помилку часткової оплати накладної в еквіваленті. Коли при перерахунку оплати від еквівалента підсумковий фінансовий документ створювався на повну суму (№46450).
27) Мобільний додаток. Приймання та видача замовлень.
Виправлена критична помилка обробки дробової суми оплати (№47047).
28) Мобільний додаток. Реєстрація робочого дня співробітника.
Додано очищення коментаря при успішній реєстрації приходу/відходу (№47184).
29) Мобільний додаток. Інвентаризація.
Під час запису в журнал інвентаризації під час вивантаження даних з мобільного пристрою, додані відсутні раніше дані - штрих-код і артикул товару (№47294).
30) Мобільний додаток. Відомість інвентаризації.
Виправлено вирівнювання колонки "Кількість" у складі відомості (№47299).
31) Мобільний додаток. Прибуткова накладна.
Реалізовано скидання станів перемикачів за кнопкою "Скасувати".
Раніше вони скидалися тільки при повторному відкритті режиму.
(№47308)

Версія 9.3.8.1 (БД 474)

1) Виправлено помилку, коли в режимі Документ - Замовлення віддаленого клієнта - при створенні рахунку на замовлення, якщо в Об'єкті синхронізації встановлено Пропонувати товари з інших складів за їхньої відсутності, то з'являється вікно вибору з якого центру обліку скільки товару взяти. Якщо в цьому вікні не вказати правильну використану кількість, то виникає помилка про те, що її потрібно заповнити, але після повідомлення форма закривалася і створювався рахунок без цього товару, а якщо товар один у рахунку, то порожній рахунок.
Також змінено поведінку при натисканні на хрестик форми для вибору з якого центру обліку скільки товару взяти. Тепер ця дія зупиняє виписку рахунку, рахунок не створюється і можна повторити спробу виписати рахунок на замовлення ще раз. (№44495)
2) Документ - Торгівля з випискою рахунка - вкладка Рахунок - поміщення товару в резерв
Додано обмеження на можливість встановити дату резерву. Тепер дата резерву не може бути меншою за поточну дату. Що буде відображатися у вигляді повідомлення під датою червоного кольору (Дане повідомлення для привернення уваги блимає 3 рази). Так само це обмеження працює і при видаленні дати (№45006).
3) Аналіз --> Центр управління асортиментом
Усунуто помилку Dataset not in edit mode при скасуванні переміщення в Журналі планування внутрішніх переміщень (№45120).
4) Документ --> Замовлення клієнта на виріб
Заборонено редагування даних замовлення через додаткову дію Змінити параметри замовлення, якщо замовлення перебуває в стані Закрите.
Додано заборону на встановлення дати закінчення замовлення раніше дати початку замовлення.
(№45496)
5) Виправлено помилку авто комплектації в реалізації у двох випадках:
а) при ручній зміні кількості автокомплектів у реалізації (через форму редагування складу реалізації) в менший бік не зменшувалася кількість зібраних комплектів, яку необхідно було зібрати до цієї дії.
б) при натисканні Скасування в реалізації (скасовує останню дію), якщо автокомплект ще залишався в реалізації (просто змінювалася його кількість), то збирання автокомплектів після оплати реалізації не відбувалося.
(№45711)
6) Аналіз - Аналіз продажів фіскального товару - створення податкової накладної
Прибрано обмеження на вибір поля "Залишається у продавця (тип причини)" тепер можна вибрати зі списку значення з подальшим запам'ятовуванням.
Додана можливість вказати тип накладної (Перемикач "Зведена").
(№46142)
7) Автоматичні завдання - Вивантаження файлу в хмару
Додано умову на перевірку помилки вивантаження файлу в хмару. Тепер коректно визначається що файл у хмару не вивантажився і генерується повідомлення для користувача.
Важливо врахувати що при цьому файл у хмарі створюється з 0 розміром і видалити його можна тільки вручну.
(№46225)
8) Розрахунок зарплати
У Спосіб розрахунку зарплати додано нові пошукові атрибути, щоб контролювати записи, що дублюються (№46416).
9) Розрахунок зарплати
Для розрахунку індивідуального відсотка від виторгу/виторгу торгової точки тільки за дні виходу зроблена прив'язка до типу плану продажів.
Тобто цей вид розрахунку буде виконуватися тільки за тими планами продажів, у яких встановлено такий самий тип, як і в зарплаті за посадою (№46423).
10) Документ - Виробництво готової продукції
Виправлено помилку, через яку під час списання виробу не з'являвся запис в актах списання і списку витрат.
Причина помилки: при списанні виробу, у якого немає матеріалів, створювався складський документ списання без складу. Унаслідок цього не відображалося нічого в актах списання і такий документ не відображається в списку витрат. Також не можна було скасувати списання через те, що складський документ створювався автоматично зі статусом "закрито".
Заборонено списувати вироби, якщо виробничий акт не містить матеріалів.
Заборонено змінювати виробничий акт, якщо були списання виробів незалежно від того, почався випуск виробу чи ні.
Заборонено видаляти виробничий акт, за яким не було розпочато випуск продукції, якщо були списання виробів.
Кнопка "Списати виріб" доступна, якщо не почався випуск продукції, тому що виріб може бути бракованим.
(№46427)
11) Документ - Виробництво готової продукції
Для операцій, виконаних у складі бригади в колонці "Виконав" таблиці "Список виробничих операцій" на вкладці "Виробничі акти" відображається піктограма (№46444).
12) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість
Виправлено помилку, через яку неможливо було включити до відомості щомісячні постійні утримання.
(Форма розрахунку платіжної відомості)
(№46620)
13) Документ --> Прихід товару --> дія Внести оплату постачальнику
Виправлено помилку розрахунку Суми оплати від Суми еквівалента, за якої не можна було виконати перерахунок, якщо сума еквівалента була змінена більш ніж один раз (при наступних змінах замість введеної суми еквівалента встановлювалася попередня) (№47061).
14) Виправлено помилку, коли в Аналізі вартості бізнесу у звіті Щоденний баланс підприємця не коректно розраховувався залишок на кінець дня по касах (№47394).
15) Документ - Торгівля з випискою рахунка - вкладка Рахунок - Створення нового рахунка - Зміна валюти та курсу валюти
Заблоковано можливість зміни типу валюти у вікні редагування курсу. Тепер валюта вибирається тільки в рахунку, а у вікні редагування курсу вона тільки для читання (№47397).
16) Виправлена помилка, коли в Склад - Наявність товарів у торговельній мережі під час повторного друку будь-якого звіту (окрім звіту для обраного центру обліку), залишалися колонки центрів обліку в звіті на попередніх місцях плюс додавалися колонки центрів обліку на нових місцях (залежно від обраної кількості центрів обліку) (№47780).
17) Виправлено помилку, коли під час масового імпорту кількох файлів Ексель одночасно, дата основної накладної (на основі якої робиться імпорт) не переносилася на інші утворені в результаті імпорту накладні, їм проставлялася поточна дата. Це унеможливлювало одночасний імпорт декількох парафій з різних файлів не з поточною датою. (№47820).
18) Виправлена помилка, коли після появи нового методу розрахунку собівартості (з урахуванням внутрішніх передач), могла не розраховуватися собівартість (якщо не встановлювали новий метод, а залишився старий), і не проставлятися/змінюватися в стані складу. Рідкісна помилка, залежить від SQL сервера (№48131).
19) Маркетинг - Масова розсилка - Змінні в шаблоні масової розсилки
Виправлено роботу змінних в українській версії.
<адреса> <місто> <клієнт> <відсоток знижки> <телефон> <електронна пошта> <днів до дня народження для знижки> <днів після дня народження для знижки> <днів до дня народження для привітання> <сума бонусів> <ім'я> <прізвище> <по батькові>
Деякі змінні були некоректно написані, деякі змінні не працювали.
Тепер змінні працюють і додаються так само як і в російській мові (№48168).
20) У тип дисконтної картки додано перевірку встановленого позитивного значення поля День нарахування бонусів, якщо встановлено нарахування бонусів у зазначений день наступного місяця (№48282).
21) Документ - Торгівля з випискою рахунку
Виправлено заборону на внесення дати, меншої за поточну для резерву, на вкладці "Резерв" за дією змінити дату резерву.
Тепер можна вводити тільки поточну або більше поточної дати.
(№48291)

Версія 9.3.8.2 (БД 475)

1) Виправлено помилку, коли в списку неоплачених реалізацій звичайних клієнтів виникають частково оплачені реалізації, і в списку неоплачених товарів віп-клієнтів, які працюють в режимі з розшифровкою по товару.
Помилка виникала після об'єднання товарів, якщо обидва товари були продані в одній реалізації (№7024).
2) Документ --> Реалізація
Виправлено помилку, коли в разі створення в платному модулі заробітної плати торгову точку, потім зайти в реалізацію на цій торговій точці, видалити торгову точку, продовжити проведення реалізації (№44903).
3) Документ --> Замовлення клієнта на виріб
Виправлено помилку Закриття групи замовлень. Замовлення (група) не закривалося і не було ніяких повідомлень, якщо в групі не було жодного замовлення зі статусом Активний (№45110).
4) Документ --> Ремонт
Додано повідомлення, що матеріалів до списання немає. Повідомлення з'являється під час списання матеріалів за товаром ремонту, якщо за ремонтом немає матеріалів або вони вже були повністю списані.
Додано заборону на виклик дії списання для закритого ремонту (хоча за фактом нічого все одно не списували, оскільки списання відбувалося під час закриття ремонту) (№45376).
5) Аналіз --> Центр управління асортиментом
Виправлено відмальовування колонки Прихід при методі відображення Кількість + Розміри. Додано відображення Підсумку по комірці (№45674).
6) Розрахунок зарплати --> Налаштування
Відновлено коректну видимість перемикача Тільки виконаний план при відкритті на редагування Зарплати за посадою (№46336).
7) Розрахунок зарплати --> Мій розрахунковий лист
Додано коментар у розрахунковому аркуші для способів розрахунку зарплати Виконані операції (виробництво) і Бригадна премія виробництво (№46447).
8) Розрахунок зарплати --> Мій розрахунковий лист
Додано пропуски, яких бракує, в коментар до способу розрахунку зарплати Премія за виконання плану продажів (№46457).
9) Мобільний додаток. Мобільний облік.
Змінено роботу фільтра в списку фінансових операцій. Тепер відображаються операції за обраною статтею аналізу і всіма її дочірніми статтями (№47803).
10) З налаштувань ролей прибрані вже не використовувані дії на робочій формі Реалізація:
Звіт по товару з меню
Звіт індивідуального виторгу продавця
Прийняти гроші
Повернути гроші
(№48262)
11) "Налаштування - Журнал показань лічильників - обмежена роль (Обмеження за центрами обліку)"
Додано умову, що обмежує видимість показаних з інших центрів обліку, до яких не надано доступ.
Тепер під обмеженою роллю відображаються тільки ті центри обліку, на які є доступ. (Це можна побачити у випадаючому списку центру обліку (фільтр) і при очищенні цього фільтра буде відображатися інформація тільки за цими центрами обліку) (№48340).
12) "Оплата - Виписки за банківськими рахунками" Виявлено обставини для коректної авторизації.
Оскільки змінився принцип авторизації на Приват банку, то і процедура авторизації в Торгсофт так само змінилася.
Тепер для авторизації юридичної особи необхідно вводити в логін не номер телефону, а логін за допомогою якого відбувається вхід на сайті приват для бізнесу. Так само цей логін можна дізнатися в "Меню - Створити рахунок по Україні" і в рахунку буде вказано коректний логін.
Так само Важливо врахувати, що логін не містить знаків "+-=!~.," та інших спецсимволів і може бути тільки Циферно-буквеним (№48354).
13) Виправлена помилка, коли не спрацьовувала знижка дня народження на члена сім'ї (він підходить за віком), якщо в систему раніше був введений інший член сім'ї (або сам клієнт), день народження якого потрапляє в період для надання знижки, але обмеження за віком не дає можливості надати йому знижку (№48363).
14) Виправлено помилку в синхронізації з інтернет-магазином, якщо в об'єкті синхронізації встановлений пошук за номером телефону, то могла виникати ситуація, коли замовлення віддаленого клієнта або рахунок створювався не на покупця/постачальника-покупця, а на іншого контрагента (постачальника, центру обліку), якщо у нього встановлений такий самий номер телефону, як і в замовленні (№48540).
15) Виправлено помилку при закритті форми редагування Об'єкт синхронізації "F: Cannot this operation on a closed dataset" (№48545).
16) Виправлено застережливий текст під час вибору в Налаштування - Параметри - Товар у полі "Спосіб визначення фіскальності товару" значення "По підприємству" на "У жодного підприємства не стоїть спосіб реєстрації товару під час приходу".
Виправлено текст помилки на формі редагування Підприємство (якщо встановлено вищевказану настройку), якщо не заповнено поле "Спосіб реєстрації товару при приході" на "Виберіть спосіб реєстрації товару при приході" (№48547).
17) Виправлено помилку, коли в Торгівлі з випискою рахунку - Рахунок - вкладка "Наявність товару на складах" по товару не відображався центр обліку, якщо товар планується взяти зі складу, де його ніколи раніше не було (№48553).
18) Мобільний додаток.
Виправлено очищення пам'яті під час додавання товару в накладну списання або внутрішньої передачі. Кнопка "списати товар" активна тільки якщо обрано товар для списання (№48626).
19) Мобільний додаток.
Виправлено помилку скидання обраної гілки типу обладнання, через яку неможливо було створити основний тип обладнання після підлеглого іншому (№48631).
20) Виправлена помилка в картці товару, коли в наступні поля товару неможливо було записати значення 0 і -1, якщо за видом товару вони обов'язкові для заповнення:
Колір
Матеріал
Розмір
Максимальний розмір
Артикул
Дата випуску
Міра
(№48792)
21) Виправлено помилку, коли оплата видаткової накладної в торгівлі з випискою рахунка (зокрема анулювання боргу, оплата в рахунок передоплати і внесення оплати від посередника) змінювала час видаткового документа (реалізації), встановлюючи час створення (не чіпаючи дату) аналогічно часу оплати. Тепер час видаткового документа не змінюється (№48928).
22) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість --> Мій розрахунковий лист
Виправлено помилку в коментарі до способу нарахування Виконані операції (№48956).
23) Розрахунок зарплати
Виправлено помилку некоректного проставлення ознаки Виконано для планів продажів. Помилка проявлялася на всіх планах продажів, на яких було встановлено маленький плановий виторг.
Усунуто помилку розрахунку зарплати, яка залежала від виконаних планів, оскільки вона була прив'язана не до відсотка виконання плану, а до ознаки Виконано (№49038).
24) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість
Виправлено помилку "Invalid variant type conversion" при розрахунку платіжної відомості. Помилка виникала тільки за умови, що плани продажів, які входять у цю платіжну відомість, не були раніше розраховані (№49219).
25) Виправлено помилку, коли в Документ - Замовлення віддаленого клієнта під час виписки рахунку на замовлення, в утвореному рахунку були відсутні товари та замовлення не відмічалось як "Задоволено", якщо в об'єкті синхронізації було встановлено, що для товарів рахунку брати ціни з Торгсофт та встановлено галочку Використовувати вдосконалений режим (№49526).
26) Виправлена помилка, коли при створенні видаткової накладної в Торгівлі з випискою рахунку за рахунком, де були присутні товари з інших центрів обліку, де їх недостатньо. При цьому налаштування продажу в мінус заборонено, але для торгівлі з випискою рахунку галочка не стоїть (можна продавати), все одно виникала помилка, що товару недостатньо, а потім повідомлення "Operation aborted".
Виправлено виникнення повідомлення "Operation aborted", при скануванні у внутрішню передачу товару, якого недостатньо на складі.
(№49534)
27) "Маркетинг - Списання бонусів" Виправлений розмір елемента Опис "Невикористані бонуси" тепер даний елемент відображається по ширині вікна і якщо тексту багато то з'являється вертикальна прокрутка для показу і можливості прочитати весь текст (№49596) (№49736).
28) Прибрано можливість оплачувати подарунковим сертифікатом, роботу з яким ведуть як із товаром, реалізації віп-клієнтам (з розшифровкою за товаром), які оплачуються не повністю (вибрані товари оплачуються частково). Виправлена оплата реалізацій віп-клієнтам, які оплачуються одразу (можна оплачувати одразу окремі товари, але повною сумою).
При оплаті подарунковими сертифікатами виправлена робота змішаного типу оплати (готівка+безготівка).
(№49746)
29) Виправлено помилку, коли при встановленій забороні продажу в мінус, під час додавання подарункового сертифіката у внутрішню передачу (та інші видаткові складські документи) програма завжди вважала, що товару недостатньо на складі, навіть якщо він був у наявності (№49808).
30) Виправлено помилку, коли неможливо було продати подарунковий сертифікат Постачальнику-покупцю (ці контрагенти були відсутні в списку).
Виправлена помилка неробочих фільтрів у випадаючих списках Покупець і Каса на формі Оплата подарункового сертифіката.
(№49946)
31) Виправлена помилка "Field 'OnlyWorksDays' not found", при створенні видаткової накладної за рахунком в режимі Торгівля з випискою рахунка, якщо активовано платну функцію Розрахунок заробітної плати, в налаштуваннях Торгової точки встановлений дозвіл автоматичного створення посади, і працівник, з яким пов'язаний рахунок, не має посади з дозволом брати участь в бригаді (№50100).

Версія 9.3.8.3 (БД 475)

1) Виправлена помилка, через яку під час закриття виробничого акта (випуску готової продукції за виробничим актом) зависала програма на довгий час і не відповідала (№51959).

Версія 9.3.8.4 (БД 477)

1) Мобільний додаток. Стан складу.
Змінено життєвий цикл режиму "Стан складу". Тепер при повороті екрана не переривається завантаження даних і не губляться завантажені дані.
Оновлення даних про товари виконується тільки при натисканні кнопки "Пошук" внизу, таким чином користувач може ввести дані в усі фільтри, які його цікавлять, і тільки потім завантажувати дані з сервера.
Максимальна кількість завантажуваних товарів - 500, якщо знайшлося товарів більше п'ятисот, виводиться повідомлення з рекомендацією уточнити критерії пошуку (№46234).
2) Документ -> Операції маршрутного листа
Виправлена помилка, через яку під час сканування операцій маршрутного листа була ймовірність, що користувачі можуть задвоїти зазначені операції за маршрутним листом.
При скануванні штрих-коду маршрутного листа він переходить у стан заблокований.
Під час сканування того ж самого маршрутного листа на іншому робочому місці буде видано повідомлення, що маршрутний лист заблоковано.
При натисканні кнопки "Скасувати" або при закритті форми "Операції маршрутного листа" блокування знімається.
(№47297)
3) Мобільний додаток. Стан складу.
Виправлено помилку, через яку не зберігалася товарна знижка, якщо роздрібна та оптова ціна не змінювалися (№47378).
4) Заборонено створювати Прибутковий касовий ордер, Надходження на розрахунковий рахунок і Оплату (меню Оплата-Оплата) з витратною статтею фінансового аналізу (№48560).
5) Додано обмеження на мінімальний розмір стандартної таблиці. Тепер відсутня можливість в результаті якихось маніпуляцій з розмірами форми або компонентів на ній повністю приховати таблицю (№48788).
6) Змінено поведінку системи. Дозволено повертати товар за закритою видатковою накладною в Торгівлі з випискою рахунка на вкладці Видаткова накладна за дією Повернення накладної та Повернення товару в таблицях Накладна і Товар видаткової накладної відповідно (№48921).
7) Документ --> Реалізація
Виправлено помилку друку чека з додаткової реалізації на принтер чеків, який встановлений для Господаря.
Чек друкується на принтер чеків, встановлений для тієї ролі, від якої була відкрита додаткова реалізація (№49818).
8) Торгівля з випискою рахунку - Видаткова накладна - Надрукувати видаткову накладну
Виправлено помилку через яку відображалося некоректне значення суми прописом і цифрами на друкованій формі Торгівля з випискою рахунку - Видаткова накладна (№49958).
9) Мобільний додаток. Списання. Внутрішня передача.
Додано перевірку в пошук за штрих-кодом: якщо поле введення штрих-коду порожнє, то виводиться відповідне повідомлення і пошук не проводиться (№50195).
10) Мобільний додаток. Мобільні операції.
Додано фільтр за обраною касою, з якої передаються гроші при завантаженні кас, у які можна передати гроші.
Налаштовано поведінку списку кас - одержувачів, якщо користувачеві доступна тільки одна каса. У такому разі, користувачеві стає доступний тільки список розрахункових рахунків (№50199).
11) Мобільний додаток. Відомість інвентаризації.
Виправлено відображення повідомлень при додаванні нового товару у відомість і при скануванні вже доданого (№50213).
12) Мобільний додаток. Торгівля з випискою рахунку.
Додано фільтр за доступними центрами обліку для даних про накладні (№50218).
13) Розрахунок зарплати --> Рейтинг співробітників
Заборонено очищення початку періоду на формі Рейтинг співробітників. Це пов'язано з неможливістю побудувати список планів продажів без цієї дати (№50223).
14) Мобільний додаток. Підсумки продажів.
Закрито доступ до інформації за всіма центрами обліку для користувачів з обмеженням доступу до центрів обліку. У таких користувачів слово "Разом" внизу екрана не клікабельне (№50236).
15) Мобільний додаток. Списання. Внутрішня передача.
Додано повідомлення, що накладна не створена при введенні штрих-коду вручну (№50309).
16) Виправлена помилка через яку не можна було видалити ціну в технологічних операціях (№50314).
17) Мобільний додаток. Списання. Внутрішня передача.
Виправлена помилка, що виникає при повторному створенні накладної внутрішньої передачі або списання (№50315).
18) Мобільний додаток. Списання. Внутрішня передача.
Модифікована обробка недостатньої кількості на складі під час списання або внутрішньої передачі, тепер показується повідомлення залежно від налаштування продажу в мінус (№50317).
19) Виправлено помилку, коли нові пункти меню ставали автоматично доступні користувачам з обмеженою роллю після оновлення програми та оновлення ролей (№50434).
20) Товарознавство - Одиниця виміру - Видалити
Виправлено помилку, через яку під час видалення еталонної одиниці виміру, якщо вона вказана у вигляді товару, видавалося повідомлення сервера про помилку (№50647).
21) Мобільний додаток. Налаштування.
Виправлена помилка відображення введених даних (№50743).
22) Мобільний додаток. Інвентаризація.
Виправлено помилку обробки змін конфігурації, через яку очищалися поточні дані режиму (№50748).
23) Розрахунок зарплати --> Платіжна відомість
Усунуто помилку друку змінних у платіжній відомості в українській версії (№50830).
24) Документ - Торгівля з випискою рахунку - вкладка Комерційна пропозиція - дія Друк Комерційної пропозиції
Внесено зміни до списку змінних звіту:
Прибрано розділ "Рахунок" зі змінних звіту.
Перенесено змінну "Коментар" з розділу "Рахунок" до розділу "Змінні програми".
Прибрано змінну "Розрахунковий рахунок".
Тепер "ІПН" перейменовано на "ІПН відправника".
Так само "ІПН відправника" працює за таким принципом:
Якщо вказано підприємство в комерційній пропозиції, то використовується ІПН зазначеного підприємства.
Якщо не вказано, то використовується від центру обліку, якщо він є.
Якщо немає в центрі обліку береться з торговельної мережі.
Якщо ніде немає, то поле залишається порожнім.
(№51042)
25) Прихід товару - Перерахувати ціни
Виправлена помилка, через яку при 0% націнці не перераховувалася роздрібна (і оптова) ціна (№51044).
Змінено поведінку системи при створенні технологічної карти, тепер всі технологічні карти створюються зі статусом Редагування. (№51217).
26) Налаштування - Параметри - вкладка Параметри - Відображати протокол переоцінки при вході в програму
Виправлена помилка, через яку протокол переоцінки не відображався при старті програми.
Так само встановлено, що якщо дане вікно відображається, то воно буде поверх всіх вікон (так воно буде відображатися тільки в момент запуску програми, всі наступні виклики даного вікна будуть як зазвичай) (№51832).
27) Склад - Наявність товару на складах торговельної мережі
Виправлена помилка, через яку очищалася форма, якщо послідовно натиснути на фільтр "Стани на дату", панель меню і будь-яке поле в таблиці (№51850).
28) Мобільний додаток. Стан складу.
Виправлена помилка завантаження даних про товари на складі, якщо у товару не заповнені будь-які поля (штрих-код, артикул тощо) (№51937).
29) Мобільний додаток. Стан складу.
Прибрано підпис біля рядка пошуку (№51939).
30) Мобільний додаток. Стан складу.
Рядок пошуку зроблено однорядковим (№51942).
31) Мобільний додаток. Стан складу.
Виправлена логіка відображення обраного виду товару (№51943).
32) Виправлена помилка, через яку під час закриття виробничого акту (випуск готової продукції за виробничим актом) зависала програма на довгий час і не відповідала (№51959).
33) Виправлено помилку, коли при встановленій фіксованій фіксованій назві товару, для всіх товарів моделі, користувач міняв якусь характеристику (що входить до стислої назви товару) одного товару та натискав кнопку "Записати для всіх товарів моделі" в картці товару. То у товару, в якому змінювали характеристику, коротка назва не змінювалася, а ось у всіх інших товарів моделі - змінювалася, що було невірним. Тепер коротка назва не змінюється для всіх товарів моделі, у яких встановлено фіксацію назви товару.
Виправлена помилка, коли при встановленій фіксованій назві товару, для всіх товарів моделі, користувач міняв якусь характеристику (яка входить в назву моделі) одного товару і натискав кнопку "Записати для всіх товарів моделі" в картці товару. То у товару, в якому міняли характеристику, назва моделі не змінювалася, а ось у всіх інших товарів моделі - змінювалася, що було не вірним. Тепер назва моделі не змінюється для всіх товарів моделі, у яких встановлено фіксацію назви товару.
Назву моделі зручно дивитися в складі за моделями, в стандартному випадку в назву моделі входити все, що входить в назву товару, крім розміру.
(№52137)
34) Мобільний додаток. Аналіз періоду.
Скоригована формула підрахунку рентабельності (№52166).
35) Мобільний додаток. Мобільні операції.
Виправлена помилка при завантаженні даних про фінансові операції, якщо у фільтрі за статтями аналізу обрано статтю з неунікальною назвою (№52303).
36) Мобільний додаток. Наявність розмірів.
Додана перевірка на порожнечу полів пошуку за штрих-кодом і артикулом. Якщо натиснути "Пошук" на порожньому полі, то з'явиться повідомлення про необхідність заповнити поле перед виконанням пошуку (№52314).
37) Мобільний додаток. Відомість інвентаризації.
Виправлено висоту елемента списку в журналі дій відомості інвентаризації (№52434).
38) Мобільний додаток. Наявність розмірів.
Виправлено послідовність завантаження даних.
Виправлено відображення моделі товару.
(№52699)
39) У вікні "Наявність розмірів моделі в торговельній мережі", яке викликається за відповідною дією у вікні Реалізація, заборонено пошук за порожнім значенням. Зараз після натискання на Enter, якщо поле порожнє, то нічого не відбувається (№52769).
40) Маркетинг --> Подарункові сертифікати
Виправлено помилку "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" при створенні сертифіката, роботу з яким ведуть як із товаром, якщо не вибрано поле "Сертифікати надійдуть на центр обліку".
Під час спроби запису змін для сертифікатів, робота з якими ведеться як з товаром, якщо не вибрано поле "Сертифікати надійдуть на центр обліку" видається повідомлення про помилку (№52777).
41) Виправлена помилка некоректного відображення числа, що вводиться, з дробовою частиною при введенні ціни продажу у вікні "Випуск подарункових сертифікатів".
Компонент введення ціни зроблено аналогічним компоненту для введення Суми ("з калькулятором") (№52779).
42) Маркетинг --> Подарункові сертифікати
Виправлена помилка, через яку при редагуванні ціни продажу подарункового сертифіката, некоректно відображалася ціна, якщо вона менша за 1 грн.
Поле введення ціни зроблено аналогічним полю Сума (з калькулятором) (№52780).
43) Маркетинг --> Подарункові сертифікати
Виправлена помилка через яку не оновлювався автоматично фільтр пошуку при введенні в нього значень у вікні "Подарункові сертифікати" (№52781).
44) Фінансовий документ - Здача виручки
Виправлено помилку, через яку під обліковим записом обмеженого користувача, якщо йому доступна одна каса на його центрі обліку, можна було здати виручку з каси в неї ж (поле "З каси" сіре, не можна вибрати іншу касу).
Список кас, у які можна здати виручку, не міститиме каси, зазначеної в полі "З каси" для користувача з обмеженим обліковим записом, якщо вибір каси зі списку "З каси" заборонено і каса встановлена за замовчуванням.
(№53108)

Додати коментар

Додати коментар
Ваш відгук відправлено. Його опублікують після перевірки адміністратором